Awtistiaeth ac Addysg

 

Anabledd sbectrwm yn y broses ddatblygu ydy awtistiaeth.  

 

Mae hyn yn golygu bod amrywiaeth eang iawn o alluoedd ac ymddygiadau ar hyd y sbectrwm.

 

Mae Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA) yn cynnwys amrywiaeth o unigolion, o'r sawl sydd ag anawsterau dysgu sylweddol a dim neu ychydig iawn o sgiliau cyfathrebu llafar, i'r sawl sydd â gallu academaidd uwch nag arfer neu uchel iawn.

 

Gall rhai unigolion, yn enwedig y sawl sydd â Syndrom Asperger's, fod yn alluog iawn yn academaidd. Ond bydd hyd yn oed y rhai mwyaf abal yn gallu cael trafferth wrth geisio gwenud synnwyr o'r byd o'u cwmpas.

 

Mae gan Fro Morgannwg ystod eang o wasanaethau yn eu lle i gefnogi plant a phobl ifanc ar sbectrwm trwy gydol eu haddysg.

  • Special Educational Needs (Saesneg yn unig)