Pecyn Cynyddu Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

 

Mae pecynnau i gynyddu ymwybyddiaeth am awtistiaeth yn y maes tai wedi cael eu cynhyrchu. Prosiect ar y cyd ydy hwn, wedi ei ddatblygu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, Autism Cymru, National Autistic Society (Cymru), Asiantaeth Gwelliant Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) a chyrff eraill, gan gynnwys teuluoedd ac uniglion ag ASA.

 

Mae'r deunydd yn y pecynnau wedu ei anelu at grwpiau sy'n gweithio yn y maes, yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, yn ogystal ag i deuluoedd a defnyddwyr y gwasanaethau.

 

Cewch hyd i'r wybodaeth yma.