Beth ydy Awtistiaeth?

 

Anabledd yn y broses ddatblygu ydy awtistiaeth.  


Gall person sydd ag awtistiaeth gael trafferth wrth:

 

- ddeall a defnyddio dulliau cyfathrebu llafar a di-eiriau;

- ddadansoddi ymddygiad cymdeithasol, sy'n medru effeithio ar eu gallu i ryngweithio gyda phobl eraill.

 

Mae'n bwysig deall nad ydy pob person sydd ag awtistiaeth yr un fath. Mae gan rai gwell sgiliau cymdeithasol, lle bydd eraill â bron dim sgiliau rhyngweithio o gwbl.

 

Cofiwch hefyd na fyddwch chi'n medru deall holl amrywiaeth awtistiaeth wrth ddod yn gyfarwydd ag awtistiaeth un person.

 

Mae awtistiaeth mor unigryw â'r unigolyn.

 

Mae'r tudalennau isod yn cynnwys dolenni defnyddiol at wybodaeth bellach am awtistiaeth. Nodir y teitl yn yr iaith mae'r wybodaeth ar gael ynddi. 

Mae llawer o adnoddau ar gael ar y We sy'n cynnig gwybodaeth am awtistiaeth. Mae trawsdoriad o daflenni isod y gallech chi ffeindio'n ddefnyddiol. Nodir y teitl yn yr iaith mae'r wybodaeth ar gael ynddi.