Cerdyn Sinema i Gynhalwyr

Cynigir cerdyn mantais myndiad i’r sinema i gynhalwyr gan y Cinema Exhibitors Association (CEA) 

 

Mewn cydweithrediad â chwmnïau sinema a’r Comisiwn Hawliau Anabledd, mae’r CEA wedi cyflwyno cerdyn adnabod. Bydd gan ddeiliad y cerdyn hawl i dderbyn tocyn am ddim i rywun sy’n mynd i’r sinema gyda nhw. Mae 90% o sinemâu yn derbyn y cerdyn, yn cynnwys Cineworld ac Odeon.

 

Mae taflenni gwybodaeth a ffurflenni cais y CEA ar gael o’r swyddfa docynnau yn y rhan fwyaf o sinemâu.  

 

Couple-at-the-cinemaCerdyn Sinema

Pris y cerdyn yw £6 y flwyddyn, a chaiff ei bostio atoch.

 

Bydd angen i chi gymhwyso drwy gadarnhau bod un o’r isod yn berthnasol i chi:

  • Derbyn Lwfans Byw ag Anabledd
  • Derbyn Lwfans Gofalwyr
  • Derbyn Taliad Byw yn Annibynnol
  • Derbyn Taliad Annibyniaeth gan y Lluoedd Arfog
  • Wedi eich cofrestru'n ddall

 

CEA Card

PO Box 212

Waterlooville

PO7 6ZN