Gwasanaethau dydd i oedolion

Mae gwasanaethau dydd ar gael ym Mro Morgannwg mewn amrywiaeth o wahanol lefydd ar gyfer pobl hŷn

 

Clybiau Cinio a Chlybiau Prynhawn yn cael eu rhedeg gan amrywiaeth o Sefydliadau Gwirfoddol ac maent ar gael ym Mhenarth, Dinas Powys, y Barri, Rhws a'r Bont-faen.

 

Gwybodaeth Gyswllt ar gael yn y Cyfeirlyfr GVS o Wasanaethau neu Dewis Cyfeiriadur Cymru, sydd ill dau yn hygyrch yn electronig.

  

Dewis Cymru Logo Welsh