Ysgol Bro MorgannwgYsgol Gymraeg Bro Morgannwg

Heol Colcot, Y Barri, CF62 8YU

 

 

Yr ysgol hon ar fap  

 

Bechgyn a Merched 3 - 19

 

Prifathro:

Hywel Price