Cynhalwyr

Gwybodaeth i ofalwyr sy'n gofalu, yn ddi-dâl, am ffrind neu aelod o'r teulu nad ydyw oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu ddibyniaeth yn gallu ymdopi heb eu cymorth 

 

 

 

Dewis Cymru Logo Welsh

 

Chwiliwch Dewis Cymru i ddod o hyd i wasanaethau i helpu gofalwyr ym Mro Morgannwg:

 

Gwasanaethau i helpu gofalwyr

 

Strategaeth ar gyfer gofalwyr di-dâl

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Strategaeth newydd ar gyfer gofalwyr di-dâl: