Gofal plant i blant cyn oedran ysgol

 

Darpariaeth gofal plant cyn oedran ysgol ar gyfer gweithwyr allweddol Bro Morgannwg sy'n gwneud gwaith hanfodol yn ystod argyfwng COVID-19.

Dylech fod yn ymwybodol fod ceisiadau ar gyfer Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws CCGP-C bellach wedi cau (10 Gorffennaf)

Yr eithriadau i hyn yw’r rhieni sy’n gweithio mewn ysgol a phlant sy’n agored i niwed.

Os ydych yn un o’r categorïau hyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd am ragor o wybodaeth.

  

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd