Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020

Bob blwyddyn daw Diwrnod Hawliau Gofalwyr â sefydliadau o bob rhan o’r DU i helpu gofalwyr yn eu cymuned leol i ddod i wybod eu hawliau a dysgu sut i gael yr help a’r cymorth y mae ganddynt hawl iddynt.

 

CRD logo welsh rectangle 

 

Bob diwrnod, daw 6,000 ohonom yn ofalwyr, ond prin ein bod wedi paratoi at y peth.

 

Y Diwrnod Hawliau Gofalwyr hwn rydym yn canolbwyntio ar gynorthwyo pobl i baratoi at y dyfodol drwy ein thema: ‘Eich Helpu Chi Gyda’ch Siwrne’

 

Nod Diwrnod Hawliau Gofalwyr yw:

  • Sicrhau bod gofalwyr yn ymwybodol o’u hawliau.

  • Rhoi gwybod i ofalwyr lle i gael help a chymorth.

  • Codi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr.