Gwasanaethau dydd i oedolion

Mae gwasanaethau dydd ar gael ym Mro Morgannwg mewn amrywiaeth o wahanol lefydd ar gyfer pobl hŷn, pobl hŷn sy’n fethedig yn feddyliol, pobl ieuengach sy’n gorfforol anabl a phobl ag anableddau dysgu. Cynigir y gwasanaethau hyn i gleientiaid 17 oed a throsodd.

 

Clybiau Cinio a Chlybiau Prynhawn

Clybiau Cinio a Chlybiau Prynhawn yn cael eu rhedeg gan amrywiaeth o Sefydliadau Gwirfoddol ac maent ar gael ym Mhenarth, Dinas Powys, y Barri, Rhws a'r Bont-faen. Gwybodaeth Gyswllt ar gael yn y Cyfeirlyfr GVS o Wasanaethau neu Dewis Cyfeiriadur Cymru, sydd ill dau yn hygyrch yn electronig:

  

Dewis Cymru Logo Welsh