Ysgolion Uwchradd

 

Fel arfer mae plant yn symud i’r ysgol Uwchradd pan fyddan nhw’n 11 mlwydd oed.

 

Mae ysgolion y Fro yn cael eu hariannu gan yr Awdurdod Lleol. Mae pob ysgol yn dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn cael eu harchwilio’n rheolaidd gan ESTYN. Diffinnir ysgolion fel a ganlyn:

  • Ysgolion Cymunedol - a redir gan yr Awdurdod Lleol
  • Ysgolion Sefydledig – a reolir gan eu corff llywodraethol eu hunain sy’n cyflogi’r staff ac yn penderfynu meini prawf ar gyfer derbyn disgyblion.
  • Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir – ysgolion crefyddol neu ysgolion ffydd, a reolir gan eu corff llywodraethol eu hunain.
  • Ysgolion Gwirfoddol a Reolir – mae’r rhain yn debyg iawn i ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ond fe’u rhedir gan yr Awdurdod Lleol.
  • Anghenion Arbennig - mae ysgolion anghenion arbennig cymunedol yn darparu ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig.