Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr 

Ham Lane East, Llanilltud Fawr, CF61 9TQ

 

Gweld yr ysgol hon ar fap 

 

Pennaeth:

Dr Vince Browne