Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn

Sant Richard GwynArgae Lane, Y Barri, CF63 1BL

 

 

Gweld yr ysgol hon ar fap 

 

 

Pennaeth:

Mr M Clinch

 

Bechgyn a Merched 11 - 16