Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Gofalwyr Di-dâl

Gwybodaeth i ofalwyr sy'n gofalu, yn ddi-dâl, am ffrind neu aelod o'r teulu nad ydyw oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu ddibyniaeth yn gallu ymdopi heb eu cymorth.

 

 

Os oes angen gwybodaeth neu gymorth arall arnoch i'ch cefnogi yn eich rôl ofalu, gallwch gysylltu

â Phorth Gofalwyr Caerdydd a'r Fro:  Ffôn: 02921 921024

E-bost: gateway@thecarecollective.wales

 

Dewis Cymru Logo Welsh

 

Chwiliwch Dewis Cymru i ddod o hyd i wasanaethau i helpu gofalwyr ym Mro Morgannwg: 

Gwasanaethau i helpu gofalwyr

 

Isod ceir manylion sefydliadau cenedlaethol i ofalwyr, sy'n rhoi cyngor, gwybodaeth a chymorth i ofalwyr di-dâl yng Nghymru.

 

Gofalwyr Cymru:  Yn rhoi cyngor a gwybodaeth i ofalwyr a'r gweithwyr proffesiynol sy'n cefnogi gofalwyr.  Llinell gyngor – Dydd Llun i ddydd Gwener: 0808 808 7777

 

Fforwm Cymru Gyfan:  Yn darparu llais cenedlaethol i rymuso rhieni a gofalwyr pobl ag anableddau dysgu. 029 2081 1120 admin@allwalesforum.org.uk

 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru:   Wedi ymrwymo i wella cymorth a gwasanaethau i ofalwyr di-dâl: 0300 772 9702 wales@carers.org

 

Strategaeth ar gyfer gofalwyr di-dâl

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Strategaeth newydd ar gyfer gofalwyr di-dâl: