Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cerdyn Sinema i Gynhalwyr

Cynigir cerdyn mantais myndiad i’r sinema i gynhalwyr gan y Cinema Exhibitors Association (CEA) 

 

Mewn cydweithrediad â Gweithgor Anabledd UKCA, mae Cymdeithas Sinemâu'r DU wedi cyflwyno cerdyn adnabod.   Mae’r cerdyn hwn yn galluogi ymwelydd ag anabledd â sinema i gael tocyn arall am ddim er mwyn i rywun fynd i’r sinema gyda nhw.

 

Mae taflenni gwybodaeth a ffurflenni cais ar gael.

 

Couple-at-the-cinemaCerdyn Sinema

Mae'r Cerdyn yn ddilys am flwyddyn o'r dyddiad cyhoeddi. 

 

Bydd angen i chi gymhwyso drwy gadarnhau bod un o’r isod yn berthnasol i chi:

  • Derbyn Lwfans Byw ag Anabledd
  • Derbyn Lwfans Gofalwyr
  • Derbyn Taliad Byw yn Annibynnol
  • Derbyn Taliad Annibyniaeth gan y Lluoedd Arfog
  • Wedi eich cofrestru'n ddall

 

CEA Card

PO Box 212

Waterlooville

PO7 6ZN