St CyresYsgol Gyfun St Cyres

Heol St. Cyres, Penarth, CF64 2XP

 

 

Yr ysgol hon ar fap   

 

Bechgyn a Merched 11 - 18

 

Pennaeth:

Dr J Hicks