Cynhalwyr

Gwybodaeth i ofalwyr sy'n gofalu, yn ddi-dâl, am ffrind neu aelod o'r teulu nad ydyw oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu ddibyniaeth yn gallu ymdopi heb eu cymorth 

 

 

Ydych chi’n ofalwr?

 

Mae gofalwyr yn bwysig iawn i ni, i’r cymunedau y maent yn byw ynddynt ac i’r bobl y maent yn gofalu amdanynt.  

 

Mae gofalwyr yn rhoi o’u hamser a’u hegni am ddim i gefnogi eu teulu neu ffrindiau.

 

Os ydych chi’n ofalwr, hoffai Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Caerdydd a Bro Morgannwg wybod eich barn chi am ein cynllun i wneud y rhanbarth yn amgylchedd cefnogol a defnyddiol lle gall gofalwyr, a’r rhai sy’n elwa ar eu gwaith, ffynnu.

 

Os ydych chi’n ofalwr, a fyddech cystal â’n helpu ni drwy ateb yr ymgynghoriad hwn?

 

Ar gyfer gofalwyr ifainc (o dan 18 oed) , cliciwch yma i’w ateb yn Gymraeg, neu cliciwch yma i ateb yr ymgynghoriad yn Saesneg.

 

Ar gyfer gofalwyr sy’n oedolion (o leiaf 18 oed) cliciwch yma i’w ateb yn Gymraeg, neu cliciwch yma i ateb yr ymgynghoriad yn Saesneg.

 

Sicrhewch eich bod yn sgrolio i lawr ar y dudalen ac yn clicio'r saeth oren i ddechrau'r ymgynghoriad.

 

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw 7 Gorffennaf 2019.

 

Os oes angen help arnoch i lenwi’r ymgynghoriad:

 

ar gyfer Bro Morgannwg e-bostiwch: carersstrategyconsultation@valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch 01446 704604, neu ar gyfer Caerdydd, e-bostiwch: GOTimGofalwyr@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 2053 6422

 

Gallwch gysylltu â ni i ofyn am fersiwn bapur o’r ymgynghoriad hefyd, neu os oes arnoch angen yr holiadur mewn iaith neu fformat arall.

 

Dewis Cymru Logo Welsh

 

Chwiliwch Dewis Cymru i ddod o hyd i wasanaethau i helpu gofalwyr ym Mro Morgannwg:

 

Gwasanaethau i helpu gofalwyr