TeleV+

Mae TeleV+ yn darparu gwasanaeth arbenigol wedi ei deilwra ar eich cyfer i helpu unigolion i reoli risg uwch i’w diogelwch a’u hannibyniaeth, o bosib fel rhan o becyn gofal mwy cynhwysfawr. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Larwm Teleofal cysylltwch â:

 

 

 

Mae ystod o offer ar gael y gellir ei gysylltu â’r Ganolfan Fonitro, â staff gofal yn yr un drigfan, neu gall fod yn benodol i chi, e.e. larwm i’ch atgoffa i gymryd eich meddyginiaeth. 

 

Telev-logo

Gallai offer arbenigol helpu yn achos y cyflyrau neu o dan yr amgylchiadau isod:

  • Epilepsi
  • Dementia a chrwydro
  • Problemau symudedd neu ansadrwydd a syrthio
  • Anymataliaeth
  • Pryderon am faeth ac yfed digon o hylif
  • Angen atgoffa am feddyginiaethau
  • Ailgynefino yn y cartref ar ôl gadael yr ysbyty

 

Tanysgrifio i TeleV+

Fel arfer caiff ffurflen atgyfeirio TeleV+ ei chwblhau gan weithiwr iechyd proffesiynol ond derbynnir hunan-atgyfeiriadau hefyd.

 

Gall cleientiaid dalu hyd at £8.77 yr wythnos am y gwasanaeth, yn amodol ar yr asesiad ariannol.

 

Mae TeleV+ ar gael i drigolion Bro Morgannwg nad sy’n bodloni’r meini prawf angenrheidiol hefyd, fel gwasanaeth maent yn talu amdano eu hunain am £8.77 yr wythnos.

 

  • 01446 700111