FIS-logo-banner

 

Rhaglen Gweithgareddau Haf 2021

Gweithgareddau i blant pobl ifanc a theuluoedd ym Mro Morgannwg a thu hwnt!

 

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro wedi llunio rhaglen o bob gweithgaredd i blant a theuluoedd yn ystod y gwyliau. Mae'n cynnwys gwybodaeth am weithgareddau a ddarperir gan Gyngor Bro Morgannwg, elusennau yn y Fro a sefydliadau preifat.

 

Sylwer: Ni all Cyngor Bro Morgannwg fod yn atebol am y gwasanaethau a ddarperir gan unrhyw sefydliad allanol a enwir yn y rhaglen hon. Nid yw rhestru sefydliad yn awgrymu bod Cyngor Bro Morgannwg yn cymeradwyo'r sefydliad hwnnw, ac nid yw absenoldeb unrhyw sefydliad yn awgrymu nad ydym yn ei gefnogi.

 

Rydym yn croesawu unrhyw adborth o ran edrychiad, cynnwys neu gynllun y rhaglen weithgaredd felly anfonwch e-bost atom yn fis@valeofglamorgan.gov.uk 

 

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Swythfa Doc

Heol Subway,

Y Barri

CF63 4RT

 

 • 01446 704704

 

Haf o Hwyl ym Mro Morgannwg 

Cefnogi plant a phobl ifanc i adfer o’r pandemig a chael hwyl a sbri yn ystod yr haf!

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig cyllid i awdurdodau lleol yng Nghymru i gynnal gweithgareddau ychwanegol i blant a phobl ifanc yn ystod yr haf er mwyn helpu i gefnogi eu lles cymdeithasol, emosiynol, corfforol a meddyliol. Mae'r Cyngor yn gweithio gyda nifer o bartneriaid i gyflwyno'r rhaglen yn y Fro.

 

 

VOG Sports Play Logo amended
Summer of fun logo amended
Welsh Government logo

Bydd gweithgareddau'n cael eu diweddaru bob dydd, mwy i ddilyn.

Wythnos 1: 19 - 25 Gorffenaf

Vale-Youth-Service-logo

Meithrin Tim Dros Dro

Dydd Llun 19 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Ysgol Gynradd Llandochau, Dochdwy Road, Llandochau CF64 2QD 

Ymarfer Craidd Cardio: 3pm - 4pm 

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

 

 

Cardiff and Vale Urdd

Gwersyll Aml-Chwaraeon Y Bontfaen

Dydd Llun 19 Gorffennaf - Dydd Mawrth 20 Gorffenaf 2021

 • 9am - 3.30pm


Bear Field, Y Bontfaen CF71 7DA

Camp Aml-Chwaraeon

Cost: Am Ddim

Oedran: 6 - 11 oed

 

Ffuflen archebu

 

Vale Sports and Play logo

Dosbarth Ffitrwydd Iau

Bob dydd Llun 19 - 23 Awst 2021

 • 1pm - 2pm


Canolfan Hamdden y Barri, Greenwood St, Y Barri CF63 4JJ

Ffitrwydd Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 15 oed

 

I Archebu  

 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

 

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn. 

Vale-Youth-Service-logo

Byw yn y Gwyllt Dug Caeredin 

Dydd Mawrth 20 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Ysgol Gynradd Llandochau, Dochdwy Road, Llandochau CF64 2QD 

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

 

Vale-Youth-Service-logo

Meithrin Tim Dros Dro

Dydd Mawrth 20 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Canolfan Gymunedol Sain Tathan, Glyndwr Ave, St Athan, Y Barri CF62 4PP

Ymarfer Craidd Cardio: 3pm - 4pm 

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Vale-Youth-Service-logo

Meithrin Tim Dros Dro

Dydd Mawrth 20 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Y Dump, Y Barri, CF62 9PU

Ymarfer Craidd Cardio: 3pm - 4pm 

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Vale Sports and Play logo

Dosbarth badminton iau

Bob dydd Mawrth 20 Gorffenaf - 24 Awst 2021

 • 1pm -3pm


Canolfan Hamdden Fawr Llantwit, Ham Ln E, Llanilltud Fawr CF61 1TQ

Badminton Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

I Archebu 

 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn.

Vale Sports and Play logo

Dosbarth badminton iau

Bob dydd Mawrth 20 Gorffenaf - 24 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Canolfan Hamdden y Barri, Greenwood Street, Y Barri CF63 4JJ

Badminton Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

I Archebu 

 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn.

Vale Sports and Play logo

Dosbarth Ffitrwydd Iau

Bob dydd Mawrth 20 Gorffenaf - 24 Awst 2021

 • 2.15 - 3.15


Canolfan Hamdden Penarth, Andrew Road, Cogan, Penarth CF64 2NS

Ffitrwydd  Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 15 oed

 

I Archebu 

 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn.

Cardiff and Vale Urdd

Gwersyll Aml-Chwaraeon Y Barri

Dydd Mercher 21 Gorffenaf 2021

 • 9am - 3.30pm


Romilly Park Rd, CF62 6RN

Camp Aml-Chwaraeon

Cost: Am ddim

Oedran: 6 - 11 oed

 

Ffuflen archebu 

 

 

Vale-Youth-Service-logo

Byw yn y Gwyllt Dug Caeredin

Dydd Mawrth 21 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Canolfan Gymunedol Sain Tathan, Glyndwr Ave, St Athan, Y Barri CF62 4PP

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

 

Vale-Youth-Service-logo

Gweithdy Cerddoriaeth V-POD

Dydd Mercher 21 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Y Dump, Y Barri CF62 9PU

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Vale-Youth-Service-logo

Grŵp Ieuenctid Dros Dro

Dydd Mercher 21 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Ysgol Gynradd Llandochau, Dochdwy Road, Llandochau CF64 2QD 

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn 

Cardiff and Vale Urdd

Gwersyll Aml-Chwaraeon Ynys Barri

Dydd Iau 22 Gorffenaf 2021

 • 9am - 3.30pm


Ynys Y Barri, CF62 5TJ

Camp Aml-Chwaraeon

Cost: Am Ddim

Oedran: 6 - 11 oed

 

Ffuflen archebu

 

Beach Academy logo

Ysgol Rockpool - Ar Daith

Dydd Iau 22 Gorffenaf 2021

 • 9.30am - 1.30pm


Traeth Aber Ogwr      ‍

Dysgwch am greaduriaid pyllay graig a benthyg yr offer i ddod o hyd iddynt - Mae'r sesiynau'n cynnwys defnyddio offer.

Cost: Am Ddim

Oedran: Pob oed 1 Rhaid i oedolyn fod yn bresennol

 

Rhaid i bob sesiwn gael ei harchebu ymlaen ymlaen yn uniongyrchol yn

 

Academi Traeth

 

 

Vale Sports and Play logo

Dosbarth badminton iau

Dydd Iau 22 and 29 Gorffenaf 2021

 • 1pm - 3pm


Canolfan Hamdden Penarth, Andrew Road, Cogan, Penarth CF64 2NS

Badminton iau

 

Cost: Am ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

I Archebu

 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn.

 

Vale Sports and Play logo

Dosbarth badminton iau

Dydd Iau 22 and 29 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 4pm


Y Bontfaen Leisure Centre, Bear Field, The, The Broad Shoard, Y Bontfaen CF71 7DA

Badminton iau

 

Cost: Am ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

I Archebu

 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn.

Vale-Youth-Service-logo

Byw yn y Gwyllt Dug Caeredin

Dydd Iau 22 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Y Dump, Y Barri CF62 9PU

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

 

Vale-Youth-Service-logo

Gweithdy Cerddoriaeth V-POD

Dydd Iau Gorffenaf 22 Gorffenaf2021

 • 2pm - 5pm


Canolfan Gymunedol Sain Tathan, Glyndwr Ave, St Athan, Y Barri CF62 4PP

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Cardiff and Vale Urdd

Gwersyll Aml-Chwaraeon Penarth

Dydd Gwener 23 Gorffenaf 2021

 • 9am - 3.30pm


Cliff Top Park, CF64 5DQ

Camp Aml-Chwaraeon

Cost: Am Ddim

Oedran: 6 - 11 oed

 

Ffuflen archebu

 

Beach Academy logo

Ysgol Rockpool - Ar Daith

Dydd Gwener 23 Gorffenaf 2021

 • 10am - 2pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP 

Dysgwch am greaduriaid pyllay graig a benthyg yr offer i ddod o hyd iddynt - Mae'r sesiynau'n cynnwys defnyddio offer.

 

Cost: Am Ddim

Oedran: Pob oed 1 Rhaid i oedolyn fod yn bresennol

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678
 
Vale Sports and Play logo

Saethyddiaeth - Y Barri 

Dydd Gwener 23 Gorffenaf 2021

 • 11am - 12.30pmYsgol Uwchradd St Richard Gwyn, Y Barri

Saethyddiaeth

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 13 oed 

 

Archebwch eich tocynnau yma

Vale Sports and Play logo

Saethyddiaeth - Y Barri 

Dydd Gwener 23 Gorffenaf 2021

 • 12.45pm - 2.15pm


Ysgol Uwchradd St Richard Gwyn, Y Barri

Saethyddiaeth

 

Cost: Am ddim

Oedran: 14+ oed 

 

Archebwch eich tocynnau yma

Beach Academy logo

Ysgol Rockpool - Ar Daith

Dydd Sadwrn 24 Gorffenaf 2021

 • 11.30am - 3.30pm


Traeth Llanilltud Fawr

Dysgwch am greaduriaid pyllay graig a benthyg yr offer i ddod o hyd iddynt - Mae'r sesiynau'n cynnwys defnyddio offer.

Cost: Am Ddim

Oedran: Pob oed 1 Rhaid i oedolyn fod yn bresennol

 

Rhaid i bob sesiwn gael ei harchebu ymlaen ymlaen yn uniongyrchol yn

 

Academi Traeth 

motion control dance

Sesiynau Super Sunday

Dydd Sul 25 Gorffenaf, 1, 8, 22 Awst and 5 Medi 2021

 • 9am -11am


MCD Studio, YMCA y Barri

Dysgu gwahanol arddulliau dawns gyda'n dawnswyr / coreograffwyr proffesiynol yn y diwydiant. Deall yr hyn sydd ei angen i gael gyrfa mewn dawns

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11+ years 

 

Manylion archebu

Glamorgan-Heritage-Coast-logo

Coblynnod Hudolus a Thylwyth Teg Fanta-ffon gyda Sticks & Stones + Nature's Little Adventures

Dydd Sul 25 Gorffenaf 2021

 • 10am - 11.30am
 • 12.30pm - 2pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP 

Helfa am arwyddion corachod a thylwyth teg yn y coed, creu tylwyth teg neu elf coetir eich hun, adeiladu ffau fach a gwneud prydau bach hudolus yn y gegin fwd. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 3 - 8 oed gydag oedolyn

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678
 
Hurts So Good

Hurts So Good Gweithdy graffiti a murlun

Dydd Sul 25 Gorffenaf 2021

 • 11am - 4pm


Unit 7a, Windmill Parc Industrial Estate, Sully CF64 5SE

Addysgu sgiliau chwistrell sylfaenol a dylunio murlun

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 18 oed

 

Rhaid archebu sesiynau trwy ein tudalen facebook trwy neges uniongyrchol. facebook: 

Wythnos 2: 26 Gorffenaf - 01 Awst

Porthkerry Viaduct 1

Gweithdy drymio - gyda Childrens Musical Adventures

Dydd Llun 26 Gorffenaf 2021

 • 10am - 11am
 • 11.15am - 12.15pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

Hwyl Samba i bob oedran, dewch i fwynhau gweithdy yn archwilio drymio a rhythmau a ysbrydolwyd gan Dde America... does dim angen unrhyw brofiad blaenorol!

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - oedolion i fynychu 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio bostio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston

 • 02920 701678
 
Glamorgan-Heritage-Coast-logo

Coblynnod Hudolus a Thylwyth Teg Fanta-ffon gyda Sticks & Stones + Nature's Little Adventures

Dydd Llun 26 Gorffenaf 2021

 • 10am - 11.30am
 • 12.30am - 2pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP 

Helfa am arwyddion corachod a thylwyth teg yn y coed, creu tylwyth teg neu elf coetir eich hun, adeiladu ffau fach a gwneud prydau bach hudolus yn y gegin fwd. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 3 - 8 oed gydag oedolyn

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Llun 26 Gorffenaf 2021

 • 10am - 12pm


Stratford Green, Y Barri CF63 1LX

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma:

 

 

Vale Sports and Play logo

Sgwad Tenis - Penarth 

Dydd Llun 26 Gorffenaf 2021

 • 10am - 10.45am 5-7oed
 • 11am - 11.45am 8-11oed
 • 12pm - 12.45pm 12+ oed


 

Penarth Windsor Tennis club, Larkwood Avenue,  Penarth 

Tenis

 

Cost: Free

Oedran: 5 - 7 oed 

 

Archebwch eich tocynnau yma

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Llun 26 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 4pm


Caldy Close Green, Y Barri CF62 9DQ

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm-  SGILIAU SYRCAS

Dydd Llun 26 Gorffenaf 2021

 • 10.30am - 12.25pm


Clwb Athletau Penarth- Lavernock Rd, Penarth CF64 3QH

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymrae. Yn y sesiwn yma bydd hefyd cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy Sgiliau Syrcas!

Cost: Am Ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

 

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm

Dydd Llun 26 Gorffenaf 2021

 • 1.15pm - 3.10pm


Clwb Athletau Penarth- Lavernock Rd, Penarth CF64 3QH

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Dinas Powys Open Access Community Playscheme

Dydd Llun 26 Gorffenaf - Dydd Gwener 29 Gorffenaf 2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Murchfield Community Centre, Sunnycroft Lane, Dinas Powys CF64 4QQ 

Ymunwch â'n Haf o Hwyl yng Nghynllun Chwarae Dinas Powys! Mae ein cynlluniau chwarae mynediad agored yn cael eu rhedeg mewn lleoliadau cymunedol ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau, a chymryd rhan mewn ystod o weithgareddau dan do ac awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 11 oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

Vale-Youth-Service-logo

Grŵp Ieuenctid Dros Dro

Dydd Llun 26 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Ysgol Gynradd Llandochau, Dochdwy Road, Llandochau CF64 2QD 

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm- GWEITHDY DAWNS

Dydd Mawrth 27 Gorffenaf 2021

 • 10.30am - 12.25pm

 

 

Parc Fictoria, Y Barri- Victoria Park Rd, Y Barri CF63 2JS

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymrae. Yn y sesiwn yma bydd hefyd cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy Dawns!

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mawrth 27 Gorffenaf 2021

 • 12pm - 2pm


Gladstone Gardens, Y Barri

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm

Dydd Mawrth 27 Gorffenaf 2021

 • 1.15pm - 3.10pm


Parc Fictoria, Victoria Park Rd, Y Barri, CF63 2JS

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

 

Beach Academy logo

Darganfod Crancod

Dydd Mawrth 27 Gorffenaf 2021

 • 1.30pm - 3.30pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Dunraven Park, Southerndown, CF32 0RP

Yn agos ac yn bersonol at ffefryn ar lan y môr

Cost: Am Ddim

Oedran: Pob oed 1 Rhaid i oedolyn fod yn bresennol 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw trwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir trwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678
 
Vale-Youth-Service-logo

Cyfeiriannu Dug Caeredin

Dydd Mawrth 27 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Ysgol Gynradd Llandochau, Dochdwy Road, Llandochau CF64 2QD 

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

 

Vale-Youth-Service-logo

Grŵp Ieuenctid Dros Dro

Dydd Mawrth 27 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Canolfan Gymunedol Sain Tathan, Glyndwr Ave, St Athan, Y Barri CF62 4PP

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

 

Vale-Youth-Service-logo

Gweithdy Cerddoriaeth V-POD

Dydd Mawrth 27 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Y Dump, Y Barri CF62 9PU

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mawrth 27 Gorffenaf 2021

 • 4pm - 6pm


Meggit Road Play Area, Y Barri

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mercher 28 Gorffenaf 2021

 • 10am - 12pm


Windmill Lane Playing Field, Llanilltud Fawr

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm

Dydd Mercher 28 Gorffenaf 2021

 • 10.30am - 12.25pm
 • 1.15pm - 3.10pm


Clwb Rygbi Llanilltud Fawr - 47 Boverton Rd, Llanilltud Fawr CF61 1AF

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mercher 28 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 4pm


Wick Sports Pavilion, Wick

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Vale-Youth-Service-logo

Grŵp Ieuenctid Dros Dro

Dydd Mercher 28 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Y Dump, Y Barri CF62 9PU

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Vale-Youth-Service-logo

Cyfeiriannu Dug Caeredin

Dydd Mercher 28 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Canolfan Gymunedol Sain Tathan, Glyndwr Ave, St Athan, Y Barri CF62 4PP

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Vale-Youth-Service-logo

Grŵp Ieuenctid Dros Dro

Dydd Mercher 28 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Ysgol Gynradd Llandochau, Dochdwy Road, Llandochau CF64 2QD 

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

 

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm

Dydd Iau 29 Gorffenaf 2021

 • 10.30am - 12.25pm - 1.15pm - 3.10pm


Parc Romilly, Romilly Park Rd, Y Barri CF62 6RN

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Iau 29 Gorffenaf 2021

 • 12pm - 2pm


Cogan Playing Field, Penarth

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored. 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

Vale-Youth-Service-logo

Gweithdy Cerddoriaeth V-POD

Dydd Iau 29 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Canolfan Gymunedol Sain Tathan, Glyndwr Ave, St Athan, Y Barri CF62 4PP

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Vale-Youth-Service-logo

Cyfeiriannu Dug Caeredin

Dydd Iau 29 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 5pm


Y Dump, Y Barri CF62 9PU

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn 

 

Vale Sports and Play logo

Gymnasteg Barry YMCA (Wedi'i archebu'n llawn)

Dydd Iau 29 Gorffenaf 2021

 • 3pm


YMCA Barry, Court Road, Y Barri CF63 4EE

Gymnasteg 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 0 - 4 oed gyda dosbarth rhieni  

 Archebwch eich tocynnau yma

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Iau 29 Gorffenaf 2021

 • 4pm - 6pm


Plassey Square, Penarth

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Forest Fridays

Dydd Gwener 30 Gorffenaf 2021

 • 10am - 12pm


Seel Park Dinas Powys CF64 

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Dydd Gwener y Goedwig! Mae ein sesiynau Dydd Gwener Coedwig yn cael eu cynnal mewn coetir lleol ac maent yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

Porthkerry Viaduct 1

Pilates Teuluol ac Ymwybyddiaeth Ofalgar 

Dydd Gwener 30 Gorffenaf 2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pmTime


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

Cymysgedd o Pilates Teuluol a sesiwn bwyta ystyriol a chwis hwyliog i deuluoedd

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - gweithgaredd teuluol   

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
Vale Sports and Play logo

Saethyddiaeth - Penarth (Wedi'i archebu'n llawn)

Dydd Gwener 30 Gorffenaf 2021

 • 11am - 12.30pm


Ysgol Gyfun St Cyres, Penarth 

Saethyddiaeth

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 13 oed 

Archebwch eich tocynnau yma

Vale Sports and Play logo

Saethyddiaeth - Penarth (Wedi'i archebu'n llawn)

Dydd Gwener 30 Gorffenaf 2021

 • 12.45pm - 2.15pm


Ysgol Gyfun St Cyres, Penarth 

Saethyddiaeth

 

Cost: Am ddim

Oedran: 14+ oed  

Archebwch eich tocynnau yma

Beach Academy logo

Safari Strandline      

Dydd Gwener 30 Gorffenaf 2021

 • 1.30pm - 3.30pm


Traeth Aber Ogwr 

Casglu ac adnabod y trysorau naturiol a adawyd ar ôl gan y llanw - Mae'r sesiynau'n cynnwys defnyddio offer.

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oed 1 Rhaid i oedolyn fod yn bresennol

 

Rhaid i bob sesiwn gael ei harchebu ymlaen ymlaen yn uniongyrchol yn

 

Academi Traeth 

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Gwener 30 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 4pm


Caerleon Road, Dinas Powys

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Forest Fridays

Dydd Gwener 30 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 4pm


Romilly Park, Romilly Park Road, Y Barri CF62 6RN

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Dydd Gwener y Goedwig! Mae ein sesiynau Dydd Gwener Coedwig yn cael eu cynnal mewn coetir lleol ac maent yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfleoedd awyr agored. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

Porthkerry Viaduct 1

Chwarae Awyr Agored gyda Ffyn a Cherrig

Dydd Sul 1 Awst

 • 10am - 11.30am
 • 12.30pm - 2pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

Cymysgedd o Pilates Teuluol a sesiwn bwyta ystyriol a chwis hwyliog i deuluoedd

 

Cost: Am ddim

Oedran: 7 - 11 oed gydag oedolyn   

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston   

 • 02920 701678
Hurts So Good

Hurts So Good Gweithdy graffiti a murlun

Dydd Sul 25 Gorffenaf 2021

 • 11am - 4pm


Unit 7a, Windmill Parc Industrial Estate, Sully CF64 5SE

Addysgu sgiliau chwistrell sylfaenol a dylunio murlun

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 18 oed

 

Rhaid archebu sesiynau trwy ein tudalen facebook trwy neges uniongyrchol. facebook: 

 

Wythnos 3: 02 Awst - 08 Awst

Cosmeston-Lakes-Country-Park

Gweithdy drymio - gyda Childrens Musical Adventures

Dydd Llun 2 Awst 2021

 • 10am - 11am
 • 11.15am - 12.15pm


Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Heol Larnog, Penarth CF64 5UY 

Ardal Ddysgu

Hwyl Samba i bob oedran, dewch i fwynhau gweithdy yn archwilio drymio a rhythmau a ysbrydolwyd gan Dde America... does dim angen unrhyw brofiad blaenorol!

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - oedolion i fynychu 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678
Porthkerry Viaduct 1

Chwarae Awyr Agored gyda Ffyn a Cherrig

Dydd Llun 2 Awst 2021

 • 10am - 11.30 am
 • 12.30pm - 2pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

Goroesi yn y goedwig!

 

Cost: Am ddim

Oedran: 7 - 11 oed gydag oedolyn 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston   

 • 02920 701678
Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm

Dydd Llun 2 Awst 2021

 • 10.30 am - 12.25pm


Clwb Athletau Penarth- Lavernock Rd, Penarth CF64 3QH

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg

 

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Llun 2 Awst 2021

 • 10am - 12pm


Stratford Green, Y Barri CF63 1LX

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm- SESIWN KARATE

Dydd Llun 2 Awst 2021

 • 1.15pm - 3.10pm


Clwb Athletau Penarth- Lavernock Rd, Penarth CF64 3QH

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymrae. Yn y sesiwn yma bydd hefyd cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy Karate! 

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Llun 2 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Caldy Close Green, Y Barri CF62 9DQ

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

 

Vale-Youth-Service-logo

Grŵp Ieuenctid Dros Dro

Dydd Llun 2 Awst 2021

 • 2pm - 5pm


Ysgol Gynradd Llandochau, Dochdwy Road, Llandochau CF64 2QD 

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play St Athan Open Access Community Playscheme

Dydd Llun 2 – Dydd Iau 6 Awst 2021

 • 9.30am - 11.30am
 • 12.30pm - 2.30pm


St. Athan Community Centre, Glyndwr Avenue,  Saint Athan CF62 4PP 

Ymunwch â'n Haf o Hwyl yng Nghynllun Chwarae Sant Athan! Mae ein cynlluniau chwarae mynediad agored yn cael eu rhedeg mewn lleoliadau cymunedol ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau, a chymryd rhan mewn ystod o weithgareddau dan do ac awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 11 oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Vale Sports and Play logo

Tenis gyda Chlwb Tenis Cowbridge

Dydd Llun 2, 9, 16 and 23 Awst 2021

 • 12.30pm - 1.30pm


Cowbridge Tennis Club, Bear Field, Cowbridge 

Ymunwch â Chlwb Tenis Cowbridge ar gyfer sesiwn blasu Haf o Hwyl dan arweiniad hyfforddwyr o Glwb Tenis Cowbridge

 

Cost: Free

Oedran: 7+ oed

I archebu

Vale Sports and Play logo

Dosbarth Ffitrwydd Iau

Dydd Llun 2, 9, 16 and 23 Awst 2021

 • 1pm - 2pm


Canolfan Hamdden y Barri, Greenwood St, Y Barri CF63 4JJ

Ffitrwydd Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 15 oed

 

I Archebu

 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

Vale Sports and Play logo

Ffitrwydd gyda Cardio Craidd

 Dydd Llun 2, 9, 16 a 23 Awst 2021

 • 2pm - 3pm

 

Ffitrwydd Craidd Cardio, Canolfan Fusnes Palmers Vale, Y Barri 

Ymunwch â Cardio Core ar gyfer sesiwn ffitrwydd iau fel rhan o Haf o Hwyl. Bydd cyfranogwyr yn cael rhoi cynnig ar wahanol sesiynau ffitrwydd. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 11 oed

I archebu

Porthkerry Viaduct 1

Chwarae Ysgol y Goedwig - gyda Wild Thymes

Dydd Mawrth 3 Awst 2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

Sesiynau chwarae coetir gan ddefnyddio deunyddiau naturiol 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 7 - 11 oed gydag oedolyn 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678
Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mawrth 3 Awst 2021

 • 12pm - 2pm


Gladstone Gardens, Y Barri

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mawrth 3 Awst 2021

 • 4pm - 6pm


Meggit Road Play Area, Y Barri

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

 

Vale Sports and Play logo

Dosbarth badminton iau

Dydd Mawrth 3, 10, 17 and 24 Awst 2021

 • 1pm - 3pm


Canolfan Hamdden Fawr Llantwit, Ham Ln E, Llanilltud Fawr CF61 1TQ

Badminton iau

Cost: Am ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

I Archebu

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

Vale Sports and Play logo

Dosbarth badminton iau

Dydd Mawrth 3, 10, 17 and 24 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Canolfan Hamdden y Barri, Greenwood St, Y Barri CF63 4JJ

Badminton iau

Cost: Am ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

I Archebu

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

 

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

Vale Sports and Play logo

Dosbarth Ffitrwydd Iau

Dydd Mawrth 3, 10, 17 and 24 Awst 2021

 • 2.15pm - 3.15pm


Canolfan Hamdden Penarth, Andrew Road, Cogan, Penarth CF64 2NS

Ffitrwydd Iau

Cost: Am ddim

Oedran: 11 - 15 oed

 

I Archebu

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

 

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm

Dydd Mawrth 3 Awst 2021

 • 10.30am - 12.25pm
 • 1.15pm - 3.10pm


Parc Fictoria, Y Barri- Victoria Park Rd, Y Barri CF63 2JS

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

Vale-Youth-Service-logo

Grŵp Ieuenctid Dros Dro

Dydd Mawrth 3 Awst 2021

 • 2pm - 5pm


Canolfan Gymunedol Sain Tathan, Glyndwr Ave, St Athan, Y Barri CF62 4PP

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Vale-Youth-Service-logo

Cael Laes, Cael Dewis

Dydd Mawrth 3 Awst 2021

 • 2pm - 5pm


Y Dump, Y Barri CF62 9PU

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn 

 

Vale-Youth-Service-logo

Taith Gerdded Dug Caeredin

Dydd Mawrth 3 Awst 2021

 • 2pm - 5pm


Ysgol Gynradd Llandochau, Dochdwy Road, Llandochau CF64 2QD 

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mercher 4 Awst 2021

 • 10am - 12pm


Windmill Lane Playing Field, Llanilltud Fawr

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mercher 4, 11, 18 and 25 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Wick Sports Pavilion, Wick

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost:Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

Beach Academy logo

Darganfod Crancod (this is fully booked)

Dydd Mercher 4 Awst 2021

 • 10.30am - 12pm


Traeth Llanilltud Fawr

Yn agos ac yn bersonol at ffefryn ar lan y môr

Cost: Am Ddim

Oedran: Pob oed 1 Rhaid i oedolyn fod yn bresennol 

 

Rhaid i bob sesiwn gael ei harchebu ymlaen ymlaen yn uniongyrchol yn

Academi Traeth

 

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm- GWEITHDY DAWNS

Dydd Mercher 4 Awst 2021

 • 10.30am - 12.25pm


Clwb Rygbi Llanilltud Fawr - 47 Boverton Rd, Llanilltud Fawr CF61 1AF

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymrae. Yn y sesiwn yma bydd hefyd cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy Dawns! 

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm

Dydd Mercher 4 Awst 2021

 • 1.15pm - 3.10pm


Clwb Rygbi Llanilltud Fawr - 47 Boverton Rd, Llanilltud Fawr CF61 1AF

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

Vale Sports and Play logo

Ffitrwydd gyda Cardio Craidd

Dydd Mercher 4, 11, 18 and 25 Awst 2021

 • 2pm - 3pm

 

 

Ffitrwydd Craidd Cardio, Canolfan Fusnes Palmers Vale, Y Barri Ymunwch â Cardio Core ar gyfer sesiwn ffitrwydd iau fel rhan o Haf o Hwyl. Bydd cyfranogwyr yn cael rhoi cynnig ar wahanol sesiynau ffitrwydd. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 12 - 14 oed 

I archebu

Vale-Youth-Service-logo

Taith Gerdded Dug Caeredin

Dydd Mercher 4 Awst 2021

 • 2pm - 5pm


Canolfan Gymunedol Sain Tathan, Glyndwr Ave, St Athan, Y Barri CF62 4PP

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Vale-Youth-Service-logo

Gweithdy Cerddoriaeth V-POD

Dydd Mercher 4 Awst 2021

 • 2pm - 5pm


Y Dump, Y Barri CF62 9PU

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn 

Vale-Youth-Service-logo

Grŵp Ieuenctid Dros Dro

Dydd Mercher 4 Awst 2021

 • 2pm - 5pm


Ysgol Gynradd Llandochau, Dochdwy Road, Llandochau CF64 2QD 

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

Porthkerry Viaduct 1

Chwarae Ysgol y Goedwig - gyda Wild Thymes

Dydd Iau 5 Awst 2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

Sesiynau chwarae coetir gan ddefnyddio deunyddiau naturiol 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 7 - 11 oed - gellir gadael plant   

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678
Glamorgan-Heritage-Coast-logo

Willow weaving - with Out To Learn Willow

Thursday 5 August 2021

 • 10am - 11.30am
 • 12pm - 1.30pm
 • 2pm - 3.30pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP 

Rhowch gynnig ar wneud glöyn byw pysgod helyg neu flodau ormaybe yn rhywbeth arall.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 7 a throsodd, dan 7 oed yng nghwmni oedolyn

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw trwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir trwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678

 

Beach Academy logo

Darganfod Dolffiniaid gyda Beach Academy Wales 

Dydd Iau 5 Awst 2021

 • 11am - 1.30pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP 

Dysgwch am ein rhywogaethau dolffiniaid yn y Deyrnas Gyfunol gyda'n gorsafoedd gweithgareddau

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oed: Gweithdy i’r Teulu

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678
Vale Sports and Play logo

Dosbarth badminton iau

Dydd Iau 5, 12, 19 and 26 Awst 2021

 • 1pm - 3pm


Canolfan Hamdden Penarth, Andrew Road, Cogan, Penarth CF64 2NS

Badminton iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

I Archebu

 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

 

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

Vale Sports and Play logo

Dosbarth badminton iau

Dydd Iau 5, 12, 19 and 26 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Canolfan Hamdden Y Bont Faen, Bear Field, The, The Broad Shoard, Y Bontfaen CF71 7DA

Badminton iau

Cost: Am ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

I Archebu

 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm - SGILIAU SYRCAS

Dydd Iau 5 Awst 2021

 • 10.30am - 12.25pm


Parc Romilly, Y Barri-  Romilly Park Rd, Y Barri CF62 6RN

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymrae. Yn y sesiwn yma bydd hefyd cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy Sgiliau Syrcas!

 

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Iau 5 Awst 2021 

 • 12pm - 2pm


Cogan Playing Field, Penarth

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm

Dydd Iau 5 Awst 2021

 • 1.15pm - 3.10pm


Parc Romilly, Romilly Park Rd, Y Barri CF62 6RN

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

Vale-Youth-Service-logo

Taith Gerdded Dug Caeredin

Dydd Iau 5 Awst 2021

 • 2pm - 5pm


Y Dump, Y Barri CF62 9PU

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

 

Vale Sports and Play logo

Gymnasteg Barry YMCA 

Dydd Iau 5 Awst 2021

 • 2pm

 

YMCA Barry, Court Road, Y Barri CF63 4EE

Gymnasteg

 

Cost: Am ddim

Oedran: 3 - 4 blynedd (cyn-ysgol) (heb ddosbarth rhieni)  

 

Archebwch eich tocynnau yma

Vale-Youth-Service-logo

Gweithdy Cerddoriaeth V-POD

Dydd Iau 5 Awst 2021

 • 2pm - 5pm


Canolfan Gymunedol Sain Tathan, Glyndwr Ave, St Athan, Y Barri CF62 4PP

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 25 oed

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gweithgareddau haf, anfonwch e-bost atom yn

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Iau 5 Awst 2021

 • 4pm - 6pm


Plassey Square, Penarth

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

Cosmeston-Lakes-Country-Park

Pilates Teuluol 

Dydd Gwener 6 Awst

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Heol Larnog, Penarth CF64 5UY

Cymysgedd o bilates teuluol, ymwybyddiaeth ofalgar a maeth

 

Cost: Am ddim

Oedran:  Pob oedran - oedolion i fynychu 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
Vale Sports and Play logo

Sgwad Tenis - Penarth 

Dydd Gwener 6 Awst 2021

 • 10am - 10.45am 5-7oed
 • 11am - 11.45am 8-11oed
 • 12pm - 12.45pm 12+ oed

 

 

 

Penarth Windsor Tennis club, Larkwood Avenue,  Penarth 

Tenis
 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed 

 

Archebwch eich tocynnau yma

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Forest Friday's

Dydd Gwener 6, 13 and 20  Awst 2021

 • 10am - 12pm


Seel Park Dinas Powys CF64 

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Dydd Gwener y Goedwig! Mae ein sesiynau Dydd Gwener Coedwig yn cael eu cynnal mewn coetir lleol ac maent yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

Vale Sports and Play logo

Ffitrwydd Dydd Gwener Teulu

Dydd Gwener 6, 13, 20 and 27 August 2021

 • 10.30am - 11.30am

 

 

Ffitrwydd Craidd Cardio, Canolfan Fusnes Palmers Vale, Y Barri

Ymunwch yn yr Haf o Hwyl ar gyfer sesiwn ffitrwydd teulu gyda ffitrwydd Cardio Craidd.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8+ oed a'u teuluoedd (rhieni / gofalwyr ac ati).

 

Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae'n hanfodol archebu.

 

I Archebu 

Vale Sports and Play logo

Saethyddiaeth - Fonmon (wedi'i archebu'n llawn)

Dydd Gwener 6 Awst 2021

 • 11am - 12.30pm

 

The Langley, Fonmon Road, CF62 3BL 

Saethyddiaeth

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 13 oed 

 

Archebwch eich tocynnau yma

Vale Sports and Play logo

Saethyddiaeth - Fonmon 

Dydd Gwener 6 Awst 2021

 • 12.45pm - 2.15pm


The Langley, Fonmon Road, CF62 3BL 

Saethyddiaeth

 

Cost: Am ddim

Oedran: 14+ oed 

 

Archebwch eich tocynnau yma

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Gwener 6, 13 and 20  Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Caerleon Road, Dinas Powys

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma


Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Forest Friday's

Dydd Gwener 6, 13 and 20  Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Parc Romilly, Y Barri-  Romilly Park Rd, Y Barri CF62 6RN

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Dydd Gwener y Goedwig! Mae ein sesiynau Dydd Gwener Coedwig yn cael eu cynnal mewn coetir lleol ac maent yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfleoedd awyr agored. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 


Beach Academy logo

Ysgol Pwll Glan Môr - gyda Beach Academy Wales

Dydd Sadwrn 7 Awst  2021

 • 10.30am - 2.30pm


Traeth Caregog, Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

Dysgwch am greaduriaid pyllau glan môr a benthyg offer i ddod o hyd iddynt

 

Cost: Am Ddim

Oedran: Pob oedran - gweithgaredd teuluol  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
 
Beach Academy logo

Ysgol Rockpool - Ar Daith (this is fully booked)

Dydd Sul 8 Awst 2021

 • 11.30am - 3.30pm


Glan y Môr Penarth

Dysgwch am greaduriaid pyllay graig a benthyg yr offer i ddod o hyd iddynt - Mae'r sesiynau'n cynnwys defnyddio offer.

 

Cost: Am Ddim

Oedran: Rhaid i bob oedolyn 1 fod yn bresennol

 

Rhaid i bob sesiwn gael ei harchebu ymlaen ymlaen yn uniongyrchol yn

 

Academi Traeth

 

Hurts So Good

Hurts So Good Gweithdy graffiti a murlun

Dydd Sul 

8 Awst 2021

 • 11am - 4pmUnit 7a, Windmill Parc Industrial Estate, Sully CF64 5SE

Addysgu sgiliau chwistrell sylfaenol a dylunio murlun

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 18 oed

 

Rhaid archebu sesiynau trwy ein tudalen facebook trwy neges uniongyrchol. facebook: 

 

 

Wythnos 4: 09 Awst - 15 Awst

Glamorgan-Heritage-Coast-logo

Gweithdy drymio - gyda Childrens Musical Adventures

Dydd Llun 9 Awst 2021

 • 10am
 • 11.15am


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP

Hwyl Samba i bob oedran, dewch i fwynhau gweithdy yn archwilio drymio a rhythmau a ysbrydolwyd gan Dde America... does dim angen unrhyw brofiad blaenorol!

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran, gweithdy teuluol

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678
Vale Sports and Play logo

Sgwad Tenis - Y Barri  

Dydd Llun 9 Awst 2021

 • 10am - 10.45am 5-7oed
 • 11am - 11.45am 8-11oed
 • 12pm - 12.45pm 12+ oed

 

Barry Athletic tennis Club, Paget Road, Ynys y Barri 

Tenis

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed 

 

Archebwch eich tocynnau yma

Cosmeston-Lakes-Country-Park

Mawredd y Mwd neu greadigaethau hudolus

Dydd Llun 9 Awst 2021

 • 10am - 11.30am
 • 12.30pm - 2pm


Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Heol Larnog, Penarth CF64 5UY

Mwd Rhyfeddol! Mae'r sesiwn hon yn cynnwys gwneud prydau bwyd gwych yn y gegin fwd, bod yn greadigol gyda phaent mwd, cerflunio bwystfilod mwd a chwarae gemau mwdlyd. Gwisgwch ddillad gwrth-ddŵr neu ddillad nad oes ots gennych wlychu a mwdlyd!

 

Cost: Am ddim

Oedran: 3 - 8 oed gydag oedolyn

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678
Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm

Dydd Llun 9 Awst 2021

 • 10.30am - 12.25pm
 • 1.15pm - 3.10pm


Clwb Athletau Penarth- Lavernock Rd, Penarth CF64 3QH

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

Beach Academy logo

Ysgol Rockpool - Ar Daith (this is fully booked)

Dydd Llun 9 Awst 2021

 • 12pm - 4pm


Traeth Llanilltud Fawr

Dysgwch am greaduriaid pyllay graig a benthyg yr offer i ddod o hyd iddynt - Mae'r sesiynau'n cynnwys defnyddio offer.

Cost: Am Ddim

Oedran: Rhaid i bob oedolyn 1 fod yn bresennol

 

Rhaid i bob sesiwn gael ei harchebu ymlaen ymlaen yn uniongyrchol yn

 

Academi Traeth

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Y Barri Open Access Community Playscheme

Dydd Llun 9 - Dydd Iau 12 Awst 2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Palmerston Centre For Life Long Learning, Cadoc Crescent, Y Barri CF63 2NT

Ymunwch â'n Haf o Hwyl yng Nghynllun Chwarae Y Barri! Mae ein cynlluniau chwarae mynediad agored yn cael eu rhedeg mewn lleoliadau cymunedol ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau, a chymryd rhan mewn ystod o weithgareddau dan do ac awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 11 oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Llun 9 and Dydd Llun 16 August 2021

 • 10am -12pm


Maslin Park, Ynys Y Barri

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Free

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

Libraries-logo

Puppet Theatre Wales - Llygoden y Wlad

Dydd Llun 9 Awst 2021

 • 11am (tua 40 munud)
 • 2pm (tua 40 munud)


Llyfrgell Gymunedol y Rhws, Fordd Font-y-gari, Y Rhws CF62 3DS

Ail-adrodd chwedl Llygoden y Dref a Llygoden y Wlad Aesop, wedi'i pherfformio gydag ychydig o adrodd, cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a phypedau llaw wedi'u saernïo'n hyfryd

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7 oed

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio  

 • 01446 710220
 
Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Llun 9 and Dydd Llun 16 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Alexandra Gardens, Y Barri

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Free

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

Cosmeston-Lakes-Country-Park

Mawredd y Mwd neu greadigaethau hudolus

Tuesay 10 August 2021

 • 10am - 11.30am
 • 12.30pm - 2pm


Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Heol Larnog, Penarth CF64 5UY

Ardal Ddysgu

Mwd Rhyfeddol! Mae'r sesiwn hon yn cynnwys gwneud prydau bwyd gwych yn y gegin fwd, bod yn greadigol gyda phaent mwd, cerflunio bwystfilod mwd a chwarae gemau mwdlyd. Gwisgwch ddillad gwrth-ddŵr neu ddillad nad oes ots gennych wlychu a mwdlyd!

 

Cost: Am ddim

Oedran: 3 - 8 oed gydag oedolyn

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678
Cosmeston-Lakes-Country-Park

Chwarae Ysgol y Goedwig - gyda Wild Thymes

Dydd Mawrth 10 Awst  2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Heol Larnog, Penarth CF64 5UY

Sesiynau chwarae coetir gan ddefnyddio deunyddiau naturiol 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 3 - 8 oed gydag oedolyn

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678
Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm

Dydd Mawrth 10 Awst 2021

 • 10.30am - 12.25pm
 • 1.15pm - 3.10pm


Parc Fictoria, Y Barri- Victoria Park Rd, Y Barri CF63 2JS

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

Glamorgan-Heritage-Coast-logo

Chwarae Ysgol Goedwig - gyda Wildfire Wales 

Dydd Mawrth 10 Awst 2021

 • 10.30am
 • 12.30pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP

Cyfle am ychydig o amser teulu di-dor o ansawdd yn adeilad ffau coedwigoedd, gwneud pastai llaid, gwehyddu dalwyr breuddwydion a mwy.

 

Cost: Am ddim

Oedran: Teuluoedd â phlant hyd at 11 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
Libraries-logo

Puppet Theatre Wales - Llygoden y Wlad

Dydd Mawrth 10 Awst 2021

 • 11am (tua 40 munud)
 • 2pm (tua 40 munud)

 

 

Ymddiriedolaeth Llyfrgell Gymunedol Sili a Larnog, Heol y De, CF64 5SP

Ail-adrodd chwedl Llygoden y Dref a Llygoden y Wlad Aesop, wedi'i pherfformio gydag ychydig o adrodd, cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a phypedau llaw wedi'u saernïo'n hyfryd

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7 oed

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio 

 • 02920 531267

 

Mark Making

Celf - Gwneud Marciau 

Dydd Mawrth 10 Awst

 • 11am - 1pmOriel Gelf Ganolog, Y Barri

Cael hwyl gyda gwneud marciau mynegiannol i greu Paentiadau Haniaethol

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11+

Uchafswm 0 10

 

Rhaid cadw lle yn y sesiynau ymlaen llaw drwy Eventbrite

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mawrth 10 and Dydd Mawrth 17 Awst 2021

 • 12pm - 2pm


Sully Sports Pavilion

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Song writing

Ysgrifennu Caneuon

Dydd Mawrth 10 Awst

 • 2pm - 4pm


Oriel Gelf Ganolog, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri, CF63 4RW

Archwiliwch syniadau a thechnegau ar gyfer ysgrifennu a recordio eich caneuon eich hun.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11+

Uchafswm 0 10

 

Rhaid cadw lle yn y sesiynau ymlaen llaw drwy Eventbrite

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mawrth 10 a Dydd Mawrth 17 Awst 2021

 • 4pm - 6pm


Palmerston MUGA, Y Barri

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Mawrth 10, 17, 24 and 31 Awst 2021

 • 3-pm - 4pm 8-11 oed
 • 4pm - 5pm 12+ oed


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawnsio Stryd 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8+ oed

Archebu trwy

Porthkerry Viaduct 1

Gwehyddu helyg - gydag Out To Learn Willow

Dydd Mercher 11 Awst

 • 10am- 11.30am
 • 12pm - 1.30pm
 • 2pm - 3.30pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

Rhoi cynnig ar wneud pysgodyn, pili-pala o bren helyg neu efallai flodyn neu rywbeth arall

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - gweithgaredd teuluol  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston   

 • 02920 701678
Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm - SGILIAU SYRCAS

Dydd Mercher 11 Awst 2021

 • 10.30am - 12.25pm


Clwb Rygbi Llanilltud Fawr - 47 Boverton Rd, Llanilltud Fawr CF61 1AF

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymrae. Yn y sesiwn yma bydd hefyd cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy Sgiliau Syrcas!

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu 

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mercher 11 and Dydd Mercher 18 August 2021

 • 10am - 12pm


St Brides Major Pavilion, St Brides

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

motion control dance

Dawns

Dydd Mercher 11 Awst a Dydd Mercher 18 Awst 2021

 • 11.30am 12.30pm


Canolfan CF61, Llantwit Major, Station Rd, Llantwit Major CF61 1ST

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7 oed 

Manylion archebu

motion control dance

Dawns

Dydd Mercher 11 Awst a Dydd Mercher 18 Awst 2021

 • 12.30pm - 1.30pm


Canolfan CF61, Llantwit Major, Station Rd, Llantwit Major CF61 1ST

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 11 oed 

Manylion archebu

Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm 

Dydd Mercher 11 Awst 2021

 • 1.15pm - 3.10pm


Clwb Rygbi Llanilltud Fawr - 47 Boverton Rd, Llanilltud Fawr CF61 1AF

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg

 

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

motion control dance

Dawns

Dydd Mercher 11 Awst a Dydd Mercher 18 Awst 2021

 • 1.30pm  - 2.30pm


Canolfan CF61, Llantwit Major, Station Rd, Llantwit Major CF61 1ST

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 12+ oed 

Manylion archebu

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Mercher 11, 18, 25 Awst and 1 Medi 2021

 • 3pm - 4pm 5-7 oed
 • 4pm - 5pm 8-11 oed


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawns  

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5 - 11 oed

Archebu trwy

Cosmeston-Lakes-Country-Park

Chwarae Ysgol y Goedwig - gyda Wild Thymes

Dydd Iau 12 Awst 2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Heol Larnog, Penarth CF64 5UY

Sesiynau chwarae coetir gan ddefnyddio deunyddiau naturiol 

 

Cost: Am ddim 

Oedran: 5 - 11 oed - gellir gadael plant  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920701678
Menter-Bro-Morgannwg-logo

Bwrlwm 

Dydd Iau 12 Awst 2021

 • 10.30am - 12.25pm
 • 1.15pm - 3.10pm


Parc Romilly, Y Barri-  Romilly Park Rd, Y Barri CF62 6RN

Cynllun Chwarae AM DDIM i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg

Cost: Am ddim

Oedran: Plant sydd wedi cwblhau blwyddyn yn y derbyn hyd at blwyddyn 6

 

Manylion archebu

 

Glamorgan-Heritage-Coast-logo

Chwarae Ysgol Goedwig - gyda Wildfire Wales 

Dydd Iau 12 Awst 2021

 • 10.30am
 • 12.30pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP

Cyfle am ychydig o amser teulu di-dor o ansawdd yn adeilad ffau coedwigoedd, gwneud pastai llaid, gwehyddu dalwyr breuddwydion a mwy.

 

Cost: Am ddim

Oedran: Families with children up to 11

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston   

 • 02920 701678

 

Libraries-logo

Mad Science - Gweithdy Chemworks 

Dydd Iau 12 Awst 

 • 11am - 12pm


Llyfrgell y Bont-faen, Gerddi’r Hen Neuadd, Stryd Fawr, Y Bont-faen

Cyflwyniad ffrwydrol i Gemeg i blant 

 

Cost: Am ddim 

Oedran: 5 -11 oed

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio

 • 01446 773941

 

motion control dance

Dawns

Dydd Iau Awst 2021

 • 11am - 12pm


Canolfan Gymunedol Isaf Penarth

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7 oed 

 

Manylion archebu

Libraries-logo

Puppet Theatre Wales - Llygoden y Wlad

Dydd Iau 12 Awst 2021

 • 11am (tua 40 munud)
 • 2pm (tua 40 munud)


Llyfrgell Gymunedol Dinas Powys, Fairoaks, Y Murch, Dinas Powys CF64 4QU

Ail-adrodd chwedl Llygoden y Dref a Llygoden y Wlad Aesop, wedi'i pherfformio gydag ychydig o adrodd, cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a phypedau llaw wedi'u saernïo'n hyfryd

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7 oed

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio 

 • 02920 512556
Concertina Sketch Book

Creu eich Llyfr Braslunio Concertina eich hun

Dydd Iau 12 Awst 

 • 11am - 1pm


Pafiliwn Pier Penarth, Yr Esplanâd, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 3AU

Gwnewch lyfr concertina gan ddefnyddio argraffu, lluniadu a thechnegau eraill gan ddefnyddio gwahanol gyfryngau gan gynnwys inc, pastelau a phensiliau. Darperir yr holl ddeunyddiau

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 oed - 18 oed

 

Cadw lle yn y sesiynau ymlaen llaw drwy Eventbrite

 

motion control dance

Dawns

Dydd Iau 12 Awst 2021

 • 12pm - 1pm


Canolfan Gymunedol Isaf Penarth

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 11 oed 

Manylion archebu

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Iau 12 and Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 12pm - 2pm


Celtic Way, Rhoose

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

motion control dance

Dawns

Dydd Iau Awst 2021

 • 1pm - 2pm


Canolfan Gymunedol Isaf Penarth

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 12+ oed 

Manylion archebu

Beach Academy logo

Celf Cerrig Traeth - gyda Beach Academy Wales

Dydd Iau 12 Awst 2021

 • 1pm - 2.30pm


Traeth Caregog, Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY

Dysgu am gadwraeth crwban y môr gyda'n gorsafoedd gweithgareddau

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - Gweithdy teuluol 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920701678
 
Vale Sports and Play logo

Gymnasteg Barry YMCA 

Dydd Iau 12 Awst 2021

 • 2pm

 

YMCA Barry, Court Road, Y Barri CF63 4EE

Gymnasteg

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 8 oed

Archebwch eich tocynnau yma

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Iau 12, 19, 26 Awst and 2 Medi 2021

 • 3pm - 4pm


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawns Cyn-ysgol 

 

Cost: Am ddim

Oedran: Preschool 3 - 5 oed

Archebu trwy

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Iau 12, 19, 26 Awst and 2 Medi 2021

 • 4pm - 5pm


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawns Gynhwysol  

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11 - 16 oed

Archebu trwy

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Iau 12 and Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 4pm - 6pm


The Dump, Y Barri

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Vale Sports and Play logo

Sesiwn Gweithgaredd Corfforol Cyn-ysgol

Dydd Gwener 13 Awst 2021

 • 9.15am - 10am


Caeau Chwarae Cogan, Penarth

Ymunwch yn yr Haf o Hwyl am sesiwn cyn-ysgol gyda'r Tîm Byw'n Iach. Mae'r sesiwn hon yn addas ar gyfer cerddwyr a'u rhiant / gofalwr. a bydd plant yn gallu cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau dan arweiniad y Tîm Byw'n Iach yn ogystal â gweithgareddau sydd ar gael i blant archwilio symudiad gyda'u teuluoedd. Mae croeso i blant hŷn ddod gyda’u brodyr a chwiorydd ond bydd y sesiwn wedi’i hanelu at y plant cyn oed ysgol.

 

Cost: Am ddim

Oedran: Cerdded - Cyn-ysgol

I Archebu

Porthkerry Viaduct 1

Gweithdy drymio - gyda Childrens Musical Adventures

Dydd Llun 13 Awst 2021

 • 10am - 11am
 • 11.15am - 12.15pm

 

Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

Hwyl Samba i bob oedran, dewch i fwynhau gweithdy yn archwilio drymio a rhythmau a ysbrydolwyd gan Dde America... does dim angen unrhyw brofiad blaenorol!

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - oedolion i fynychu  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston   

 • 02920 701678

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Forest Friday's

Dydd Gwener 13 Awst 2021

 • 10am - 12pm


Seel Park Dinas Powys CF64 

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Dydd Gwener y Goedwig! Mae ein sesiynau Dydd Gwener Coedwig yn cael eu cynnal mewn coetir lleol ac maent yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

 

Vale Sports and Play logo

Ffitrwydd Dydd Gwener Teulu

Dydd Gwener 13 Awst 2021

 • 10.30am - 11.30am


Ffitrwydd Craidd Cardio, Canolfan Fusnes Palmers Vale, Y Barri

Ymunwch yn yr Haf o Hwyl ar gyfer sesiwn ffitrwydd teulu gyda ffitrwydd Cardio Craidd.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8+ oed a'u teuluoedd (rhieni / gofalwyr ac ati).

 

Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae'n hanfodol archebu.

I Archebu 

Vale Sports and Play logo

Sesiwn Gweithgaredd Corfforol Cyn-ysgol

Dydd Gwener 13 Awst 2021

 • 11.15am - 12pm


Parc Romilly, Y Barri

Ymunwch yn yr Haf o Hwyl am sesiwn cyn-ysgol gyda'r Tîm Byw'n Iach. Mae'r sesiwn hon yn addas ar gyfer cerddwyr a'u rhiant / gofalwr. a bydd plant yn gallu cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau dan arweiniad y Tîm Byw'n Iach yn ogystal â gweithgareddau sydd ar gael i blant archwilio symudiad gyda'u teuluoedd. Mae croeso i blant hŷn ddod gyda’u brodyr a chwiorydd ond bydd y sesiwn wedi’i hanelu at y plant cyn oed ysgol.

 

Cost: Am ddim

Oedran: Cerdded - Cyn-ysgol

I Archebu

Creative Art Music

Celf a Geiriau

Dydd Gwener 13 Awst

 • 11am - 1pm


Oriel Gelf Ganolog, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri, CF63 4RW

Archwiliwch ieithoedd Celf a Cherddoriaeth a sut y gallant gyda'i gilydd ysbrydoli ysgrifennu Caneuon a Phaentio Haniaethol

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11 oed a drosodd

 

Uchafswm o 10

Rhaid cadw lle yn y sesiynau ymlaen llaw drwy Eventbrite

 

Beach Academy logo

Crefft Coed Sych Gwyllt

Dydd Gwener 13 Awst 2021

 • 1pm - 2.30pm


Traeth Aber Ogwr‍

Defnyddiwch bren sych i greu crefft wal sy'n hongian neu'n symudol

Cost: Am Ddim

Oedran: Rhaid i bob oedolyn 1 fod yn bresennol

 

Rhaid i bob sesiwn gael ei harchebu ymlaen ymlaen yn uniongyrchol yn

 

Academi Traeth

 

Creative Art Music

Celf a Geiriau

Dydd Gwener 13 Awst

 • 2pm - 4pm


Pafiliwn Pier Penarth, Yr Esplanâd, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 3AU

Archwiliwch ieithoedd Celf a Cherddoriaeth a sut y gallant gyda'i gilydd ysbrydoli ysgrifennu Caneuon a Phaentio Haniaethol

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11 oed a drosodd

 

Uchafswm o 10

Rhaid cadw lle yn y sesiynau ymlaen llaw drwy Eventbrite

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Gwener 13 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Caerleon Road, Dinas Powys

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

 

 

Special Effects Make-Up

Colur Effeithiau Arbennig

Dydd Gwener 13 Awst

 • 2pm - 4pm


Oriel Gelf Ganolog, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin a Llyfrgell y Barri, Y Barri, CF63 4RW

Sesiwn ymarferol yn archwilio byd colur effeithiau arbennig theatr a'r cyfryngau.

 

Gallwch ddod â'ch eitemau colur eich hun os dymunwch ond bydd colur unigol yn cael ei ddarparu i fodloni protocolau 'COVID' ar gyfer llwyfan a theledu.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 13 oed +

 

Cadw lle yn y sesiynau ymlaen llaw drwy Eventbrite

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Forest Friday's

Dydd Gwener 13  Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Parc Romilly, Y Barri-  Romilly Park Rd, Y Barri CF62 6RN

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Dydd Gwener y Goedwig! Mae ein sesiynau Dydd Gwener Coedwig yn cael eu cynnal mewn coetir lleol ac maent yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfleoedd awyr agored. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

Influencer Academy

Academi Dylanwadwyr 

Archwilio, Mynegi a Rhagori! Cyflwyniad ar sut i ddod yn Ddylanwadwr Cyfryngau Cymdeithasol

Dydd Sadwrn 14 Awst

 • 11am - 1pmOriel Gelf Ganolog, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin a Llyfrgell y Barri, Y Barri, CF63 4RW

Gan ddefnyddio technolegau cyfredol, hygyrch a deall diogelwch ar y rhyngrwyd dysgwch sut i ddatblygu hobi neu yrfa bosibl fel Dylanwadwr Cyfryngau Cymdeithasol.

 

Dewch â ffôn clyfar neu ddyfais law arall.

 

Cost: Am ddim

Oedran: I bobl 13 oed ac yn hŷn yn unig

 

uchafswm o 10

Cadw lle yn y sesiynau ymlaen llaw drwy Eventbrite

 

Hurts So Good

Hurts So Good Gweithdy graffiti a murlun

Dydd Sul 15 Awst 2021

 • 11am - 4pmUnit 7a, Windmill Parc Industrial Estate, Sully CF64 5SE

Addysgu sgiliau chwistrell sylfaenol a dylunio murlun

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 18 oed

 

Rhaid archebu sesiynau trwy ein tudalen facebook trwy neges uniongyrchol. facebook: 

 

 

Cardiff and Vale Urdd

Gwersyll Aml-Chwaraeon Y Barri

Dydd Llun 16 Awst - Dydd Gwener 20 Awst 2021

 • 9am - 3.30pm


Canolfan Chwaraeon Colcot, CF62 8UJ

Camp Aml-Chwaraeon

Cost: Am Ddim

Oedran: 6 - 11 oed

 

Ffurflen archebu

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Llandough Open Access Community Playscheme

Dydd Llun 16 - Dydd Iau 19 August 2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Llandough War Memorial Hall, Penlan Road, Llandough CF64 2LT 

Ymunwch â'n Haf o Hwyl yng Nghynllun Chwarae Llandough! Mae ein cynlluniau chwarae mynediad agored yn cael eu rhedeg mewn lleoliadau cymunedol ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau, a chymryd rhan mewn ystod o weithgareddau dan do ac awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 11 oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Vale Sports and Play logo

Sgwad Tenis - Y Barri  

Dydd Llun 16 Awst 2021

 • 10am - 10.45am 5-7oed
 • 11am - 11.45am 8-11oed
 • 12pm - 12.45pm 12+ oed

 

Barry Athletic tennis Club, Paget Road, Ynys y Barri 

Tenis

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

Archebwch eich tocynnau yma

Porthkerry Viaduct 1

Gweithdy drymio - gyda Childrens Musical Adventures

Dydd Llun 16 Awst 2021

 • 10am - 11am
 • 11.15am - 12.15pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

Hwyl Samba i bob oedran, dewch i fwynhau gweithdy yn archwilio drymio a rhythmau a ysbrydolwyd gan Dde America... does dim angen unrhyw brofiad blaenorol!

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - oedolion i fynychu  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston   

 • 02920 701678
 
Cartoon Drawing

Lluniadu Cartwnau 

Dydd Llun 16 Awst 2021

 • 10am - 11am
 • 11.30am - 12.30pm


Oriel Gelf Ganolog, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin a Llyfrgell y Barri, Y Barri, CF63 4RW

Dysgu sut i luniadu cymeriadau cartŵn hwyliog

 

Darperir yr holl ddeunyddiau

 

Cost: Am ddim

Oedran: 7 - 12oed

 

10 places available

I archebu 10am - 11am

I archebu 11.30am - 12.30pm

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Llun 16 Awst 2021

 • 10am - 12pm


Maslin Park, Ynys Y Barri

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Free

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

Libraries-logo

Pypedau Theatr Cymru - The Country Mouse

Dydd Llun 16 Awst 2021

 • 11am (tua 40 munud)
 • 2pm (tua 40 munud)


Llyfrgell St Athan, Church Lane, St Athan, Barry CF62 4PL

Ail-adrodd o chwedl Town Mouse a Country Mouse Aesop, wedi'i berfformio gyda naratif ysgafn, cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a phypedau llaw wedi'u crefftio'n hyfryd

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7oed

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw trwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir trwy ffonio

 • 01446 751497

 

Hurts So Good

Hurts So Good Gweithdy graffiti a murlun

Dydd Llun 16 Awst 2021

 • 11am - 4pm

 

Unit 7a, Windmill Parc Industrial Estate, Sully CF64 5SE

Addysgu sgiliau chwistrell sylfaenol a dylunio murlun

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 18 oed

 

Rhaid archebu sesiynau trwy ein tudalen facebook trwy neges uniongyrchol. facebook:  

 

 

Vale Sports and Play logo

Tenis gyda Chlwb Tenis Cowbridge

Dydd Llun 16 Awst 2021

 • 12.30pm - 1.30pm


Cowbridge Tennis Club, Bear Field, Cowbridge 

Ymunwch â Chlwb Tenis Cowbridge ar gyfer sesiwn blasu Haf o Hwyl dan arweiniad hyfforddwyr o Glwb Tenis Cowbridge

 

Cost: Free

Oedran: 7+ oed

I archebu

Vale Sports and Play logo

Dosbarth Ffitrwydd Iau

Dydd Llun 16 Awst 2021

 • 1pm - 2pm


Canolfan Hamdden y Barri, Greenwood St, Y Barri CF63 4JJ

Ffitrwydd Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 15 oed

 

I Archebu  

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

 

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn. 

Wonderful wands

Hudlathau Rhyfeddol

Dydd Llun 16 Awst 2021

 • 1.30pm - 2.30pm
 • 3pm - 4pm

 

Oriel Gelf Ganolog, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin a Llyfrgell y Barri, Y Barri, CF63 4RW

Gwnewch eich hudlath rhyfeddol eich hun, yn llachar a lliwgar!         

 

Darperir yr holl ddeunyddiau

 

Cost: Am ddim

Oedran: 6 - 12oed

 

Uchafswm o 10 fesul sesiwn 

I archebu 1.30pm

I archebu 3pm

 

Vale Sports and Play logo

Ffitrwydd gyda Cardio Craidd

Dydd Llun 16 Awst 2021

 • 2pm - 3pm


Ffitrwydd Craidd Cardio, Canolfan Fusnes Palmers Vale, Y Barri 

Ymunwch â Cardio Core ar gyfer sesiwn ffitrwydd iau fel rhan o Haf o Hwyl. Bydd cyfranogwyr yn cael rhoi cynnig ar wahanol sesiynau ffitrwydd. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8+ oed

I archebu

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Llun 16 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Alexandra Gardens, Y Barri

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Free

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

 

Cardiff and Vale Urdd

Nofio Dinas Powys

Dydd Mawrth 17 Awst - Dydd Gwener 20 Awst 2021

 • 8.30am - 10.am

 

Hebron Hall, Dinas Powys CF64 4YB

Gwersi Nofio Dwys yn dilyn fframwaith 'Dysgu Nofio Cymru'

 

Cost: Am Ddim

Oedran: 4 - 11 oed

 

Ffuflen archebu

 

Cosmeston-Lakes-Country-Park

Gwehyddu helyg - gydag Out To Learn Willow

Dydd Mawrth 17 Awst 2021

 • 10am - 11.30am
 • 12pm - 1.30pm
 • 2pm - 3.30pm


Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Heol Larnog, Penarth CF64 5UY

Rhoi cynnig ar wneud pysgodyn, pili-pala o bren helyg neu efallai flodyn neu rywbeth arall

 

Cost: Am ddim

Oedran: 7 a throsodd, o dan 7 oed yng nghwmni oedolyn 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
Cosmeston-Lakes-Country-Park

Chwarae Ysgol y Goedwig - gyda Wild Thymes

Dydd Mawrth 17 Awst 2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Heol Larnog, Penarth CF64 5UY

Sesiynau chwarae coetir gan ddefnyddio deunyddiau naturiol 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5 - 11 oed - gellir gadael plant  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
postcard to self

Cerdyn Post i fy Hunan Gweithdy’r Celfyddydau Creadigol

Dydd Mawrth 17 Awst 202

 • 11am - 1pm

 

Oriel Gelf Ganolog, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin a Llyfrgell y Barri, Y Barri, CF63 4RW

Taith Dywys o amgylch 'Celf yn y Cyfnod Clo YN FYW!' Arddangosfa - Dysgwch am y gwaith celf yn yr arddangosfa, ymgysylltwch â'ch synhwyrau a chael eich ysbrydoli, i ddatblygu eich sgiliau celf yn greadigol ar gerdyn post i chi'ch hun. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 13+ years

 

I archebu

 

Beach Academy logo

Darganfyddiad Twrtle Môr - gyda Beach Academy Wales 

Dydd Mawrth 17 Awst 2021

 • 11.30am - 1pm


Traeth Caregog, Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY

Dysgu am gadwraeth crwban y môr gyda'n gorsafoedd gweithgareddau

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - Gweithdy teuluol  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mawrth 17 Awst 2021

 • 12pm - 2pm


Sully Sports Pavilion

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

 

Vale Sports and Play logo

Llogi llys badminton heb oruchwyliaeth am ddim ar gael

Dydd Mawrth 17 Awst 2021

 • 1pm - 3pm


Canolfan Hamdden Fawr Llantwit, Ham Ln E, Llanilltud Fawr CF61 1TQ

Badminton Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

Trowch i fyny a Chwarae dim goruchwyliaeth. Mae angen archebu o hyd. 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn.

Vale Sports and Play logo

Llogi llys badminton heb oruchwyliaeth am ddim ar gael

Dydd Mawrth 17 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Canolfan Hamdden y Barri, Greenwood Street, Y Barri CF63 4JJ

Badminton Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

Trowch i fyny a Chwarae dim goruchwyliaeth. Mae angen archebu o hyd.  

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn.

Vale Sports and Play logo

Dosbarth Ffitrwydd Iau

Dydd Mawrth 17 Awst 2021

 • 2.15pm - 3.15pm


Canolfan Hamdden Penarth, Andrew Road, Cogan, Penarth CF64 2NS

Ffitrwydd  Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 15 oed

 

I Archebu 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn.

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Mawrth 17 Awst 2021

 • 3pm - 4pm 8-11oed
 • 4pm - 5pm 12+oed


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawnsio Stryd 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8+ oed

Archebu trwy

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mawrth 17 Awst 2021

 • 4pm - 6pm


Palmerston MUGA, Y Barri

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mercher 18 Awst 2021

 • 10am - 12pm


St Brides Major Pavilion, St Brides

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

 

motion control dance

Dawns

Dydd Mercher 18 Awst 2021

 • 1.30pm - 2.30pm


Canolfan CF61, Llantwit Major, Station Rd, Llantwit Major CF61 1ST

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 12+ oed 

Manylion archebu

Vale Sports and Play logo

Ffitrwydd gyda Cardio Craidd

Dydd Mercher 18 Awst 2021

 • 2pm - 3pm


Ffitrwydd Craidd Cardio, Canolfan Fusnes Palmers Vale, Y Barri Ymunwch â Cardio Core ar gyfer sesiwn ffitrwydd iau fel rhan o Haf o Hwyl. Bydd cyfranogwyr yn cael rhoi cynnig ar wahanol sesiynau ffitrwydd. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8+ oed 

I archebu

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mercher 18 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Wick Sports Pavilion, Wick

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

 

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Mercher 18 Awst 2021

 • 3pm - 4pm 5-7oed
 • 4pm - 5pm 8-11oed


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawns  

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5 - 11 oed

Archebu trwy

Glamorgan-Heritage-Coast-logo

Gweithdy drymio - gyda Childrens Musical Adventures

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 10am - 11am
 • 11.15am - 12.15pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP

Hwyl Samba i bob oedran, dewch i fwynhau gweithdy yn archwilio drymio a rhythmau a ysbrydolwyd gan Dde America... does dim angen unrhyw brofiad blaenorol!

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - oedolion i fynychu  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston   

 • 02920 701678

 

Cosmeston-Lakes-Country-Park

Chwarae Ysgol y Goedwig - gyda Wild Thymes

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Heol Larnog, Penarth CF64 5UY

Sesiynau chwarae coetir gan ddefnyddio deunyddiau naturiol 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5 - 11 oed - gellir gadael plant  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
 
Libraries-logo

Mad Science - Gweithdy Chemworks 

Dydd Iau 19 Awst 

 • 11am - 12pm


Llyfrgell Llanilltud Fawr, Ffordd Trebefered, Llanilltud Fawr CF61 1XZ

Cyflwyniad ffrwydrol i Gemeg i blant 

 

Cost: Am ddim 

Oedran: 5 - 11 oed

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio  

 • 01446 792700

 

motion control dance

Dawns

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 11am - 12pm


Murchfield Community Centre, Dinas Powys

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7 oed 

Manylion archebu

Concertina Sketch Book

Creu eich Llyfr Braslunio Concertina eich hun

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 11am - 1pm


Oriel Gelf Ganolog, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin a Llyfrgell y Barri, Y Barri, CF63 4RW

Gwnewch lyfr concertina gan ddefnyddio argraffu,

lluniadu a thechnegau eraill gan ddefnyddio gwahanol gyfryngau gan gynnwys inc, pastelau a phensiliau.

 

Darperir yr holl ddeunyddiau

 

Cost: Am ddim

Oedran:  8 - 18 oed

 

Uchafswm o 10

I Archebu

 

motion control dance

Dawns

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 12pm - 1pm


Murchfield Community Centre, Dinas Powys

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 11 oed 

Manylion archebu

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 12pm - 2pm


Celtic Way, Rhoose

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

motion control dance

Dawns

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 1pm - 2pm


Murchfield Community Centre, Dinas Powys

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 12+ oed 

Manylion archebu

Vale Sports and Play logo

Llogi llys badminton heb oruchwyliaeth am ddim ar gael

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 1pm - 3pm


Canolfan Hamdden Penarth, Andrew Road, Cogan, Penarth CF64 2NS

Badminton iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 8+oed

 

Trowch i fyny a Chwarae dim goruchwyliaeth. Mae angen archebu o hyd. 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

 

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

Vale Sports and Play logo

Gymnasteg Barry YMCA 

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 2pm

 

YMCA Barry, Court Road, Y Barri CF63 4EE

Gymnasteg

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5 - 10 oed 

Archebwch eich tocynnau yma

Libraries-logo

Puppet Theatre Wales - Llygoden y Wlad

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 2pm (tua 40 munud)
 • 3.30pm (tua 40 munud) Pafiliwn Pier Penarth, Yr Esplanâd, Penarth CF64 3AU

Ail-adrodd llygoden y Dref Aesop a'r Llygoden Gwlad yn fable, wedi'i pherfformio â nardogn ysgafn, cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a phypedau llaw wedi'u saernïo'n hyfryd

 

Cost: Am ddim 

Oedran: 4-7 oed

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Llyfrgell Penarth   

 • 02920 708438  

 

Vale Sports and Play logo

Llogi llys badminton heb oruchwyliaeth am ddim ar gael

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Canolfan Hamdden Y Bont Faen, Bear Field, The, The Broad Shoard, Y Bontfaen CF71 7DA

Badminton iau

Cost: Am ddim

Oedran: 8+oed

 

Trowch i fyny a Chwarae dim goruchwyliaeth. Mae angen archebu o hyd. 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 3pm - 4pm


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawns Cyn-ysgol 

 

Cost: Am ddim

Oedran: Preschool 3 - 5 oed

Archebu trwy

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 4pm - 5pm


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawns Gynhwysol  

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11 - 16 oed

Archebu trwy

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Iau 19 Awst 2021

 • 4pm - 6pm


The Dump, Y Barri

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

Beach Academy logo

Ysgol Rockpool - Ar Daith (this is fully booked)

Dydd Gwener 20 Awst 2021

 • 10am - 12pm


Bae Jacksons

Dysgwch am greaduriaid pyllay graig a benthyg yr offer i ddod o hyd iddynt - Mae'r sesiynau'n cynnwys defnyddio offer.

Cost: Am Ddim

Oedran: Rhaid i bob oedolyn 1 fod yn bresennol

 

Rhaid i bob sesiwn gael ei harchebu ymlaen ymlaen yn uniongyrchol yn

 

Academi Traeth

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Forest Friday's

Dydd Gwener 20  Awst 2021

 • 10am - 12pm


Seel Park Dinas Powys CF64 

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Dydd Gwener y Goedwig! Mae ein sesiynau Dydd Gwener Coedwig yn cael eu cynnal mewn coetir lleol ac maent yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

Glamorgan-Heritage-Coast-logo

Pilates ac ymwybyddiaeth ofalgar 

Dydd Gwener 20 Awst 2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran, sesiynau teuluol 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920701678

 

Vale Sports and Play logo

Ffitrwydd Dydd Gwener Teulu

Dydd Gwener 20 Awst 2021

 • 10.30am - 11.30am


Ffitrwydd Craidd Cardio, Canolfan Fusnes Palmers Vale, Y Barri

Ymunwch yn yr Haf o Hwyl ar gyfer sesiwn ffitrwydd teulu gyda ffitrwydd Cardio Craidd.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8+ oed a'u teuluoedd (rhieni / gofalwyr ac ati).

 

Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae'n hanfodol archebu.

I Archebu 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Gwener 20  Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Caerleon Road, Dinas Powys

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

 

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Forest Friday's

Dydd Gwener 20  Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Parc Romilly, Y Barri-  Romilly Park Rd, Y Barri CF62 6RN

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Dydd Gwener y Goedwig! Mae ein sesiynau Dydd Gwener Coedwig yn cael eu cynnal mewn coetir lleol ac maent yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfleoedd awyr agored. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

 

Beach Academy logo

Ysgol Pyllau Glan Môr - gyda Beach Academy Wales

Dydd Sadwrn 21 Awst 2021

 • 10am - 2pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP

Dysgwch am greaduriaid pyllau glan môr a benthyg offer i ddod o hyd iddynt

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran, sesiynau teuluol 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920701678
 
motion control dance

Sesiynau Super Sunday

Dydd Sul 22 Awst 2021

 • 9am - 11am


MCD Studio, YMCA y Barri

Dysgu gwahanol arddulliau dawns gyda'n dawnswyr / coreograffwyr proffesiynol yn y diwydiant. Deall yr hyn sydd ei angen i gael gyrfa mewn dawns

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11+ years 

Manylion archebu

Porthkerry Viaduct 1

A fyddech chi'n goroesi? Gyda Sticks and Stones Dysgu Awyr Agored

Dydd Sul 22 Awst 2021

 • 10am - 11.30am
 • 12.30pm - 2pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

A fyddech chi'n goroesi? Dychmygwch eich bod ar goll yn y coed ac angen dod o hyd i ffyrdd o oroesi. Allwch chi wneud lloches? Allwch chi gynnau tân? Ac a allwch chi wysio help?

 

Cyfarfod ar y llwybr wrth ymyl y bwthyn ar ochr dde'r dreif bydd angen i chi ddefnyddio un o'r prif feysydd parcio gan nad oes lle parcio ar gael yn y bwthyn.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 7 - 11 Angen oedolyn  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920701678
 
Beach Academy logo

Ysgol Rockpool - gyda Beach Academy Wales

Dydd Sul 22 Awst 2021

 • rhwng 11.30am - 3.30pm


Traeth Caregog, Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY

Dysgwch am greaduriaid pyllau glan môr a benthyg offer i ddod o hyd iddynt

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - gweithgaredd teuluol  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston   

 • 02920 701678

 

Hurts So Good

Hurts So Good Gweithdy graffiti a murlun

Dydd Sul 22 Awst 2021

 • 11am - 4pm


Unit 7a, Windmill Parc Industrial Estate, Sully CF64 5SE

Addysgu sgiliau chwistrell sylfaenol a dylunio murlun

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 18 oed

 

Rhaid archebu sesiynau trwy ein tudalen facebook trwy neges uniongyrchol. facebook: 

 

 

Wythnos 6: 23 - 29 Awst

Cardiff and Vale Urdd

Nofio Dwys Y Barri

Dydd Llun 23 Awst - Dydd Gwener 27 Awst 2021

 • 8.30am - 10am


Canolfan Hamdden y Barri, Greenwood Street, Y Barri CF63 4JJ

Gwersi Nofio Dwys yn dilyn fframwaith 'Dysgu Nofio Cymru'

 

Cost: Am Ddim

Oedran: 4 - 11 oed

 

Ffuflen archebu

Cardiff and Vale Urdd

Gwersyll Pel-droed Y Fro

Dydd Llun 23 Awst - Dydd Mawrth 24 Awst 2021

 • 9.30am - 11.am


Canolfan Chwaraeon Colcot, CF62 8UJ

Camp Pêl-droed

 

Cost: Am Ddim

Oedran: 4 - 7 oed

 

Ffuflen archebu 

Porthkerry Viaduct 1

A fyddech chi'n goroesi? Gyda Sticks and Stones Dysgu Awyr Agored

Dydd Llun 23 Awst 2021

 • 10am - 11.30am
 • 12.30pm - 2pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

A fyddech chi'n goroesi? Dychmygwch eich bod ar goll yn y coed ac angen dod o hyd i ffyrdd o oroesi. Allwch chi wneud lloches? Allwch chi gynnau tân? Ac a allwch chi wysio help?

 

Cyfarfod ar y llwybr wrth ymyl y bwthyn ar ochr dde'r dreif bydd angen i chi ddefnyddio un o'r prif feysydd parcio gan nad oes lle parcio ar gael yn y bwthyn.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 7 – 11 oed   

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

 • 02920 701678
 
Creative drawing outdoors Barry Island

Gweithdai Lluniadu a Phaentio Awyr Agored gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau 

Dydd Llun 23 Awst 2021

 • 10am - 3pm (gydag awr i ginio) 
 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm Nodwch wrth archebu


 

Cyfarfod yn Lloches Ddwyreiniol Ynys y Barri, Y Barri CF62 5TQ

Lluniadu Creadigol, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau, ysgrifbin, siarcol, sialc, pastelau olew a phaent, datblygwch eich sgiliau lluniadu wrth arbrofi gyda gwahanol ddeunyddiau.   Dal y lliwiau, y siapiau a’r gweithgarwch ar Ynys y Barri 

Darperir yr holl ddeunyddiau.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11 - 18 oed

 

I archebu

 

Hurts So Good

Hurts So Good Gweithdy graffiti a murlun

Dydd Llun 23 Awst 2021

 • 11am - 4pm

 

Unit 7a, Windmill Parc Industrial Estate, Sully CF64 5SE

Addysgu sgiliau chwistrell sylfaenol a dylunio murlun

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 18 oed

 

Rhaid archebu sesiynau trwy ein tudalen facebook trwy neges uniongyrchol. facebook: 

 

Page to Stage

O’r Dudalen i'r Llwyfan

Dydd Llun 23 Awst 2021

 • 11am - 1pm 8 - 17oed
 • 2pm - 4pm 18 - 25oed


Pafiliwn Pier Penarth, Yr Esplanâd, Penarth, CF64 3AU

Gweithdy diddorol ac ymarferol ar gyfer perfformiad theatrig. Mae ein gweithdai yn

amlbwrpas a hwyliog ac yn ysbrydoli. Archwilio perfformiad llwyfan ac arferion theatrig mynegiannol er mwyn ysgogi angerdd, grymuso ac annog hunan-ddatblygiad a hyder ar y llwyfan ac oddi arno

 

Cost: Am ddim

Oedran:  8 - 25oed

 

(uchafswm o 15 / gweithdy)

I archebu 8 - 17oed

I archebu 18 - 25oed

Libraries-logo

Pypedau Theatr Cymru - The Country Mouse

Dydd Llun 23 Awst 2021

 • 11am (tua 40 munud)
 • 2pm (tua 40 munud)


Neuadd Colwinston, Colwinston, CF71 7NL

Ail-adrodd o chwedl Town Mouse a Country Mouse Aesop, wedi'i berfformio gyda naratif ysgafn, cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a phypedau llaw wedi'u crefftio'n hyfryd

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7oed

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw trwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir trwy ffonio 

 • 01656 663503

 

Vale Sports and Play logo

Tenis gyda Chlwb Tenis Cowbridge

Dydd Llun 23 Awst 2021

 • 12.30pm - 1.30pm


Cowbridge Tennis Club, Bear Field, Cowbridge 

Ymunwch â Chlwb Tenis Cowbridge ar gyfer sesiwn blasu Haf o Hwyl dan arweiniad hyfforddwyr o Glwb Tenis Cowbridge

 

Cost: Free

Oedran: 7+ oed

I archebu

Vale Sports and Play logo

Dosbarth Ffitrwydd Iau

Dydd Llun 23 Awst 2021

 • 1pm - 2pm


Canolfan Hamdden y Barri, Greenwood St, Y Barri CF63 4JJ

Ffitrwydd Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 15 oed

 

I Archebu  

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

 

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn. 

Sticks Hands Tones drumming workshop

Ffyn Dwylo Tonau - Gweithdai Drymio 

Dydd Llun 23 Awst 2021

 • 1pm - 3pm


Oriel Gelf Ganolog, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin a Llyfrgell y Barri, Y Barri, CF63 4RW

Come and try your hand at African Hand Drumming 

 

Cost: Am ddim

Oedran: pob oedran 

 

I archebu

Cardiff and Vale Urdd

Gwersyll Gymnasteg Y Fro

Dydd Llun 23 Awst - Dydd Mawrth 24 Awst 2021

 • 1.30pm - 3.30pm


Ysgol Bro Morgannwg, CF62 8YU

Camp Gymnasteg

 

Cost: Am Ddim

Oedran: 6 - 9 oed

 

Ffuflen archebu 

Vale Sports and Play logo

Ffitrwydd gyda Cardio Craidd

 Dydd Llun 23 Awst 2021

 • 2pm - 3pm


Ffitrwydd Craidd Cardio, Canolfan Fusnes Palmers Vale, Y Barri 

Ymunwch â Cardio Core ar gyfer sesiwn ffitrwydd iau fel rhan o Haf o Hwyl. Bydd cyfranogwyr yn cael rhoi cynnig ar wahanol sesiynau ffitrwydd. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8+ oed

I archebu

Wonderful wands

Hudlathau Rhyfeddol

Dydd Mawrth 24 Awst 2021

 • 10am - 12pm

 

Cowbridge Old Hall ANNEX (rear of building) High Street Cowbridge CF71 7AF

Gwnewch eich hudlath rhyfeddol eich hun, yn llachar a lliwgar!         

 

Darperir yr holl ddeunyddiau

 

Cost: Am ddim

Oedran: 6 - 12oed

 

I archebu

 

Porthkerry Viaduct 1

Chwarae Ysgol y Goedwig - gyda Wild Thymes

Dydd Mawrth 24 Awst 2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

Sesiynau chwarae coetir gan ddefnyddio deunyddiau naturiol 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 7 - 11 oed - gellir gadael plant    

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
 
Glamorgan-Heritage-Coast-logo

Gwehyddu helyg - gydag Out To Learn Willow

Dydd Mawrth 24 Awst 2021

 • 10am - 3.30pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP

Rhoi cynnig ar wneud pysgodyn, pili-pala o bren helyg neu efallai flodyn neu rywbeth arall

 

Cost: Am ddim

Oedran: 7 oed a throsodd, o dan 7 oed gydag oedolyn    

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
 
Vale Sports and Play logo

Llogi llys badminton heb oruchwyliaeth am ddim ar gael

Dydd Mawrth 24 Awst 2021

 • 1pm - 3pm


Canolfan Hamdden Fawr Llantwit, Ham Ln E, Llanilltud Fawr CF61 1TQ

Badminton Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

Trowch i fyny a Chwarae dim goruchwyliaeth. Mae angen archebu o hyd.

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn.

Sticks Hands Tones drumming workshop

Ffyn Dwylo Tonau - Gweithdai Drymio 

Dydd Mawrth 24 Awst 2021

 • 1pm - 3pm


Rhandy Hen Neuadd y Bont-faen (i gefn yr adeilad), y Stryd Fawr, y Bont-faen CF71 7AF

Dewch i roi cynnig ar Ddrymio Dwylo Affricanaidd 

 

Cost: Am ddim

Oedran: pob oedran

 

I archebu

Vale Sports and Play logo

Llogi llys badminton heb oruchwyliaeth am ddim ar gael

Dydd Mawrth 24 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Canolfan Hamdden y Barri, Greenwood Street, Y Barri CF63 4JJ

Badminton Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

Trowch i fyny a Chwarae dim goruchwyliaeth. Mae angen archebu o hyd. 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn.

Vale Sports and Play logo

Dosbarth Ffitrwydd Iau

Dydd Mawrth 24 Awst 2021

 • 2.15pm - 3.15pm


Canolfan Hamdden Penarth, Andrew Road, Cogan, Penarth CF64 2NS

Ffitrwydd  Iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 11 - 15 oed

 

I Archebu 

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

 

Cofiwch fod lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn.

Libraries-logo

Puppet Theatre Wales - Llygoden y Wlad

Dydd Mawrth 24 Awst 2021

 • 2.15pm (tua 40 munud) 
 • 3.15pm (tua 40 munud)

 

 

Llyfrgell Llanilltud Fawr, Ffordd Trebefered, Llanilltud Fawr, CF61 1XZ

Ail-adrodd chwedl Llygoden y Dref a Llygoden y Wlad Aesop, wedi'i pherfformio gydag ychydig o adrodd, cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a phypedau llaw wedi'u saernïo'n hyfryd

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7 oed

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio   

 • 01446 792700

 

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Mawrth 24 Awst 2021

 • 3pm - 4pm 8-11oed
 • 4pm - 5pm 12+oed


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawnsio Stryd 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8+ oed

Archebu trwy

Vale Sports and Play logo

Tîm Byw'n Iach y Fro (Chwaraeon a Chwarae) 

Paddleboarding (Caiacio a Padlfyrddio)

Dydd Mercher 25 Awst 2021

 • 9.30am - 11.30am
 • 12pm - 2pm
 • 3pm - 5pm (girls only)


Parc Gwledig Cosmeston, Lavernock Rod, Penarth

Sesiynau chwaraeon dŵr dwy awr gyda hyfforddwyr Canŵ Cymru gan gynnwys sesiynau blasu caiac a padlfyrddio. Mae'r sesiynau hyn ar gyfer oedrannau 12+ yn unig a rhaid i'r cyfranogwyr fod yn drigolion Bro Morgannwg.

 

Cost: Am ddim

I Archebu

Creative drawing outdoors Phsyic Gardens

Gweithdai Lluniadu a Phaentio Awyr Agored gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau 

Dydd Mercher 25 Awst 2021

  • 10am - 3pm (gydag awr i ginio) 
  • 10am - 12pm
  • 1pm -3pm.  Nodwch wrth archebu


 

Cyfarfod yng Ngardd Berlysiau’r Bont-faen, Stryd yr Eglwys, Y Bont-faen, Bro Morgannwg, CF71 7BB

Lluniadu Creadigol, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau, ysgrifbin, siarcol, sialc, pastelau olew a phaent i ddatblygwch eich sgiliau lluniadu wrth arbrofi gyda gwahanol ddeunyddiau. Dal lliwiau a siapiau Gardd Berlysiau’r Bont-faen yng nghanol yr Haf. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11 - 18oed

 

I archebu

Porthkerry Viaduct 1

Cyfarfod â'r defaid… .ponys and Owls!

Dydd Mercher 25 Awst 2021

 • 11am - 3pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY

Pont Cymru , Kennixton Sheep ( Barry’s own shepherdess!) and Vale Owls will be on hand to introduce their wonderful animals!

 

Cost: Am ddim

Oedran: Y teulu i gyd

 

Nid oes angen archebu - dim ond troi i fyny ar y diwrnod.

 

motion control dance

Dawns

Dydd Mercher 25 Awst 2021

 • 11.30am - 12.30pm


Rhws TBC

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7 oed 

Manylion archebu

motion control dance

Dawns

Dydd Mercher 25 Awst 2021

 • 12.30pm - 1.30pm


Rhws TBC

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 11 oed 

Manylion archebu

Sticks Hands Tones drumming workshop

Ffyn Dwylo Tonau - Gweithdai Drymio 

Dydd Mercher 25 Awst 2021

 • 1pm - 3pm


Pafiliwn Pier Penarth, Yr Esplanâd, Penarth CF64 3AU

Dewch i roi cynnig ar Ddrymio Dwylo Affricanaidd 

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran

 

I archebu

 

motion control dance

Dawns

Dydd Mercher 25 Awst 2021

 • 1.30pm - 2.30pm


Rhws TBC

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 12+ oed 

Manylion archebu

Vale Sports and Play logo

Ffitrwydd gyda Cardio Craidd

Dydd Mercher 25 Awst 2021

 • 2pm - 3pm


Ffitrwydd Craidd Cardio, Canolfan Fusnes Palmers Vale, Y Barri Ymunwch â Cardio Core ar gyfer sesiwn ffitrwydd iau fel rhan o Haf o Hwyl. Bydd cyfranogwyr yn cael rhoi cynnig ar wahanol sesiynau ffitrwydd. 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8+ oed 

I archebu

Play Team Summer of Fun logo

Vale Play Team Play Rangers

Dydd Mercher 25 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Wick Sports Pavilion, Wick

Ymunwch â’n haf o hwyl gyda Cheidwaid Chwarae! Mae ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad agored yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ac yn gyfle i blant roi cynnig ar bethau newydd, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd awyr agored.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5+ oed

 

Archebwch eich tocynnau yma

 

 

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Mercher 25 Awst 2021

 • 3pm - 4pm 5-7oed
 • 4pm - 5pm 8-11oed


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawns  

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5 - 11 oed

Archebu trwy

Porthkerry Viaduct 1

Chwarae Ysgol y Goedwig - gyda Wild Thymes 

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY 

Sesiynau chwarae coetir gan ddefnyddio deunyddiau naturiol 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 7 - 11 oed - gellir gadael plant   

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
Libraries-logo

Mad Science - Gweithdy Chemworks

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 11am - 12pm 


Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin, Y Barri, CF63 4RW 

Cyflwyniad ffrwydrol i Gemeg i blant  

 

Cost: Am ddim 

Oedran: 5 - 11 oed

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio 

 • 01446 422425

 

motion control dance

Dawns

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 11am - 12pm


Llandough Village Hall

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7 oed 

Manylion archebu

Concertina Sketch Book

Creu eich Llyfr Braslunio Concertina eich hun

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 11am - 1pm


RHANDY Hen Neuadd y Bont-faen (i gefn yr adeilad), Stryd Fawr, y Bont-faen CF71 7AF

Gwnewch lyfr concertina gan ddefnyddio argraffu,

lluniadu a thechnegau eraill gan ddefnyddio gwahanol gyfryngau gan gynnwys inc, pastelau a phensiliau

 

 Darperir yr holl ddeunyddiau.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 18oed

 

Uchafswm o 8 fesul sesiwn

I archebu

 

Libraries-logo

Puppet Theatre Wales - Llygoden y Wlad

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 11am (tua 40 munud)
 • 2pm (tua 40 munud)


Llyfrgell Y Bont-faen, Yr Hen Neuadd, Heol Fawr, Y Bont-faen

Ail-adrodd chwedl Llygoden y Dref a Llygoden y Wlad Aesop, wedi'i pherfformio gydag ychydig o adrodd, cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a phypedau llaw wedi'u saernïo'n hyfryd

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4-7 oed 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio

 • 01446 773941

 

motion control dance

Dawns

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 12pm - 1pm


Llandough Village Hall

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 11 oed 

Manylion archebu

motion control dance

Dawns

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 1pm - 2pm


Llandough Village Hall

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 12+ oed 

Manylion archebu

Vale Sports and Play logo

Llogi llys badminton heb oruchwyliaeth am ddim ar gael

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 1pm - 3pm


Canolfan Hamdden Penarth, Andrew Road, Cogan, Penarth CF64 2NS

Badminton iau

Cost: Am Ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

Trowch i fyny a Chwarae dim goruchwyliaeth. Mae angen archebu o hyd.

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

 

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

Vale Sports and Play logo

Gymnasteg Barry YMCA 

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 2pm


YMCA Barry, Court Road, Y Barri CF63 4EE

Gymnasteg

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11+ oed 

Archebwch eich tocynnau yma

Beach Academy logo

Celf Tywod gan Beach Academy Wales 

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 2pm- 3.30pm


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP

Dysgwch sut i gywasgu a siapio tywod i wneud celf a cherflunwaith 

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - oedolion i fynychu  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
 
Vale Sports and Play logo

Llogi llys badminton heb oruchwyliaeth am ddim ar gael

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 2pm - 4pm


Canolfan Hamdden Y Bont Faen, Bear Field, The, The Broad Shoard, Y Bontfaen CF71 7DA

Badminton iau

Cost: Am ddim

Oedran: 13 - 17 oed

 

Trowch i fyny a Chwarae dim goruchwyliaeth. Mae angen archebu o hyd.

Dewiswch eich hoff ganolfan (Y Barri neu Llanilltud Fawr ) - Dewis Amserlen Dosbarth - Dim ond wythnos ymlaen llaw y bydd sesiynau'n dangos - er mwyn archebu cofrestrwch fel y gellir casglu'ch manylion ar gyfer eich archeb.

Nid oes unrhyw ofyniad i gofrestru ar gyfer aelodaeth.Os ydych chi eisoes yn aelod, gallwch archebu'ch lle trwy'ch cyfrif sydd eisoes wedi'i sefydlu.

Cosmeston-Lakes-Country-Park

Gweithdy drymio - gyda Childrens Musical Adventures

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 2.30pm - 3.30pm


Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Heol Larnog, Penarth CF64 5UYArdal Ddysgu

Hwyl Samba i bob oedran, dewch i fwynhau gweithdy yn archwilio drymio a rhythmau a ysbrydolwyd gan Dde America... does dim angen unrhyw brofiad blaenorol!

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - oedolion i fynychu  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
 
motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 3pm - 4pm


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawns Cyn-ysgol 

 

Cost: Am ddim

Oedran: Preschool 3 - 5 oed

Archebu trwy

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 4pm - 5pm


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawns Gynhwysol  

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11 - 16 oed

Archebu trwy

Creative Drawing outdoors

Gweithdai Lluniadu a Phaentio Awyr Agored gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau 

Dydd Gwener 27 Awst 2021 

 • 10 am - 3pm (gydag awr i ginio) 
 • 10am - 12pm
 • 1pm - 3pm Nodwch wrth archebu


 

Cwrdd o flaen Pafiliwn Pier Penarth, Yr Esplanâd, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 3AU

Lluniadu Creadigol Gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau ysgrifbin, siarcol, sialc, pastelau olew a phaent, datblygwch eich sgiliau lluniadu, gan arbrofi gyda gwahanol ddeunyddiau i ddal lliwiau a siapiau Pier Penarth a glan y môr yng nghanol yr Haf

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11 - 18oed

 

I archebu

 

Vale Sports and Play logo

Ffitrwydd Dydd Gwener Teulu

Dydd Gwener 27 Awst 2021

 • 10.30am - 11.30am


Ffitrwydd Craidd Cardio, Canolfan Fusnes Palmers Vale, Y Barri

Ymunwch yn yr Haf o Hwyl ar gyfer sesiwn ffitrwydd teulu gyda ffitrwydd Cardio Craidd.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8+ oed a'u teuluoedd (rhieni / gofalwyr ac ati).

 

Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae'n hanfodol archebu.

I Archebu 

Hurts So Good

Hurts So Good Gweithdy graffiti a murlun

Dydd Sul 29 Awst 2021

 • 11am - 4pm

 

Unit 7a, Windmill Parc Industrial Estate, Sully CF64 5SE

Addysgu sgiliau chwistrell sylfaenol a dylunio murlun

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 18 oed

 

Rhaid archebu sesiynau trwy ein tudalen facebook trwy neges uniongyrchol. facebook: 

Wythnos 7: 30 Awst - 05 Medi

Hurts So Good

Hurts So Good Gweithdy graffiti a murlun

Dydd Llun 30 Awst 2021

 • 11am - 4pm

 

Unit 7a, Windmill Parc Industrial Estate, Sully CF64 5SE

Addysgu sgiliau chwistrell sylfaenol a dylunio murlun

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 18 oed

 

Rhaid archebu sesiynau trwy ein tudalen facebook trwy neges uniongyrchol. facebook: 

 

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Mawrth 31 Awst 2021

 • 3pm - 4pm 8-11oed
 • 4pm - 5pm 12+oed


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawnsio Stryd 

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8+ oed

Archebu trwy

Libraries-logo

Beiciau Paent Pedal Emporium

Dydd Mercher 1 Medi 2021

 • 9.30am - 1.30pm


Neuadd Colwinston, Colwinston, CF71 7NL

Pedal rydych chi'n berchen ar waith celf unigryw gyda beiciau paent Pedal Emporium

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pop oedran

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw trwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir trwy ffonio

 • 01656 663503

 

Porthkerry Viaduct 1

Chwarae Ysgol Goedwig - gyda Wildfire Wales 

Dydd Mercher 1 Medi ac Dydd Iau 2 Medi 2021

 • 10.30am - 12.30 pm
 • 1.30pm - 3.30pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY  

Cyfle am ychydig o amser teulu di-dor o ansawdd yn adeilad ffau coedwigoedd, gwneud pastai llaid, gwehyddu dalwyr breuddwydion a mwy.

 

Cost: Am ddim

Oedran: Teuluoedd â phlant hyd at 11 oed  

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

 • 02920 701678
 
motion control dance

Dawns

Dydd Mercher 1 Medi 2021

 • 11.30am - 12.30pm


St Athan TBC

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7 oed 

Manylion archebu

motion control dance

Dawns

Dydd Mercher 1 Medi 2021

 • 12.30pm - 1.30pm


St Athan TBC

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 11 oed 

Manylion archebu

motion control dance

Dawns

Dydd Mercher 1 Medi 2021

 • 1.30pm - 2.30pm


St Athan TBC

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 12+ oed 

Manylion archebu

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Mercher 1 Medi 2021

 • 3pm - 4pm 5-7oed
 • 4pm - 5pm 8-11oed


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawns  

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5 - 11 oed

Archebu trwy

motion control dance

Dawns

Dydd Iau 2 Medi

 • 10am - 11am


Hen Ysgol Sully

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 - 7 oed 

Manylion archebu

motion control dance

Dawns

Dydd Iau 2 Medi

 • 11am - 12pm


Hen Ysgol Sully

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 11 oed

Manylion archebu

Libraries-logo

Mad Science - Gweithdy Chemworks (Wedi'i archebu'n llawn)

Dydd Iau 2 Medi

 • 11am - 12pm

 

 

Pafiliwn Pier Penarth, Yr Esplanâd, Penarth CF64 3AU

Cyflwyniad ffrwydrol i Gemeg i blant 

 

Cost: Am ddim

Oderan: 5 - 11 oed

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio  

 • 029 2070 8438   

 

Libraries-logo

Puppet Theatre Wales - Llygoden y Wlad

Dydd Iau 2 Medi 2021

 • 11am (tua 40 munud)
 • 2pm (tua 40 munud)


Llyfrgell y Barri, Llyfrgell y Sir, Sgwâr y Brenin, Y Barri, CF63 4RW

Ail-adrodd chwedl Llygoden y Dref a Llygoden y Wlad Aesop, wedi'i pherfformio gydag ychydig o adrodd, cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a phypedau llaw wedi'u saernïo'n hyfryd

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4-7 oed 

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio 

 • 01446 422425
motion control dance

Dawns

Dydd Iau 2 Medi

 • 12pm - 1pm


Hen Ysgol Sully

Dosbarth dawns hwyliog i blant archwilio gwahanol themâu trwy symud

 

Cost: Am ddim

Oedran: 8 - 11 oed 

Manylion archebu

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Iau 2 Medi 2021

 • 3pm - 4pm


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawns Cyn-ysgol 

 

Cost: Am ddim

Oedran: Preschool 3 - 5 oed

Archebu trwy

motion control dance

Dawns Rheoli Cynnig

Dydd Iau 2 Medi 2021

 • 4pm - 5pm


Stiwdio Ddawns MCD, Y Barri YMCA

Dawns Gynhwysol  

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11 - 16 oed

Archebu trwy

Glamorgan-Heritage-Coast-logo

Gweithdy drymio - gyda Childrens Musical Adventures

Dydd Gwener 3 Medi 2021

 • 10am - 11.15am

 


Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg, CF32 0RP

Hwyl Samba i bob oedran, dewch i fwynhau gweithdy yn archwilio drymio a rhythmau a ysbrydolwyd gan Dde America... does dim angen unrhyw brofiad blaenorol!

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol - archebir drwy ffonio Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston   

 • 02920 701678

 

Beach Academy logo

Gwneud cragen fôr Symudol   (this is fully booked)

Dydd Gwener 3 Medi 2021

 • 11am - 12.30pm


Sully, Beach Rd, CF64 5UG

Defnyddiwch cregyn a ddarganfwch i greu celf symudol cregyn neu naddion gwynt

 

Cost: Am Ddim

Oedran: Rhaid i bob oedolyn 1 fod yn bresennol

 

Rhaid i bob sesiwn gael ei harchebu ymlaen ymlaen yn uniongyrchol yn

 

Academi Traeth

 

Beach Academy logo

Safari’r Traethlin - gyda Beach Academy Wales

Dydd Sadwrn 4 Medi

 • 11.30am - 1pm


Traeth Caregog, Parc Gwledig Porthceri, Y Barri CF62 3BY

Casglu ac adnabod trysorau naturiol a adawyd ar ôl gan y llanw

 

Cost: Am ddim

Oedran: Pob oedran - Gweithdy teuluol 

 

Sessions must be prebooked by contacting us directly - bookings are made by phoning Cosmeston Lakes Country Park   

 • 02920 701678
 
motion control dance

Heading

Sesiynau Super Sunday

Dydd Sul 5 Medi 2021

 • 9am - 11am


MCD Studio, YMCA y Barri

Dysgu gwahanol arddulliau dawns gyda'n dawnswyr / coreograffwyr proffesiynol yn y diwydiant. Deall yr hyn sydd ei angen i gael gyrfa mewn dawns

 

Cost: Am ddim

Oedran: 11+ years  

Manylion archebu

Beach Academy logo

Ysgol Rockpool - Ar Daith (this is fully booked)

Dydd Sul 5 Medi 2021

 • 10am - 2pm


Sili, Beach Rd, CF64 5UG

Dysgwch am greaduriaid pyllay graig a benthyg yr offer i ddod o hyd iddynt - Mae'r sesiynau'n cynnwys defnyddio offer.

 

Cost: Am Ddim

Oedran: Rhaid i bob oedolyn 1 fod yn bresennol

 

Rhaid i bob sesiwn gael ei harchebu ymlaen ymlaen yn uniongyrchol yn

 

Academi Traeth

 

 

Gweithgareddau trwy gydol gwyliau'r haf

Amelia Trust Farm1

Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

Diwrnod allan gwych i deulu i chwilio am hwyl neu daith gerdded yn edrych i ddianc i gefn gwlad.
Ar hyn o bryd mae taliadau mynediad yn berthnasol yn ystod dyddiau'r wythnos a phenwythnosau am resymau diogelwch - 

 

Cost: £4.30 y pen a rhaid archebu ymlaen llaw (dim tâl ar gyfer plant dan 12 mis oed).

 

 

Warren Mill Farm

Fferm Warren Mill

Dewch i ymweld â'n parc fferm lle byddwch chi'n gweld dewis mawr o anifeiliaid fferm cyfeillgar gan gynnwys, Cwningod, Moch Gini, Bridiau Prin o Ddefaid, Geifr, Moch, Merlod Minature, Alpacas a'n ychwanegiad diweddaraf o Awstralia yn chwerthin Kookaburra! A llawer mwy! 

 

Cost: Oedolion £4.00 Plant £3.00 

Fonmon Castle

Castell Fonmon

Diwrnod Hwyl i'r Teulu Hanesyddol Ffantastig. O Ddeinosoriaid i Ddreigiau, Tylwyth Teg i Ganoloesol, Teithiau Cerdded ac Anturiaethau. Gallwn ddiddanu'ch rhai bach trwy'r dydd!

 

Cost: Oedolion £13.50 Plant £9.50 Dan 3 AM DDIM Teulu o 6 (unrhyw chwech): £55 Anabl / Consesiwn: £9.50 (Cynorthwyydd gofal - AM DDIM)

Dyffryn House and Gardens 1

Gerddi Dyffryn 

Mae'r gerddi, siop a’r caffi (tecawê yn unig) ar agor. Er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen llaw. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru pan fyddant yn ymweld. Mae'r tŷ yn parhau ar gau. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

 

Cost: Oedolyn £10 Oedolyn nad yw'n Aelod 18+

         Plentyn £5 Plentyn di-aelod rhwng 5 a 17 oed

Prisiau ychwanegol: Cydymaith Hanfodol neu Ofalwr £ 0.00 aelod o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (oedolyn neu blentyn 5+ oed) £ 0.00

Teulu nad yw'n aelod (1 oedolyn ar y mwyaf 3 phlentyn) £ 15.00

Teulu nad yw'n aelod (2 oedolyn ar y mwyaf 3 phlentyn) £ 25.00

 

Archebwch docynnau:

 • 0344 249 1895

 

Libraries-logo

Trysor / Rhigwm ac Arwydd Tots

Dydd Gwener 16 Gorffenaf and Dydd Gwener 30 Gorffenaf 2021

 • 10am


Stondin Band Alexandra Park, Rectory Road Penarth CF64 3AN

Ymunwch â Julie & Suki am sesiwn yn llawn o rai o'n hoff rigymau a chaneuon bach!

 

Bydd STOL Coffee yn ymuno â ni!

 

ARCHEBU HANFODOL - Lleoedd Cyfyngedig  

 • 02920 708438
RHYBUDD COVID-19 Peidiwch â mynychu'r digwyddiad os: 

* os oes gennych symptomau COVID, neu os oes gan unrhyw un yn eich cartref COVID

* gofynnwyd i chi ynysu ei hun trwy Brawf, Olrhain a Diogelu (TTP)

* rydych chi'n aros i sefyll prawf PCR

Arts and Crafts

Clwb Gwyliau gan Gapel Croes Y Parc

Dydd Llun 19 Gorffenaf - Dydd Mercher 21 Gorffenaf 2021

 • 10am - 12pm


Chapel Lane, Peterston-super-Ely, CF5 6LF

Mae Capel Croes Y Parc (Peterston-super-Ely) yn dod â hwyl Olympaidd i'n Clwb Gwyliau eleni. Llawer o gemau hwyliog, heriau a gweithgareddau crefft i ddiddanu'r plant ac amser i glywed mwy am Iesu.

 

Mae ein clwb gwyliau yn rhad ac am ddim ond mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae'n hanfodol archebu.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 5 - 11 oed

Rydym yn COVID yn ddiogel ac wedi'i wirio'n llawn gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Gill Jones yn: 

 

Archebu tocynnau 

Annie Summer Academy Superstars in the Making1

Superstars in the Making 

Dydd Lun 19 Gorffenaf - Dydd Gwener 23 Gorffenaf 2021

 • 8.45am - 3.30pm


Yr haf hwn rydym yn cynnal rhywbeth AMAZING!

 

Gadewch i'ch plentyn ymuno â ni am wythnos llawn hwyl o hyfforddiant perfformio!

 

Rhowch yr haf GORAU i’ch plentyn!

 

Bydd y myfyrwyr yn gweithio gyda'n tîm arbenigol ac yn cymryd rhan mewn gweithdai hwyliog iawn yn ymwneud â: 

 • Dawns
 • Canu
 • Actio
 • Gwneud Propiau
 • Ymarfer Sioe 

Bob dydd, bydd y myfyrwyr yn mwynhau bore o hyfforddiant yn seiliedig ar sgiliau ac yna yn y prynhawn byddant yn ymarfer perfformiad. Caiff rhieni eu gwahodd (yn amodol ar gyfyngiadau Covid) i wylio sioe ar waith yr wythnos ar y prynhawn olaf!

 

Cost: £200

Oedran: 5 - 12 oed

 

Archebwch yma 

Caiff y sioe ei chynnal yn y stiwdio os caiff y cyfyngiadau eu codi. Os na all y cwrs fynd yn ei flaen oherwydd cyfyngiadau COVID-19, caiff blaendaliadau eu had-dalu! 

 

Libraries-logo

Sioe Syrcas Fiery Jack

Dydd Mercher 21 Gorffenaf 2021

 • TBC


Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High St, Y Bontfaen CF71 7AH

Mae teulu Fiery Jack yn perfformio jyglo anhygoel, sgiliau trapîs a llawer mwy.

 

PJSS Development Summer Football Camp

Gwersyll Pêl-droed Haf Penarth

O ddydd Mercher Gorffennaf 21 trwy gydol yr haf

 • 8am - 5pm


Ysgol St Cyres Penarth, Sully Road, Penarth CF64 2XP

Mae gweithgareddau’r gwersyll yn dechrau am 9am ac yn gorffen am 4pm ond mae cyfnod aros o awr cyn 9am ac ar ôl 4pm i roi digon o amser i’r rhieni ollwng/casglu eu plant a chynnal eu trefn weithio arferol.  

Yng ngwersylloedd PJSS, bydd angen i blant ddod â phecyn cinio a'u diodydd eu hunain. Drwy gydol y dydd byddem fel arfer yn cael 2 egwyl byrbryd ac egwyl ginio, felly mae pecyn cinio yn hanfodol. Byddai angen i blant hefyd ddod ag esgidiau addas ar gyfer astroturf a phêl-droed dan do yn ogystal â phadiau amddiffyn y crimog a dillad ar gyfer tywydd oerach, rhag ofn.

 

Cost: £14 y dydd neu £10 y dydd os cedwir lle ar gyfer 3 diwrnod neu fwy ymlaen llaw.

 

Anfonwch neges uniongyrchol atom i gadw lle, neu dilynwch y ddolen isod i gadw lle ar y wefan:

 

Ffurflen archebu

 

Heritage Fund

Amser Stori gyda Cath Little

Dydd Gwener 23ain Gorffennaf

 • 10am - 11pm (yn Saesneg)

 

Lloches Dwyreiniol, Ynys y Barri

 

Fel rhan o ddathliad o straeon lleol, bydd Cath Little yn cynnal sesiwn adrodd straeon.

Bydd y sesiwn yn para 1 awr.

Oherwydd ymbellhau cymdeithasol dim ond lle i 6 teulu sydd.

I archebu eich lle, cysylltwch â

 • mvelios@valeofglamorgan.gov.uk

 

Oshi's World Logo

Picnic Haf y Byd Oshi

Dydd Sadwrn 24 Gorffenaf

 • 12pm - 2pm


Ysgol Y Deri Sully Road, Penarth CF64 2TP

Rydym yn eich croesawu yn ôl i Fyd Oshi ym mis Gorffennaf ar gyfer Picnic Haf Ymunwch â ni yn Ysgol Y Deri, Sully Road gydag adloniant gan Live Music Now & Bobs Balloons. 

 

Bydd y Crepe Escape yn ymuno â ni hefyd. Ni allwn aros i'ch gweld chi i gyd eto.

 

Mae tocynnau'n gyfyngedig ar gyfer y digwyddiad hwn felly archebwch nawr! * Sylwch na ellir ad-dalu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn *

 

Archebu tocynnau

Barry Athletic Cricket Club

Gwersyll Haf Criced 2021

Dydd Llun 26 Gorffenaf - Dydd Gwener 30 Gorffenaf 2021

 • 10am - 4pm


Clwb Criced Athletau Y Barri, 1 Tudalen Road, Ynys y Barri CF62 5TQ 

Hyfforddi, Gemau a Chystadlaethau Arbenigol

 

Cost: £35 y plentyn y dydd or £130 (wythnos)

Oedran: 6 - 15 oed 

 

 

Little Lions Athletics

Little Lions Athletics

Dydd Llun 26 Gorffenaf - Dydd Gwener 30 Gorffenaf 2021

 • 10am -3pm


Ysgol Gyfun Sant Cyres, Sully Rd, Penarth, CF64 2XP

Gwersyll Athletau Starting Blocs. Potel ddŵr am ddim, gemau olympaidd mini a medal ddydd Gwener

 

Cost: £22.50 y dydd, ynghyd â gostyngiad o 10% os archebwch ar gyfer yr wythnos gyfan

Oedran: 5 - 11 oed

 

Libraries-logo

Arbedwch y grefft eliffant

Dydd Mercher 28 Gorffenaf 2021

 • 11am


Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High St, Y Bontfaen CF71 7AH 

Ailgylchu poteli llaeth plastig gwag i wneud gorymdaith o eliffantod.

Libraries-logo

Gweithdy drymio

Dydd Gwener 30 Gorffenaf 2021

 • 2pm - 3pmPafiliwn Pier Penarth, Yr Esplanade, Penarth CF64 3AU

Dysgu am a chael profiad ymarferol o ddefnyddio offerynnau traddodiadol Affrica fel drymiau Djembe, Djun Djun (drwm bas Affricanaidd), clychau Ghana a siglwyr Shekere.

 

Oedran: Yn addas ar gyfer pob oedran. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly mae'n hanfodol archebu lle:

 • 02920 708438

 

Libraries-logo

Gweithdy gwehyddu helyg

Dydd Llun 2 Awst 2021

 • 11am - 12pm


Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High St, Y Bontfaen CF71 7AH

Ymunwch â ni i wneud cerflun helyg hardd.

 

Oedran: Y gweithdy hwn ar gyfer plant 7+ oed.

Archebwch gan fod lleoedd yn gyfyngedig.

 

Libraries-logo

Gweithdy gwehyddu natur

Dydd Mercher 4 Awst 2021

 • 11am


Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High St, Y Bontfaen CF71 7AH

Gan ddefnyddio fframwaith o frigau a gwlân wedi'i ailgylchu i wneud gwŷdd - mae deunyddiau naturiol yn cael eu plethu i mewn i fat gweadol artist.

Libraries-logo

The Pedal Emporium: Spin Art paint bikes

Dydd Llun 9 Awst 2021

 • 11am


Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High St, Y Bontfaen CF71 7AH

Mae paentio wedi'i bweru gan bedal yn creu dyluniadau hypnotig gwych i fynd adref gyda chi.

Os nad ydych erioed wedi creu celf ar feic o'r blaen yw eich cyfle! Mae'n hwyl wych i'r teulu i gyd. Galwch heibio dim angen archebu.

 

Cost: Am ddim

Oedran: I'r teulu i gyd

Libraries-logo

Trysor / Rhigwm ac Arwydd Tots

Dydd Mercher 11 Awst 2021

 • 10am


Stondin Band Alexandra Park, Rectory Road Penarth CF64 3AN

Ymunwch â Julie & Suki am sesiwn yn llawn o rai o'n hoff rigymau a chaneuon bach!

Bydd STOL Coffee yn ymuno â ni!

ARCHEBU HANFODOL - Lleoedd Cyfyngedig 

 

 • 02920 708438

RHYBUDD COVID-19 Peidiwch â mynychu'r digwyddiad os: 

* os oes gennych symptomau COVID, neu os oes gan unrhyw un yn eich cartref COVID

* gofynnwyd i chi ynysu ei hun trwy Brawf, Olrhain a Diogelu (TTP)

* rydych chi'n aros i sefyll prawf PCR

Libraries-logo

Crefft Llyfrnodau Natur

Dydd Mercher 11 Awst 2021

 • 11am


Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High St, Y Bontfaen CF71 7AH

Llyfrnodau wedi'u gwneud o ddeunyddiau naturiol / deunyddiau wedi'u hailgylchu.

Libraries-logo

Gweithdy drymio

Dydd Llun 16 Awst 2021

Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High St, Y Bontfaen CF71 7AH

Dysgu am a chael profiad ymarferol o ddefnyddio offerynnau traddodiadol Affrica fel drymiau Djembe, Djun Djun (drwm bas Affricanaidd), clychau Ghana a siglwyr Shekere.

Libraries-logo

Crefftau Collage

Dydd Mercher 18 Awst 2021

 • 11am


Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High St, Y Bontfaen CF71 7AH

Gan ddefnyddio papur / cerdyn a phlastig wedi'i ailgylchu, bydd delwedd o'r 'byd rydyn ni'n byw ynddo' yn cael ei wneud yn gludwaith.

Libraries-logo

Gweithdy Gwehyddu Helyg

Dydd Llun 23 Awst 2021

Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High St, Y Bontfaen CF71 7AH

Ymunwch â ni i wneud cerflun helyg hardd.

 

Oedran: 7+ oed

 

Archebwch gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Libraries-logo

Helfa Natur

Dydd Mercher 25 Awst 2021

 • 11am


Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High St, Y Bontfaen CF71 7AH

Staff Garddio - Gweithdy natur yn nodi creaduriaid, cynefinoedd, fflora a ffawna yng Ngerddi’r Hen Neuadd (rhieni i aros gyda phlant).

 

Oedran: 5+ oed

 

Cardiff and Vale Urdd

#FelMerch

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 9am - 1.30pm


Bae Jacksons, CF62 5TU

Padlfwrddio ar Bae Jacksons

Cost: £15

Oed: 14 - 25 oed

 

Ffurflen archebu

 

Heritage Fund

Gweithdy Clywed a chreu Stori gyda Tamar Williams

Dydd Iau 26 Awst 2021

 • 11am - 12.30 Saesneg
 • 2pm - 3.30pm Cymraeg


Amgueddfa Rhyfel y Barri, CF62 5TH

Fel rhan o ddathliad o straeon lleol, bydd Tamar Williams yn cynnal sesiwn adrodd straeon ac ysgrifennu stori. Dewch i glywed stori, a dewch i ddysgu sut i greu eich stori eich hun. Cynhelir y gweithdy yn Amgueddfa Rhyfel y Barri a bydd cyfle i edrych ar arteffactau yno a allai ysbrydoli eich straeon.

 

Bydd y sesiwn yn para 1 awr a 30 munud.

 

Oherwydd ymbellhau cymdeithasol gofynnwn mai dim ond 1 oedolyn i ddod gydag 1 neu 2 o blant.

 

Cost: Free

Age: Mae’r gweithdy wedi’i anelu at deuluoedd â phlant rhwng 9 a 15 oed. (Ond awgrym yw hyn)

I archebu eich lle, cysylltwch â

 

(nodwch a ydych yn archebu ar gyfer sesiwn y bore – Saesneg -  neu’r prynhawn – Cymraeg.)

Os ydych yn gyrru i’r digwyddiad byddwch yn cael gwybodaeth am y parcio sydd ar gael ar y safle.

 

Royal Air Force Air Cadets

Sgwadron 372 (Y Barri) Cadetiaid y Llu Awyr Brenhinol

Dydd Llun a dydd Mercher trwy gydol Gwyliau'r Haf

 • 7pm - 9.30pm


Tŷ Byron Jenkins, Canolfan Cadetiaid ar y Cyd, Cefn y Neuadd Goffa, Ffordd Gladstone, CF62 4NA

Nodau'r Corfflu Hyfforddiant Awyr yw hyrwyddo ac annog ymhlith dynion a menywod ifanc ddiddordeb ymarferol mewn hedfanaeth a'r Llu Awyr Brenhinol; mae'n ceisio rhoi hyfforddiant a fydd yn ddefnyddiol yn y gwasanaethau ac mewn bywyd sifil. Mae'n meithrin ysbryd antur ac yn datblygu rhinweddau dinasyddiaeth ac arweinyddiaeth dda. Mae Cadetiaid Awyr yn gwneud y canlynol: hedfan, gleidio, saethu, Dug Caeredin, hyfforddiant anturus, gwersylla, crefftau maes, hyfforddiant arweinyddiaeth, meithrin tîm, prosiectau, cymorth cymunedol a chodi arian, gorymdeithiau, gwersylloedd, ymweliadau â chofebion ac amgueddfeydd yn y DU a thramor.

 

Cost: £12.50 y mis. Ffi Enwol ar gyfer unrhyw ymweliadau/tripiau.

Oedran: Rhaid bod yn 12 - 17 oed i ymuno (rhaid bod ym mlwyddyn ysgol 8 os yn 12 oed).

 

Vale Cricket Club

Gwersylloedd Criced 

Dydd Llun - Dydd Gwener 19 Gorffenaf -  27 Awst 2021

 • 9.30am - 3.30pm


Corntown Road, Corntown ger Pen-y-bont ar Ogwr Morgannwg CF35 5BA

Gweithgareddau criced hwyliog ar gyfer pob gallu, bechgyn a merched.

 

Cost: £25 y Dydd / Am ddim os ydych yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim

Oedran: 7 - 15 oed 

 

Story Tots

Stori Tots

Bob wythnos dydd Llun yn cychwyn 19 Gorffennaf 2021

 • 9.30am - 10.30am newydd ei eni - dechrau cerdded
 • 11am - 12am cerdded


 

Canolfan Gymunedol Colcot, Keats Way, Y Barri CF62 9TZ 

Mae Story Tots yn cynnal dosbarthiadau i fabanod a phlant bach yn y Barri, Bro Morgannwg

Mae ein dosbarthiadau'n cyfuno adrodd straeon, hwiangerddi, cerddoriaeth a symud i hyrwyddo:

 • Datblygiad Iaith

 • Datblygiad Echddygol Gros a Manwl
 • Dealltwriaeth o’r Byd
 • Sgiliau Cymdeithasol
 • Dealltwriaeth o Rythm, Traw a Lefelau Sain

Cost: £6

 

Archebu wrth Tots Stori Cymru

Play Tots

Chwarae Tots

Bob wythnos dydd Iau yn cychwyn 19 Gorffennaf

 • 9.15am - 10.15am
 • 10.30am - 11.30am


Canolfan Gymunedol Highlight Park, Stirling Road, Y Barri CF62 8NS 

Sesiynau Aros a Chwarae ar Drafnidiaeth

 

Cost: £5

Oedran: 18 mis - 4 oed 

 

Archebu wrth Tots Stori Cymru

Tennis Squad logo

Gwersylloedd Tenis 

Trwy'r Haf

 • 10am - 12.30pm or 3pm 5 - 16 oed


Windsor LTC Larkwood Ave, Penarth CF64 3JJ 

Hyfforddi tenis, gemau a chystadlaethau.

 

Cost: from £18 

 

Libraries-logo

Amser Stori

Bob dydd Mawrth o 22 Gorffenaf 2021

 • 10:30am - 11am


Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW

Amser stori i rieni a rhai bach. Cost: Am ddim Oedran: 1 - 3 oed Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw trwy gysylltu â ni'n uniongyrchol

 

Tennis Squad logo

Gwersylloedd Tenis

Bob dydd Mercher

 • 10am - 1pm 6 - 11 oed


Y Barri Athletic LTC, Paget Rd, Y Barri CF62 5TQ

Hyfforddi tenis, gemau a chystadlaethau.

 

Cost: £15

 

Key Create1

Sesiwn Chwarae Synhwyraidd Awyr Agored Cynhwysol KeyCreate

Bob dydd Iau

 • 10am -12pm


Canolfan Gymunedol Glyndwr, Glyndwr Road, Penarth CF64 3ND

Sesiynau chwarae addysgol ar gyfer pob oedran a gallu, a gaiff eu rhedeg gan arbenigwyr ym maes addysg, y celfyddydau a chwarae. Mae'r sesiynau'n aml yn cynnwys gweithdai stori cerddorol rhyngweithiol hynod boblogaidd KeyCreate. Amgylchedd cynnes, cyfeillgar a meithringar i blant a'u gofalwr.

Rhaid archebu lle oherwydd Covid-19, cysylltwch â ni

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi!

 

Cost: Talu faint bynnag a fynnwch, rhodd  

 

Junk Modelling

Gweithgareddau Hwyl i blant a phobl ifanc

Bob dydd Iau o 21 Gorffennaf - 25 Awst 2021

 • 2pm - 4pm ar gyfer plant iau
 • 4pm - 7pm ar gyfer plant hŷn


Wick Sports Pavilion, Cwrt y Felin, Wick, CF71 7QA

Gan ddechrau gyda Rangers Rangers ar gyfer plant iau ac yna gemau a gweithgareddau i blant hŷn a phobl ifanc.

 

Cost: Am ddim

Oedran: 4 oed + 

 

Dyffryn House and Gardens 1

Arddangosfa Ffotograffydd Gardd Ryngwladol y Flwyddyn

Tan 10 Awst 2021

 • 10am - 5pm


Gerddi Dyffryn, Sain Nicolas, Bro Morgannwg CF5 6SU

Mae Gwobr Ffotograffydd Gardd Ryngwladol y Flwyddyn (IGPOTY) yn gystadleuaeth ac yn arddangosfa a gydnabyddir yn fyd-eang sy'n dathlu gerddi, planhigion a'r byd botanegol. Mae’n cael ei lansio bob blwyddyn yng Ngerddi Botanegol Brenhinol Kew cyn mynd ar daith ryngwladol. Rydym yn falch o fod yn cynnal yr arddangosfa hon o ffotograffau arobryn am y tro cyntaf yng Ngerddi Dyffryn yn 2021. Bydd cyfle i chi weld y casgliad trawiadol hwn o ddelweddau yn y lleoliad mwyaf priodol – yn yr awyr agored yn yr ardd. Pa ffordd well i ddilyn hyn wedyn na gyda phaned o'r caffi a thro o amgylch y gerddi!

 

Cost: Mynediad i'r gerddi: £ 10 yr oedolyn, £ 5 y plentyn, £ 25 y teulu, £ 15 i bob teulu sy'n oedolyn. Dim tâl ychwanegol am yr arddangosfa.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan:

 

Gerddi Dyffryn

 

Cardiff Bus Open-Top Bus Service Penarth

 

Paratoi ar gyfer dechrau ein gwasanaeth Pen Agored yr Haf. Gan gadw ein bysedd wedi eu croesi am ychydig o haul, ond peidiwch â phoeni, bydd y bws hwn yn rhedeg rhwng Canol Dinas Caerdydd, Bae Caerdydd a Phier Penarth trwy'r haf. I gael mwy o wybodaeth am wasanaethau Haf yn:

 

Bws Caerdydd 

Concert

Everyman Theatre yn cyflwyno Gŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd: Everyman 21 

Dydd Llun 19 Gorffenaf - Dydd Sul 25 Gorffenaf 2021

 • 6pm - 8pm


Tredegar House, Pencarn Way, Casnewydd, NP10 8YW

Mae Gŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd (sydd wedi ennill gwobrau) yn ôl yr haf hwn, gan ddod â theatr awyr agored yn ôl i dde Cymru. Eleni mae pethau’n edrych braidd yn wahanol gan eu bod nhw’n mynd ar daith. Y cynyrchiadau eleni yw Richard III gan William Shakespeare a The Railway Children gan E. Nesbit, wedi’u haddasu ar gyfer y llwyfan gan Mike Kenny. Mae Everyman Youth Theatre hefyd yn perfformio Henry V. 

 

Cost: Prisiau’n amrywio ar gyfer pob perfformiad. 

 

Everyman's

 • 0333 666 3366

 

Fluidity Free Run Academy

Gwersylloedd Gwyliau Am ddimrun Fluidity Academy

O 20 Gorffenaf 2021

Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau

 • 12yp - 4yp


Uned G, Parc St Catherines, Ffordd Pengam, Caerdydd CF24 2RZ 

Ein Gwersylloedd Parkour hynod lwyddiannus sy'n rhedeg yn ystod y gwyliau! 

Byddant y plant yn cymryd rhan mewn sesiwn 4 awr yn cynnwys amrywiaeth o weithdai, gemau/heriau tîm ac amser rhydd.

 

Caiff y sesiwn ei rhedeg gan ein Hyfforddwyr Parkour Lefel 2 profiadol ac felly gallwn sicrhau addysgu ardderchog heb ei ail!

 

Mae'r sesiynau hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran ysgogi  rhedwyr rhydd ifanc yn gorfforol ac yn feddyliol, nid yn unig o fewn y gamp, ond o ran sgiliau cymdeithasol a gwneud ffrindiau o bob cefndir.

 

Dewch â phecyn cinio a byddwn ni’n gwneud y gweddill!

 

Cost: £30

Oedran: 7 oed+

 

Archebu tocynnau a mwy o wybodaeth 

Cardiff City Foundation

Gwersylloedd Gwyliau Gallu Adar Gleision

Trwy gydol yr Haf 2021

 • 10am - 12pm Plant Cynradd
 • 1pm - 3pm Plant ysgol uwchradd


Tŷ Chwaraeon 3 Caerdydd, CF11 8AW

Sesiynau Pêl-droed Pan-anabledd

 

Cost: Am Ddim

 

Cofrestrwch yma

Margam Country Park

Margam Park What's On

Trwy gydol yr Haf

 • 10am - 5pm
 • 10am - 4.30pm Dydd Sul


Neath SA13 2TJ

Mae Parc Gwledig Margam yn lle perffaith i wneud atgofion newydd yn ystod eich diwrnod allan gyda'r plant. Archwiliwch ein cyfleusterau hwyliog i deuluoedd a chael golwg ar ba ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

 

Margam Park 

St Fagans National Histroy Museum

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Trwy gydol yr Haf

 • 10am - 5pm


Caerdydd, CF5 6XB

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau AM DDIM, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw . Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad. Gellir archebu tocynnau drwy Eventbrite.

 

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher.

 

Archebwch eich tocyn am ddim ymlaen llaw

 

 

Cardiff Summer of Smiles

Gŵyl Haf Plant a phobl ifanc

Caerdydd yw’r ddinas gyntaf yng Nghymru i gymryd rhan ym mhwyllgor cenedlaethol Dinasoedd a Chymunedau Cyfeillgar i Blant UNICEF (UNICEF UK). Ein huchelgais yw i Gaerdydd gael ei chydnabod fel Dinas sy'n Gyfeillgar i Blant (CFC): dinas â phlant a phobl ifanc yn ganolog iddi, lle mae hawliau plant a phobl ifanc yn cael eu parchu gan bawb, lle gwych i dyfu i fyny.

Monkey Music 1

Monkey Music Summer Workshops

Dydd Gwener 30 Gorffenaf, Iau 5 Awst, Gwener 13 Awst, Iau 19 Awst,  Gwener 27 Awst 2021

 • 9.45am - 10.45am mixed ages
 • 11.45am babies under 12 months


 

Clwb i Bobl Fyddar Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 2BY

Mae gweithdai haf Monkey Music yn sesiynau llawn egni

ac yn llawer o hwyl - yn agored i bawb. Ymunwch â ni am 45 munud o weithgareddau, yn  ganeuon ar thema benodol, offerynnau, symudiad, chwarae parasiwt a phropiau lliwgar. Sesiynau cyffrous a llawn egni sy’n siŵr o ddiddanu eich Mwncïod bach yr haf hwn! Mae'r sesiwn hon yn addas ar gyfer oedrannau cymysg ac mae croeso i'r rhai nad ydynt yn aelodau a ffrindiau Monkey Music.

 

Cost: £10

 

Archebwch yma

 

Monkey Music 1

Monkey Music Summer Workshops

Dydd Llun 16 Awst, Mercher 25 Awst 2021

 • Time


ISMA Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3YH

Mae gweithdai haf Monkey Music yn sesiynau llawn egni

ac yn llawer o hwyl - yn agored i bawb. Ymunwch â ni am 45 munud o weithgareddau, yn  ganeuon ar thema benodol, offerynnau, symudiad, chwarae parasiwt a phropiau lliwgar. Sesiynau cyffrous a llawn egni sy’n siŵr o ddiddanu eich Mwncïod bach yr haf hwn! Mae'r sesiwn hon yn addas ar gyfer oedrannau cymysg ac mae croeso i'r rhai nad ydynt yn aelodau a ffrindiau Monkey Music.

 

Cost: £10

 

Archebwch yma

Ponty Lido1

Lido Cenedlaethol Cymru 

Trwy gydol yr Haf

 • 6.30am - 7pm


Lido Ponty, Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd CF37 4PE

Plymiwch i mewn i brif bwll y Lido sy’n 25 metr o hyd am sesiwn nofio dwys neu i wneud ychydig o lathenni hamddenol. ... Gyda thri phwll; y prif bwll, pwll gweithgareddau a phwll sblasio, Lido Ponty ... Er mwyn osgoi cael eich siomi, gallwch archebu ar-lein hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw.

Oherwydd y cyfyngiadau Covid-19 parhaus, mae'r nifer uchaf o bobl fesul sesiwn yn gyfyngedig: Nofio yn gynnar yn y bore (48). Sesiynau hamddenol - prif bwll a phwll babanod – (84). Sesiynau gweithgareddau (90) Archebu ar-lein yn unig.

 

I archebu - Tudalen Archebu Lido Ponty

Rhagor o wybodaeth - 

 

Aqua Park

Parc Aqua Caerdydd

Trwy gydol yr Haf

 • ar agor tan 7pm


Parc Aqua Caerdydd, Morglawdd Bae Caerdydd CF10 4LY

Llithro, llithro, tasgu a rhannu chwerthin am eiliadau uchel! Ein Parc Aqua chwyddadwy! mae ganddo waliau dringo, trampolinau, bariau cydbwysedd, sleidiau, bagiau chwyth a bariau mwnci sy'n golygu mai hwn yw'r diwrnod allan yn y pen draw i grwpiau, teuluoedd, oedolion, plant 8+ oed a sothach adrenalin fel ei gilydd! Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos yn ystod yr haf a dim ond ar benwythnosau ar agor rhwng 4 Medi a 19 Medi.

 

Archebwch nawr

Pop up and Play Village Caerphilly

Pentref Chwarae Pop Up Caerffili

Trwy gydol yr Haf

 • 10.30am - 11.45am


Pob lleoliad gwahanol

Sesiynau chwarae rôl i blant.

Cost: £6.50 y plentyn £5 am frawd neu chwaer £2.50 (6 mis +)

(0-6 mis) AM DDIM

Oedran: 0 - 8 oed

 

 

Tredegar House

Haf o Chwarae 

Trwy gydol yr Haf

 • 10.30am - 5pm every day. Last entry to the gardens is 4pm


Tredegar House, Pencarn Way, Newport, NP10 8YW

Gadewch i’r plant redeg yn wyllt dros wyliau’r haf gyda’n gweithgareddau Haf o Chwarae – y ffordd ddelfrydol o sicrhau noson dda o gwsg ar ôl i’r plant fod yn crwydro’r gerddi a’r parcdir! Bydd yna lwybr bywiogi newydd drwy’r gerddi, ardal chwarae naturiol well yn y parcdir a chardiau gweithgareddau ‘Ar Eich Marciau, Ewch’, a bydd ein gweithgareddau 50 Peth poblogaidd yn ôl i anturiaethwyr ifanc eu mwynhau wrth gerdded o gwmpas y gerddi. 

Gallwch gasglu’r cardiau ‘Ar Eich Marciau, Ewch’ a’r pecynnau 50 Peth i’w Gwneud Cyn i Chi Droi’n 11 ¾ am ddim o Dderbynfa’r Ymwelwyr. 

 

Cost: Mae gweithgareddau’r Haf o Chwarae am ddim, ond rhaid talu i fynd i mewn i’r tŷ a’r gerddi (£8.50 i oedolion, £4.25 i blant dros 5). Mae’r gweithgareddau yn y parcdir am ddim i bawb eu mwynhau, ond byddem yn gwerthfawrogi rhodd i Dŷ Tredegar – gallwch roi yn y Dderbynfa i Ymwelwyr.  

 

Archebu: Rydym yn eich annog i archebu i fynd i mewn i’r tŷ a’r gerddi. Gallwch drefnu eich ymweliad yma. Does dim angen i chi archebu i gael mynediad i’r parcdir.  

 

Tredegar House

Llwybr Synhwyraidd

Trwy gydol yr Haf

 • 10am - 5pm


Tredegar House, Pencarn Way, Newport, NP10 8YW

Dilynwch y marcwyr pinc drwy’r parcdir ac ailgysylltu â’r byd o’ch cwmpas. Bydd y llwybr hwn nid yn unig yn eich annog i ddefnyddio eich llygaid, ond hefyd eich clustiau, eich trwyn a blaenau eich bysedd wrth i chi ddarganfod profiadau synhwyraidd y parcdir.

 

Cost: Am ddim i bawb ei fwynhau yn y parcdir, ond byddem yn gwerthfawrogi rhodd i Dŷ Tredegar yn fawr – gallwch roi yn y Dderbynfa i Ymwelwyr. 

Archebu: Does dim angen i chi gadw lle i wneud y llwybr hunan-dywys hwn. Gallwch lawrlwytho mapiau’r llwybr o 10 Gorffennaf. 
 

Tredegar House

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 

Dydd Mercher 4 Awst, Dydd Sadwrn 7 Awst 2021

 • TBC


Tredegar House, Pencarn Way, Casnewydd, NP10 8YW

Byddwn yn cynnal sesiynau chwarae wedi’u hwyluso yn y parcdir, yn rhad ac am ddim, mewn partneriaeth â Chyswllt Cymunedol Dyffryn a’r Bartneriaeth Tirlun Gwastadeddau Byw. Dewch â’r rhai bach i ailgysylltu â byd natur wrth iddyn nhw fwynhau chwarae yn yr awyr agored. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn fuan.

 

Cost: Am ddim i bawb ei fwynhau. 

Archebu: Does dim angen archebu. 

Wales Millennium Centre

Canolfan Mileniwm Haf Caerdydd Gwên Cymru 

Diwrnodau gwahanol trwy gydol yr Haf

 • Mae'r amseroedd yn amrywio ar gyfer pob gweithgaredd / digwyddiadime


Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Caerdydd CF10 5AL.

Mae Cyngor Caerdydd yn cydweithio â sefydliadau ledled Caerdydd yr haf hwn, i gyflwyno Gwên o Haf - gweithgareddau am ddim i blant o 25 Mehefin tan 29 Awst.

Mae gennym ni lwyth o weithgareddau cyffrous ar y gweill ar gyfer y teulu cyfan ym Mae Caerdydd, ac mae'r rhan fwyaf am ddim. O ddawnsio gyda deinosoriaid i sesiynau erobig drag, sioeau hud doniol a llawer mwy.

 

Canolfan Mileniwm Cymru

 • Canolfan Mileniwm Cymru