Hysbysfwrdd Cynhalwyr 

Y newyddion diweddaraf, digwyddiadau a gwybodaeth i gynhalwyr ym Mro Morgannwg. 

 

 

Porth Eiriolaeth Caerdydd a'r  Fro

 

 

Cynllun DIAL Caerdydd a’r Fro 

Mae DIAL yn cefnogi pobl â dementia, yn enwedig y bobl sydd â dementia sy’n datblygu’n fuan. Maen nhw’n darparu amrywiaeth o weithgareddau, yn cynnwys coginio, chwaraeon a therapi o gefnogi pobl sy’n byw â dementia a helpu eu cynhalwyr i ymdopi â’r cyflwr. Nod oes tâl am y gwasanaeth hwn. Gweler y poster am wybodaeth bellach.

 

 

 

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg 

 

Wefan Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

  • Gweinyddol Caerdydd: 029 2087 1016
  • Gweinyddol Fro: 01446 733924

Dementia Friendly Vale

Our vision is for the Vale of Glamorgan to become a community that is committed to supporting and respecting the needs of people with Dementia and their Carers.

 

Dementia Friendly Vale Website

Grwpiau Cefnogi Cynhalwyr Hafal yn y Fro  

Prif elusen Cymru sy’n helpu pobl ag afiechydon meddwl difrifol a’u cynhalwyr yw Hafal. Croeso i chi ymuno ag un o’n grwpiau cyfeillgar sy’n cefnogi cynhalwyr a chwrdd ag aelodau teuluoedd a chynhalwyr sy’n gofalu am anwyliaid ag afiechyd meddwl mewn cynefin ymlaciol a chefnogol.

 

 

Hafal