Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Hyfforddiant i Ofalwyr

Digwyddiadau a hyfforddiant i ofalwyr ledleg Bro Morgannwg.

 

Hyfforddiant Gofalwr

Eich barn am hyfforddiant a datblygiad a fydd yn eich helpu yn eich rôl fel gofalwr.

Mae’r Tîm Gofalwyr yn cysylltu â'r holl ofalwyr di-dâl sydd wedi gofyn am hyfforddiant neu wedi gofyn am ddatblygiad i'ch helpu chi yn eich cyfrifoldebau gofalu.  Bydd yr adolygiad hwn o hyfforddiant a datblygiad i ofalwyr di-dâl sy'n byw ym Mro Morgannwg yn ein galluogi i ganfod a oes galw, am y cyrsiau presennol a chyrsiau newydd neu am gefnogaeth/datblygiad eraill.

 

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech gwblhau'r holiadur. Dim ond ychydig funudau o'ch amser fydd eu hangen. 

 

Arolwg hyfforddi 

 

A fyddech cystal â chwblhau’r arolwg erbyn 5pm Dydd Gwener 27 Ionawr 2023

 

Bydd eich ymatebion yn cael eu dychwelyd atom ac  byddant yn gyfrinachol wrth gwrs ac ni fyddant yn cynnwys unrhyw enwau na gwybodaeth arall.

 

Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr yr amser a rowch i ymateb. Mae eich barn yn bwysig iawn i ni, oherwydd ei bod yn ein helpu i flaenoriaethu ein cynnig hyfforddiant a datblygu i bob gofalwr di-dâl.

 

  

Dementia o’r Tu Mewn (Fideo Newydd gan Y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth, SGCRh)

Yn y ffilm hon, rydyn ni’n darganfod sut beth fydau byw gyda dementia. Bydd gwylwyr yn cael blas ar sut beth ydy byw mewn byd sy’n edrych yn gyfarwydd ond sy ddim yn gwneud synnwyr bob amser. 

 

Mae’r digwyddiadau yn y ffilm hwn a’r atgofion y mae pobl yn eu cofio yn seiliedig ar brofiadau gwir gan bobl sy’n byw â dementia.  Mae’r ffilm yn werthfawr iawn i unrhyw un sydd am gefnogi pobl â dementia. 

 

 

Dewis Cymru

Mae Dewis Cymru yn gyfeirlyfr adnoddau cenedlaethol fel y gall pobl gael mynediad at wybodaeth gywir a chyfredol bob tro.

 

 Dewis Cymru

Dewisiadau GIG – Adnodd Rheoli Straen 

Adnodd ar-lein ar gyfer rheoli straen.  Gwefan dewisiadau GIG ar gyfer adnabod, cydnabod a rheoli straen bywyd bob dydd.

 

Dewisiadau GIG