Rhaglen Gweithgareddau Haf 2018

Gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mro Morgannwg a thu hwnt!

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro wedi llunio rhaglen o bob gweithgaredd i blant a theuluoedd yn ystod y gwyliau.
Mae'n cynnwys gwybodaeth am weithgareddau a ddarperir gan Gyngor Bro Morgannwg, elusennau yn y Fro a sefydliadau preifat.

bigstock-Stickman-Illustration-of-a-Gro-157980518
 • Digwyddiadau Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro

 • Clybiau Gwyliau

 • Digwyddiadau Parc

 • Digwyddiadau Llyfrgell

 • Digwyddiadau Canolfannau Hamdden

 • Digwyddiadau a Gweithgareddau y tu allan i’r Fro 

Sylwer: Ni all Cyngor Bro Morgannwg fod yn atebol am y gwasanaethau a ddarperir gan unrhyw sefydliad allanol a enwir yn y rhaglen hon. Nid yw rhestru sefydliad yn awgrymu bod Cyngor Bro Morgannwg yn cymeradwyo'r sefydliad hwnnw, ac nid yw absenoldeb unrhyw sefydliad yn awgrymu nad ydym yn ei gefnogi

Vale Family Information Service

Dock Offices,

Subway Road,

Barry,

CF63 4RT

 

 • 01446 704704

 

 • fis@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

 

 

Digwyddiad Haf Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro

bigstock-Illustration-of-Little-Girls-B-78105131

Picnic a Chwarae

Dydd Gwener 10 Awst 2018

Central Park a Kings Square yn y Barri

 • 11am - 3pm


Bydd y digwyddiad yn gyfle i deuluoedd ledled Caerdydd a'r Fro gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau awyr agored hwyliog a chyffrous gan gynnwys gweithgareddau chwaraeon, chwarae a chrefft!

 • 01446 704704

 

 

Chwiliwch am Ofal Plant gan gynnwys Clybiau Gwyliau a Gweithgareddau

Vale Family Information Service Childcare Search

Family-information-Service

 

 

Chwiliwch am Clybiau Gwyliau yn y Fro

Dewis dyddiadau neu sgrolio ar gyfer pob digwyddiad a gweithgareddau: 

Dydd Sadwrn 21 Gorffenaf & Dydd Sul 22 Gorffenaf 2018

Libraries-logo

Sialens Ddarllen yr Haf - Dyfeiswyr Direidi 

Dydd Sadwrn 21 Gorffenaf 2018

 • 10.00am - 3.45pm


Llyfrgell Penarth, 9-10 Heol Stanwell, Penarth CF64 2YT

Sialens Darllen Haf Gwneuthurwyr Anghyfreithlon yn lansio ...... Dewch draw a chofrestru i gymryd rhan. Bydd yr Her yn dod i ben ddydd Sadwrn 15 Medi. (Cynhelir Brownie Sleepover ddydd Gwener 20 JUly gan roi cyfle iddynt fod y cyntaf i gofrestru ar gyfer Her Darllen yr Haf).

 

Llyfrgell Penarth, 9-10 Heol Stanwell, Penarth CF64 2YTSialens Darllen Haf Gwneuthurwyr Anghyfreithlon yn lansio ...... Dewch draw a chofrestru i gymryd rhan. Bydd yr Her yn dod i ben ddydd Sadwrn 15 Medi. (Cynhelir Brownie Sleepover ddydd Gwener 20 JUly gan roi cyfle iddynt fod y cyntaf i gofrestru ar gyfer Her Darllen yr Haf).
Am fwy o wybodaeth: 

 

 • 02920 708438
 • penarthlibrary@valeofglamorgan.gov.uk

Lego Club

Lego Workshop

Dydd Sadwrn 21 Gorffenaf 2018

 • 10.30am - 11.30am
 • 2.00pm - 3.00pm


Llyfrgell Barri, Kings Square. Barry CF63 4RW

Clwb Lego i'r rhai sy'n mwynhau adeiladu gyda'ch ffrindiau, heriau newydd bob wythnos.

Pris:: £1

Oedran: 6 oed +

Rhaid archebu a thalu am y gweithgaredd hwn ymlaen llaw ar y cownter llawr gwaelod yn Llyfrgell y Barri!

 

Lego Club

Lego Workshop

Dydd Sadwrn 21 Gorffenaf 2018

 • 3.00pm - 4.00pm


Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High Street CF71 7AH

Clwb Lego i'r rhai sy'n mwynhau adeiladu gyda'ch ffrindiau, heriau newydd bob wythnos.

Pris: FREE!!

Oedran: 7+ oed

 

 • 01446 773941

 

duck race

Duck Race and Summer Fete 

Dydd Sadwrn 21 Gorffenaf 2018

 • 12.00pm - 4.00pm


Gerddi Knap, Barry CF62 6YU

Quack! Quack! Maen nhw'n ôl. Newydd eleni! Rhowch eich llun ar unicorn. Gweithgareddau am ddim a ddarperir gan Dîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae'r Fro.

Stondinau Cacennau, Stondinau Gêm, Barbeciw, Tombola, Castell Bownsio a llawer mwy o hwyl

 

Pris: AM DDIM!! mynediad am ddim i ffair haf Mae Ducks yn costio £ 1

Oedran: sy'n addas i'r teulu cyfan.

 

Am fanylion: 

 • 07533 048620

 

 

Isle of Fire

Gardd yr Ynys Dân 

Dydd Sadwrn 21 Gorffenaf - Dydd Sul 22 Gorffenaf 2018

 • 8.30pm - 11.00pm

Ynys Y Barri 

Mae'r ardd dân hudolus yn ôl gyda cherddoriaeth fyw, adlonwyr stryd anhygoel, sioeau dawns o Flame Oz, Gorymdaith y Lantarnau a Llongau'r Llychlynwyr yn llawn morladron.  Newydd at 2018 – The Mesmerising Mechanical Heart gan Blacksmith Feilicity Jones, calon sy’n guro gyda cherddoriaeth ysgafn.  

 

Cost: AM DDIM!!

Oedrannau: I’r teulu cyfan

 

Visit the Vale 

family prom

Prom teulu

Dydd Sul 22 Gorffenaf 2018

 • 3.00pm


Neuadd Dewi Sant, 9 - 11 The Hayes, Caerdydd

Caerddorfa Ffil Harmonig Caerdydd

Josie d'Arby - Adroddwr

Michaell Ball MBE Arweinydd

Cynffonnau, pawennau neu grafangau – mae’r cyngerdd gafaelgar hwn yn gyflwyniad perffaith i’r gerddorfa a’i hofferynnau!Boed yn bluog neu’n gyrliog yn dalog neu’n gynddeiriog; mae lle i bob creadur yn y perfformiad pwerus hwn gan Gerddorfa Ffilharmonig Caerdydd.  

Bydd Carnifal yr Anifeiliaid adnabyddus Saint-Saëns yn creu canolbwynt hynod i’r rhaglen am fod y gerddoriaeth yn ysgogi delweddau o eirth yn arthio, cangarŵs gwallgof ac eliffantod anferth oll yn codi helynt ar hyd llwyfan Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru!Ar ben hynny, i agor a chloi’r sioe wyllt yma fydd y ffefrynnau teuluol The Lion King a The Jungle Book.  

 

Dydd Llun 23 - Dydd Sul 29 Gorffenaf 2018

Glamorgan Cricket Summer Camps

Gwersylloedd Haf Clwb Criced Morgannwg 

Dechrau Dydd Mawrth 24 Gorffennaf Drwy gydol y Gwyliau Ysgol 

 • 10.00am - 3.00pm


Sophia Gardens, Cardiff Cf11 9XR

Mae’r gwyliau yn amser da i annog plant i fynd allan o’r tŷ a symud o gwmpas. Bydd ein gwersylloedd criced peli meddal difyr nid yn unig yn gwella eich gallu i fatio a bowlio ond hefyd yn sicrhau eich bod yn dysgu sgiliau symud hanfodol a fydd o fudd i chi drwy gydol eich oes.  

Yn agored i bob gallu a grwpiau oedran gwahanol, dysgwch sut i chwarae criced fel Morgannwg, cael hwyl a phwy a ŵyr, cychwyn ar siwrnai a all arwain at gamu allan ar y cae i chwarae yma yng Ngerddi Sophia rhyw ddydd!

Oedran: 6-11 oed

 

Glamorgan Cricket Club

 

bwrlwm

Sesiynau chwarae gwyliau AM DDIM!!  i blant

Dydd Llun 23 & 30 Gorffenaf a Dydd Llun 6 Awst 2018

 • 10.30am - 12.25pm
 • 1.30pm - 3.25pm


Parc Victoria, Y Barry CF63 2JS

Chwaraeon* Crefft* Gemau dŵr* Barbeciw* Peintio wynebau a llawer mwy!!

Does dim angen cofestru o flaen llaw dim ond dod ar y diwrnod!

Croeso cynnes i blant sydd yn mynychu addysg Gymraeg llawn amser ym Mro Morgannwg.

 

Wedi'i drefnu mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Cyngor Bro Morgannwg ac Urdd Gobaith Cymru.

 

 • 02920689888
 • ffion@menterbromorgannwg.cymru
Popcorn-and-cinema-tickets

The Greatest Showman

Dydd Llun 23 Gorffenaf 2018

 • 2.15pm 4.30pm


Castleland Community Centre, Belvedere Crescent, Barry CF63 4JZ

Castleland will be kicking off the Summer holidays by showing the movie "The Greatest Showman".

A tuck shop will be available with popcorn and drinks.

Cost: £2 this is entry and a hotdog!

Ages: open to all the family but under 5's must be accompanied by an adult.

 

 • 01446 701285

 

Castleland Community Centre

Libraries-logo

Cartoon Drawing Workshop

Dydd Llun 23 Gorffenaf 2018

 • 3.00pm - 4.30pm


Llyfrgell Barri, Kings Square, Y Barri CF63 4RW

Pris: £2

Oedran: 8 oed+

Rhaid archebu a thalu am y gweithgaredd hwn ymlaen llaw ar y cownter llawr gwaelod yn Llyfrgell y Barri! 

 

 

pyjama drama

The Real Adventures of the Gingerbread Man

Dydd Llun 23 Gorffenaf 2018

 • 1.00pm


Neuadd Llantonian, Llanilltud Fawr, CF61 1TG

Gan ddechrau haf o storïau tylwyth teg, bydd y Perfformiad Rhyngweithiol hwn yn tanio dychymyg cynulleidfaoedd wrth iddyn nhw helpu i achub y dyn sinsir! Bydd llawer o ganu, llawer o chwarae, llawer o ddychmygu a llawer, llawer o hwyl! Pwy ag ŵyr i ble yr aiff ein dychymyg â ni?

 

Pris: £6

Addas i blant: 3 oed – 7 oed

 

 • 01446 377120
 • nikita@pyjamadrama.com

Pyjama Drama

 

Libraries-logo

Graphic Novel Workshop

Dydd Llun 23 Gorffenaf 2018

 • 5.30pm - 7.00pm


Lyfrgell Barri, Kings Square, Barry CF63 4RW

Pris: £2

Oedran: 12 oed+

Rhaid archebu a thalu am y gweithgaredd hwn ymlaen llaw ar y cownter llawr gwaelod yn Llyfrgell y Barri! 

 

Libraries-logo

Story Time for little ones

Dydd Mawrth 24 Gorffenaf 2018

 • 2.00pm


Llyfrgell Penarth 9-10 Heol Stanwell, Penarth CF64 2YT

Mwy na stori yn unig! Gadewch i'r hwyl ddechrau!

Mae croeso i chi ffonio ar fore y sesiwn i archebu lle rydych chi'n archebu lle yn hanfodol.

Pris: FREE!!

 

 • 02920 708438

 

Libraries-logo

DIY Magnetic Fishing Game

Dydd Mawrth 24 Gorffenaf 2018

 • 10.45am - 11.45am


Llyfrgell Barri, Kings Square, Y Barri CF63 4RW

Pris: 50p

Oedran: 3 oed+

Rhaid archebu a thalu am y gweithgaredd hwn ymlaen llaw ar y cownter llawr gwaelod yn Llyfrgell y Barri! 

 

bwrlwm

Sesiynau chwarae gwyliau AM DDIM!!  i blant

Dydd Mawrth 24 & 31 Gorffenaf a Dydd Mawrth 7 Awst 2018

 • 10.30am - 12.25pm
 • 1.30pm - 3.25pm


Bear Field, Y Bontfaen CF71 7DA

Chwaraeon* Crefft* Gemau dŵr* Barbeciw* Peintio wynebau a llawer mwy!!

Does dim angen cofestru o flaen llaw dim ond dod ar y diwrnod!

Croeso cynnes i blant sydd yn mynychu addysg Gymraeg llawn amser ym Mro Morgannwg.

 

Wedi'i drefnu mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Cyngor Bro Morgannwg ac Urdd Gobaith Cymru.

 

 • 02920 689888
 • ffion@menterbromorgannwg.cymru

 

Vale Sports and Play logo

Play Rangers y Wîg

Ar dydd Mawrth 24, 31 Gorffenaf 2018

 • 2.00pm - 4.00pm


Pafiliwn Charaeon, Cwrt y Felin, y Wîg

Pris: AM DDIM!!

Oedran: 5 - 11 oed

Cofrestrwch ar y dydd

Mewn partneriaeth gyda Cyngor Cymuned Y Wig

 

Libraries-logo

Gnasher the Dog "Cruddy Coat" Craft

Dydd Mercher 25 Gorffenaf 2018

 • 10.30am - 11.30am


Llyfrgell Barri, Kings Square, Y Barri CF63 4RW

Pris: 50p

Oedran: 3 - 8 oed

Rhaid archebu a thalu am y gweithgaredd hwn ymlaen llaw ar y cownter llawr gwaelod yn Llyfrgell y Barri! 

 

Amelia Trust Farm new logo

Hwyl yr Haf yn Fferm Ymddiriedolaeth Amelia -

Diwrnod Hwyl Corachod a Thylwyth Teg  

Dydd Mercher 25 Gorffenaf 2018

 • Time


Mae llawer o weithgareddau gennym ar y gweill ar gyfer yr haf i gyfeillion a theuluoedd y fferm.... 
Peidiwch â methu’r Diwrnodau Thema arbennig a gynhelir y rhan fwyaf o'r wythnosau yn ystod y gwyliau ysgol yn ogystal â'n Clybiau Anifeiliaid a’r Helfa Anturiaethwyr Ifanc addysgol a difyr. Caiff y manylion eu cyhoeddi’r wythnos hon!

 

 

Flying-Start-logo

Diwrnod Hwyl i'r Teulu Dechrau'n Deg

Dydd Mercher 25 Gorffenaf 2018

Victoria Park, Victoria Road, Barry CF63 2JS

 • 10.00am - 2.00pm


Dod â phicnic!

 

 • 01446 732180
 • flyingstart@valeofglamorgan.gov.uk

 

pyjama drama

Gwyliau'r Haf

Dydd Mawrth 25 Gorffenaf 2018

 • 10.00am - 2.00pm


Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin Y Barri

The summer holidays are fast approaching and we are super excited. We are diving into fairy tales... Come for a Teddy Bear's Picnic, meet the Three Little Pigs and loads more.

Book your place now:

 

Pyjama Drama

 

Libraries-logo

Sgiliau Syrcas

Dydd Mawrth 25 Gorffenaf 2018

 • TBC


Llyfrgell Penarth 9-10 Heol Stanwell, Penarth CF64 2YT

Gweithdy Sgiliau Syrcas - Dwfn o Hetiau.

 

Pris: TBC

Oed: TBC

 

For more information please contact the Library:

 

 • 02920 708438

 

bwrlwm

Sesiynau chwarae gwyliau AM DDIM!!  i blant

Dydd Mercher 25 Gorffenaf, Dydd Mercher 1 & 8 Awst 2018

 • 10.30am - 12.25pm
 • 1.30pm - 3.25pm


Parc Belle Vue, Penarth CF64 1BY

Chwaraeon* Crefft* Gemau dŵr* Barbeciw* Peintio wynebau a llawer mwy!!

Does dim angen cofestru o flaen llaw dim ond dod ar y diwrnod!

Croeso cynnes i blant sydd yn mynychu addysg Gymraeg llawn amser ym Mro Morgannwg.

 

Wedi'i drefnu mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Cyngor Bro Morgannwg ac Urdd Gobaith Cymru.

 

 • 02920 689888
 • ffion@menterbromorgannwg.cymru

 

 

Libraries-logo

Rhyme & Sign

Dydd Iau 26 Gorffenaf 2018

 • 10.00am - 10.30am

Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin Y Barri

Pris: AM DDIM!!

Oedran: 0 - 5 oed

 

bwrlwm

Sesiynau chwarae gwyliau AM DDIM!!  i blant

Dydd Iau 26 Gorffenaf, Dydd Iau 2 & 9 Awst 2018

 • 10.30am - 12.25pm
 • 1.30pm - 3.25pm


Parc Belle Vue, Penarth CF64 1BY

Chwaraeon* Crefft* Gemau dŵr* Barbeciw* Peintio wynebau a llawer mwy!!

Does dim angen cofestru o flaen llaw dim ond dod ar y diwrnod!

Croeso cynnes i blant sydd yn mynychu addysg Gymraeg llawn amser ym Mro Morgannwg.

 

Wedi'i drefnu mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Cyngor Bro Morgannwg ac Urdd Gobaith Cymru.

 

 • 02920 689888
 • ffion@menterbromorgannwg.cymru
golftoholevVariation1

Gwersylloedd Golff Haf Parc Cottrell

Dydd Iau 26 Gorffenaf & Dydd Gwener 27 Gorffenaf 2018

 • 9.00am - 3.00pm


Bydd gan eich plentyn gyfeillion hwyl, ffrindiau newydd a dysgu pob elfen o'r gêm golff.
Pob offer a ddarperir lle bo angen.
* Disgownt lluosog diwrnod a chwaer-chwaer *

 

Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â: 

 • 07980 656 659
 • gbennett.pga@hotmail.co.uk

 

Vale People First Teenscheme

Darpariaeth Ieuenctid Cynhwysol Teuluoedd yn Gyntaf y Fro am 12 - 18 oed gydag anghenion ychwanegol

Dydd Iau 26 Gorffenaf, dydd Gwener 27 Gorffenaf, yna bob dydd  Iau a dydd Gwener ym mis Awst 2018

 • 10.00am - 3.00pm


Canolfan Gymnuedol Cwrt y Fil, Byrd Crescent, Penarth CF64 3QU

Cysylltwch â Vale People First i gael eich copi chi o'r llyfr "Amdanaf i" - i'w lenwi a'i anfon yn Mae pob un ohonom yn llyfr i mi lenwi ac anfon yn ôl cyn i chi fynychu!

Mae nyrs a chynorthwydd personol gennym ar y safle drwy gydol y Cynllun Glasoed.

 

Mae gennym lawer o weithgareddau wedi eu cynllunio ar gyfer Cynllun Glasoed yr Haf gan gynnwys Chwaraeon, V-Pod, Gemau Cyfrifiadurol, P I, Gemau, Ystafell Synhwyraidd, Celf a Chrefft, Canu a Chydganu, Disgo, Bingo, Gwesteion a llwaer iawn mwy!!

 

Bydd angen i chi ddod â chinio a lluniaeth ar gyfer y diwrnod.

 

Awgrymir eich bod yn rhoi rhodd gwerth £5.00 y dydd ar gyfer pob unigolyn ifanc - aiff yr arian hwn tuag at y "pethau ychwanegol" y mae'r bob ifanc yn dweud wrthym yr hoffent eu gweld yn rhan o'r Cynllun Glasoed.

 

Edrychwn ymlaen at groesawu aelodau newydd!

 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â ni ar:

 • 01446 732926
 • movingonwell@gmail.com

 

Cardiff City Foundation

Ysgolion Pêl-droed Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Dydd Iau 26 - Dydd Gwener 27 July 2018 

 • 9.00am - 2.00pm


Yn Ysgol Uwchradd Bryn Hafren Merthyr Dyfan Road, y Barri, CF62 9YQ

Bydd yr ysgol bêl-droed yn cynnwys hyfforddiant pêl-droed hwyliog yng nghwmni hyfforddwyr sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd cymwysedig UEFA. Dim ond y dechrau yw’r gemau a gweithgareddau pêl-droed difyr a gemau timau bach. Caiff pawb sy'n cymryd rhan wobr fach a thystysgrif ar y diwrnod terfynol a chyfle i ennill gwisgoedd ac ati sydd wedi'u llofnodi, tocynnau i gemau, teithiau o’r stadiwm, ymweliadau â’r tiroedd hyfforddi a llawer mwy!Mae sesiynau’n agored i fechgyn a merched o bob gallu, y sawl sydd heb gicio pêl neu os ydych chi'n chwarae ers blynyddoedd, rydych chi'n bendant o fwynhau ac o ddatblygu'ch sgiliau a'ch technegau, cyn eu rhoi ar waith mewn gemau gyda timau bach gan feithrin sgiliau arbennig. 

 

Pris: £18 per day

Addas ar gyfer oedrannau: 4 oed - 14 oed I gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle, ewch ar eu gwefan.

 

Cardiff City FC Foundation

Libraries-logo

Sgiliau Syrcas

Dydd Gwener 27 Gorffenaf 2018

 • 3.30pm - 4.30pm


Llyfrgell Y Bont-faen, Stryd Fawr, Y Bont-faen, CF71 7AH

Pris: £1

Oedran: 6 oed+

 

 • 01446 773941

 

Lego Club

Clwb Lego

Dydd Gwener 27 Gorffenaf 2018

 • 2.00pm - 3.00pm


Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin Y Barri, CF63 4RW

 

Pris: £1

Oedran: 6 oed+

Rhaid archebu a thalu am y gweithgaredd hwn ymlaen llaw ar y cownter llawr gwaelod yn Llyfrgell y Barri!  

 

bwrlwm

Sesiynau chwarae gwyliau AM DDIM!!  i blant

Dydd Gwener 27 Gorffenaf a Dydd Gwener 3 & 10 Awst 2018

 • 10.30am - 12.25pm
 • 1.30pm - 3.25pm


Clwb Rygbi, Llanilltud Fawr CF61 1XZ

Chwaraeon* Crefft* Gemau dŵr* Barbeciw* Peintio wynebau a llawer mwy!!

Does dim angen cofestru o flaen llaw dim ond dod ar y diwrnod!

Croeso cynnes i blant sydd yn mynychu addysg Gymraeg llawn amser ym Mro Morgannwg.

 

Wedi'i drefnu mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Cyngor Bro Morgannwg ac Urdd Gobaith Cymru.

 • 02920 689888
 • ffion@menterbromorgannwg.cymru

 

bigstock-Illustration-of-Stickman-Kids--82572548

Clwb Helwyr Hanes

Dydd Gwener 27 Gorffenaf 2018

 • 10.00am - 11.30am


Pentref Canoloesol Llynnoedd Cosmeston CF645UY

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau, a rhoi cynnig ar wneud bara, dal arfau a gwneud teils clai a chanhwyllau.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Addas ar gyfer oedrannau: 7 oed – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

Cysylltwch â’r Dderbynfa i gadw eich lle.  

 • 02920 701678

 

Cinemor

Penwythnos Sinemôr  

Dydd Gwener 27 - Dydd Sul 29 Gorffenaf 2018

 • 11.00am - 21.30pm

Gerddi Ynys Y Barri

Ar y cyd â BAFTA Cymru – bydd Sinemôr yn cynnwys tridiau o arddangosiadau a gweithdai i ddathlu ffilm a theledu Cymreig, a bydd y cyfan yn digwydd mewn Tipi ar Erddi Ynys y Barri.

 

Noder bod lle i hyd at 40 y sesiwn, ac mae tocynnau ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

Amserlen Lawn Sinemôr.

 

Cost: AM DDIM!!

Oedrannau: I’r teulu cyfan 

 

Cinemôr Timetable

 

Dydd Llun 30 Gorffenaf - Dydd Sul 5 Awst 2018

bigstock-Illustration-of-Kids-Making-Ma-65758264

Clwb Gwyliau Starship Discovery

Dydd Llun 30 a Dydd Mawrth 31 Gorffenaf 2018

 • 10.00am -12.00pm


Eglwys a Chanolfan Gymunedol Fethodistaidd Gathering Place, Flemingston Road, Sain Tathan 

Llawer o weithgareddau, crefft a chwarae.

Pris: £2 y plentyn fesul diwrnod.

Oedran: 4 - 11 oed

 

I archebu lle, ffoniwch neu e-bostiwch y Parch Catherine Brobbery neu'r Parch Rhian Prime:

 

 • 01446 750273
 • rhianprime1960@gmail.com

 

 • 01446 406262
 • catherinereynolds649@gmail.com

 

Vale Sports and Play logo

Cynllun Chwarae Dinas Powys

Dydd Llun 30 Gorffenaf - Dydd Iau 2 Awst 2018

 • 10.00am - 12.00pm


Canolfan Gymunedol Murchfield, Sunnycroft Lane, Dinas Powys CF64 4QQ

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: 5 - 11 oed

 

Cofrestrwch ar y diwrnod

Mewn partneriaeth gyda Cyngor Cymuned Y Dians Powys ac United Welsh Housing

 

Vale Sports and Play logo

Play Rangers Dinas Powys

Dydd Llun 30 Gorffenaf - Dydd Iau 2 Awst 2018

 • 2.00pm - 4.00pm


Caerleon Road, Dinas Powys, CF64 4PW

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: 5 - 11 oed

 

Cofrestrwch ar y diwrnod

Mewn Partneriaeth gyda Cyngor Cymuned Y Dinas Powys ac United Welsh Housing

 

Libraries-logo

Beano Comic Mod Roc Creations

Dydd Llun 30 Gorffenaf & Dydd Llun 6 Awst 2018

 • 10.00am - 12.00pm


Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin Y Barri, CF63 4RW

Pris: £2

Oedrannau: 7 oed+

Rhaid iddo fynychu'r ddau sesiwn!!

 

Rhaid archebu a thalu am y gweithgaredd hwn ymlaen llaw ar y cownter llawr gwaelod yn Llyfrgell y Barri!  

Marshmallow roasting

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Llun 30 Gorffenaf 2018

 • 10.00am - 12.00pm

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Penarth CF64 5UB

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân.  

Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 oed – 11 oed

Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru

Ffoniwch y Dderbynfa i gadw eich lle ar y gweithgaredd hwn

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 • 01446 701678

 

pyjama drama

Goldilocks Makes Porridge

Dydd Llun 30 Gorffenaf 2018

 • 1pm


Yr Hen Ysgol, Llanilltud Fawr, CF61 1RZ

Perfformiad rhyngweithiol awr o hyd yn seiliedig ar stori tylwyth teg. Bydd llawer o ganu, llawer o chwarae, llawer o ddychmygu a llawer, llawer o hwyl! Pwy ag ŵyr i ble yr aiff ein dychymyg â ni?

 

Pris: £6

Addas i blant: 3 oed – 7 oed

 

 • 01446 377120
 • nikita@pyjamadrama.com

 

Pyjama Drama

 

Rock-pool

Chwilota mewn Pyllau Glan Môr

Dydd Llun 30 Gorffennaf 2018

 • 1.30pm


Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown CF32 0RP

Dewch i ymuno â’r ceidwaid i ddarganfod beth sy’n byw o dan y creigiau ac ar y traeth yn Nwnrhefn. Dewch i Ganolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown 15 munud cyn dechrau’r sesiwn er mwyn cofrestru .

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid talu ymlaen llaw)

Addas ar gyfer oedrannau: 7+ oed.

Mae’r sesiynau’n para tua 90 munud.

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 • 01446 880157

 

golftoholevVariation1

Gwersylloedd Golff Haf Parc Cottrell

Dydd Lun 30 Gorffenaf, Dydd Mawrth 31 Gorffenaf & Dydd Gwener 3 Awst 2018

 • 9.00am - 3.00pm


Cotterll Park Golf Club, St Nicholas, Vale of Glamorgan CF5 6SJ

Bydd gan eich plentyn gyfeillion hwyl, ffrindiau newydd a dysgu pob elfen o'r gêm golff.
Pob offer a ddarperir lle bo angen.
* Disgownt lluosog diwrnod a chwaer-chwaer *

Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â: 

 • 07980 656 659
 • gbennett.pga@hotmail.co.uk

 

Vale Sports and Play Logo - Copy

Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf y Fro

Dydd Mawrth i Ddydd Gwener o 31 Gorffenaf i 24 Awst 2018

 • 10.00am - 3.00pm


Ysgol y Deri, Sully Road, Penarth CF64 2TP

£10 y dydd, £5 y sesiwn ni ddarperir cinio felly gwnewch yn si r eich bod yn dod â chinio a diodydd llawn gyda chi.

 • Gall y cynllun chwarae gynnig cymorth 1:1 lle bo angen
 • Rhaid trafod anghenion gofal personol a chymorth meddygol wrth gadw lle, oherwydd gellir trefnu hyn ond nid yw bob amser ar gael

I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle, cysylltwch â Joanne Jones, Swyddog Datblygu Chwarae:

 

 • 01446704809
 • playdevelopment@valeofglamorgan.gov.uk

 

Illustration of kids with sports equipment

Hot Shots

Dydd Mawrth 31 Gorffenaf 2018

 • 1.00pm - 3.00pm (6 - 11 years)


Canolfan Hamdden Y Bont-Faen Caeau'r Bear, Y Bontfaen CF71 7DA

Mae'r holl sesiynau'n 'Aml-Chwaraeon' felly bydd ystod o weithgareddau ar gael megis tennis, pêl-droed, athletau, rownderi a llawer mwy...

 

Bydd Pob Sesiwn AM DDIM!!

nid oes llawer o lefydd felly archebwch lle nawr 

Mae archebu'n hanfodol gan fod y rhan fwyaf o'n sesiynau'n llawn.

 • sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk

 

Tennis Squad logo

Camau Tenis Haf 

Dydd Mawrth 31 - Dydd Iau 2 Awst 2018  

 • 9.00am - 3.00pm


Clwb Tennis Windsor Lawn Penarth, CF64 3JJ

Mae Gwyliau Ysgol yn gyfle gwych i chwaraewyr newydd roi cynnig ar y gêm ac i reoleiddwyr chwarae gyda'r rheiny o grwpiau eraill. Mae ein Gwersylloedd Gwyliau yn rhedeg yn ystod pob gwyliau ysgol gydag amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys:

 • Cynhesu yn ogystal â gweithgareddau ystwythder, cydbwysedd a chydlynu yn y tîm
 • Hyfforddi tenis, driliau a gemau
 • Gweithgareddau aml-chwaraeon.
 • Cystadlaethau tîm 

Maent yn ffordd wych o wario'r gwyliau; cael hwyl gyda ffrindiau, dysgu sgiliau newydd a chadw'n iach.

 

Pris: o £7.50

Oedran: 5 - 12 oed

 • admin@tennissquad.net

 

i archebu'ch lle ar-lein:

 

Tennis Squad

Libraries-logo

Graphic Workshop

Dydd Mercher 1 Awst 2018

 • 5.30pm - 7.00pm


Llyfrgell Y Bont-Faen, Old Hall, High Street, Cowbridge CF71 7AH

Pris: £3

Oedrannau: 12+ oed & adults

 

 • 01446 773941

 

Den

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Mercher 1 Awst 2018

 • 10.00am - 12.00pm


Parc Gwledig Porthceri, Y Barri, CF62 3BY 

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân. Dewch i’r Porthordy’r Goedwig  am 9:55am i gofrestru.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed  

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael  

 

 • 029 2070 1678

 

Illustration of kids with sports equipment

Hot Shots

Dydd Gwener 1 Awst - Dydd Iau 2 Awst 2018

 • 10.00am - 12.00pm (6 - 8 years)
 • 1.00pm - 3.00pm (9 - 11 years)


Canolfan Hamdden Holm View, Skomer Road Y Barri CF62 9DA

Mae'r holl sesiynau'n 'Aml-Chwaraeon' felly bydd ystod o weithgareddau ar gael megis tennis, pêl-droed, athletau, rownderi a llawer mwy...

Bydd Pob Sesiwn AM DDIM

nid oes llawer o lefydd felly archebwch lle nawr 

Mae archebu'n hanfodol gan fod y rhan fwyaf o'n sesiynau'n llawn. 

 • sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk

 

Illustration of kids with sports equipment

Hot Shots

Dydd Iau 2 Awst 2018

  • 10.00am - 12.00pm (6 - 8 years)
  • 1.00pm - 3.00pm (9 - 11 years)


 NeNeuadd Hebron, Cross Common Road, Dinas Powys CF64 4YB

Mae'r holl sesiynau'n 'Aml-Chwaraeon' felly bydd ystod o weithgareddau ar gael megis tennis, pêl-droed, athletau, rownderi a llawer mwy...

Bydd Pob Sesiwn AM DDIM

nid oes llawer o lefydd felly archebwch lle nawr 

Mae archebu'n hanfodol gan fod y rhan fwyaf o'n sesiynau'n llawn. 

 • sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk
Libraries-logo

Dennis Puppet Craft

Dydd Iau 2 Awst 2018

 • 10.30am - 11.30am


Llyfrgell Y Bont-Faen, Old Hall, High Street, Cowbridge CF71 7AH

 

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: 5 oed +

 • 01446 773941

  

bigstock-Illustration-of-Stickman-Kids--82572548

Clwb Helwyr Hanes

Dydd Gwener 3 Awst 2018

 

 • 10.00am - 11.30am

Pentref Canoloesol Llynnoedd Cosmeston CF645UY

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau, a rhoi cynnig ar wneud bara, dal arfau a gwneud teils clai a chanhwyllau.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

Cysylltwch â’r Dderbynfa i gadw eich lle. 

 • 02920 701678

 

Vale Sports and Play Logo - Copy

Diwrnod Hwyl i'r Teulu Dina Powys

Dydd Gwener 3 Awst 2018

 • 11.00am - 3.00pm


Canolfan Gymunedol Murchfield, Sunnycroft Lane, Dinas Powys CF64 4QQ

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: 5 - 11 oed

 

Cofrestrwch ar y diwrnod

Mewn partneriaeth gyda Cyngor Cymuned Y Dinas Powys

 

Lego Club

Clwb Lego

Dydd Gwener 3 Awst 2018

 • 2.00pm - 3.00pm


Llyfrgell Barri, Kings Square, Barry CF63 4RW

Pris: £1

Oedrannau: 6 oed+

 

-Illustration-of-kids cycling

Cŵl Sgiliau Beicio

Dydd Sadwrn 4 Awst 2018

 • 12.00pm - 12.30pm
 • 12.45pm - 1.15pm


Above the Eastern Promenade Shelter, Barry Island

Arweinir sesiynau gan hyfforddwyr Beicio Cymru. Yn addas i blant sy'n beicio heb sefydlogwyr
Dewch â'ch beic a'ch helmed eich hun os yn bosibl. Mae archebu yn hanfodol.
Ar y cyd â A phenwythnos Chwaraeon a Chwarae Ynys Y BarriIsland Sports & Play Weekender. Mae'r sesiynau'n rhedeg am 30 munud

 

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: 8 - 13 oed

 

Rhaid archebu 

Cyswllt: Rachel Shepherd

 

 • 01446 704808
 • sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk

 

Brecon Carreg

Sports Weekender

Dydd Sadwrn 4 - Dydd Sul 5 Awst 2018

 • 12.00pm - 5.00pm

 

Ynys Y Barri

Dau ddiwrnod o gampau ar hyd y promenâd a’r gerddi, gan gynnwys ras newydd 10km Ynys y Barri Brecon Carreg ddydd Sul 5 Awst. 
Mae’r ras yn cychwyn am 10am ddydd Sul.  Ceir arddangosiadau a sesiynau rhagflas gan glybiau chwaraeon a sefydliadau lleol ddydd
Sadwrn 4 Awst ynghyd â hwyl a sbri gan Dîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae’r Cyngor – rhwng 12 canol dydd a 5pm.

 

Pris: AM DDIM!!

Addas ar gyfer oedrannau: Ar gyfer holl y teulu

 

Dydd Llun 6 Awst - Dydd Sul 12 Awst 2018

Marshmallow roasting

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Llun 6 Awst 2018 

 • 10.00am -12.00pm

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston CF64 5UB

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân.  

Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 oed – 11 oed

Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru

Ffoniwch y Dderbynfa i gadw eich lle ar y gweithgaredd hwn

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael 

 • 02920 701678

 

pyjama drama

The Road to Treasure Island

Dydd Llun 6 Awst 2018

 • 1pm


Yr Hen Ysgol, Llanilltud Fawr CF61 1RZ

Dyma gyfle i fod yn fôr-leidr, hwylio’r moroedd a chwilio am drysor cudd yn y Perfformiad Rhyngweithiol hwn sy’n para am awr.

 

Pris: £6

Addas i blant: 3 oed – 7 oed 

 • 01446 377120
 • nikita@pyjamadrama.com

 

Pyjama Drama 

 

billboard ensemble

BillBoard Ensemble Summer Camp

Dydd Llun 6 Awst - Dydd Gwener 10 Awst 2018

 • 9.00am - 3.00pm


Cadoxton Moors Community Centre, Rear of Edmund Place, off Cardiff Road, Barry CF63 2NX

Ymunwch â ni yr haf hwn am wythnos hwyl i fechgyn a merched lenwi cân, dawns, drama, sesiynau tiwtorial colur theatr, gwneud propiau a llawer o hwyl!
Dim ond ychydig o leoedd ar ôl!
Cofrestrwch nawr gan fod lleoedd yn llenwi'n gyflym!
Mae angen blaendal o £ 25 yr un fath i sicrhau lle. Mae gennym bob wythnos anhygoel bob amser a gwneud ffrindiau mor wych hefyd.

Adeiladu i berfformiad i'ch teulu ar ddiwedd yr wythnos!

Pris: £100 am yr wythnos

Oedrannau: 5 Oed+

 • 07538 000180

 

Vale Sports and Play Logo - Copy

Cynllun Chwarae Llanilltud Fawr

Dydd Llun 6 Awst - Dydd Gwener 10 Awst

 • 10.00am - 12.00pm


Llantonian Hall, Boverton Road, Llanilltud Fawr, CF61 1TF

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: 5 - 11 oed

Cofrestrwch ar y diwrnod

Mewn partneriaeth gyda Cyngor Cymuned Llanilltud Fawr

 

Vale Sports and Play Logo - Copy

Cer Allan a Chwarae

Dydd Llun 6 Awst - Dydd Gwener 10 Awst 2018

 • 1.00pm - 3.00pm


Llantonian Hall, Boverton Road, Llanilltud Fawr, CF61 1TF

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: 5 - 11 oed

Cofrestrwch ar y diwrnod

Mewn partneriaeth gyda Cyngor Cymuned Llanilltud Fawr

 

Vale Sports and Play Logo - Copy

Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf y Fro

Dydd Mawrth i Ddydd Gwener o 31 Gorffenaf i 24 Awst 2018

 • 10.00am - 3.00pm


Ysgol y Deri, Sully Road, Penarth CF64 2TP

£10 y dydd, £5 y sesiwn ni ddarperir cinio felly gwnewch yn si r eich bod yn dod â chinio a diodydd llawn gyda chi.

 • Gall y cynllun chwarae gynnig cymorth 1:1 lle bo angen
 • Rhaid trafod anghenion gofal personol a chymorth meddygol wrth gadw lle, oherwydd gellir trefnu hyn ond nid yw bob amser ar gael

I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle, cysylltwch â Joanne Jones, Swyddog Datblygu Chwarae:

 • 01446 704809
 • playdevelopment@valeofglamorgan.gov.uk

Chwilota am Ffosilau & Chwilota mewn Pwll

Dydd Mawrth 7  Awst 2018   

 • 10.00am - 12.00pm

Parc Gwledig Porthceri, Y Barri, CF62 3BY 

Hela am bygod yn y pyllau, dolydd a choedwigoedd Porthceri. Dewch i’r Porthordy’r Goedwig  am 9:55am i gofrestru.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 oed – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 • 02920 701678
Illustration of kids with sports equipment

Hot Shots

Dydd Mawrth 7 Awst 2018

 • 10.00am - 12.00pm (6 - 8years)
 • 1.00pm - 3.00pm (9 - 11 years)


Caeau Chwarae'r Brenin George V, Llandochau

Mae'r holl sesiynau'n 'Aml-Chwaraeon' felly bydd ystod o weithgareddau ar gael megis tennis, pêl-droed, athletau, rownderi a llawer mwy...

Bydd Pob Sesiwn AM DDIM!!

nid oes llawer o lefydd felly archebwch lle nawr 

Mae archebu'n hanfodol gan fod y rhan fwyaf o'n sesiynau'n llawn. 

 • sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk
Vale Libraries Logo

Cartoon Workshop

Dydd Mawrth 7 Awst 2018

 • 3.00 - 4.00pm


Llyfrgell Y Bont-faen, 

Old Hall, High Street, Cowbridge CF71 7AH

Join Graphic artist Sarah Millman to make your own comic.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly mae archebu'n hanfodol

Pris: £2

Oedrannau: 7 - 12 oed

 

 • 01446 773941

 

Vale Sports and Play Logo - Copy

Play Rangers y Wîg

Ar dydd Mawrth 7, 14, 21 a 28 Awst 2018

 • 2.00pm - 4.00pm


Pafiliwn Charaeon, Cwrt y Felin, y Wîg

Pris: AM DDIM!!

Oedran: 5 - 11 oed

Cofrestrwch ar y dydd

Mewn partneriaeth gyda Cyngor Cymuned Y Wig

 

Cows

Siow Bro Morgannwg

Dydd Mecher 8 Awst 2018

 • 8.30am - 19.30pm


Parc Castell Ffwl-y-mwn, ger Maes Awyr Caerdydd, Y Barry CF62 3ZN 

Bydd dros 200 o stondinau ar y cae yn marchnata ac yn gwerthu amrywiaeth eang o nwyddau.  Bydd Neuadd Fwyd yng nghanol y cae yn gwerthu nwyddau, y rhan fwyaf wedi eu tyfu neu eu gwneud yn y Fro, ynghyd â Chanolfan Siopa. Bydd y Sioe yn croesawu Ffair Grefftau fawr a Sioe Arddwriaethol ynghyd â phabell fawr i Gynnyrch Cartref.
Bydd y Sioe Ddofednod hefyd a Sioe Gŵn (wedi’i chofrestru gyda’r KC) a Dosbarthiadau Defaid a Gwartheg.  Bydd Dosbarthiadau Ceffylau yn y prif gylch o 6.30am tan 3pm pan fydd Gorymdaith Fawr ysblennydd o’r holl Anifeiliaid Buddugol. 

 

Pris: Tocynnau Ymlaen Llaw: Oedolion £10, Plant £5, Tocyn Teulu £25 (2 Oedolyn, 2 Blentyn)

Oedran: Hwyl i’r Teulu Cyfan

 

The Vale of Glamorgan Show

Illustration of kids with sports equipment

Hotshots

Dydd Mercher 8 Awst 2018

 • 10.00am - 12.00pm (6 - 8years)
 • 1.00pm - 3.00pm (9 - 11 years)

 

Gerddi Gladstone, Gladstone Road Y Barri CF62 8NB

Mae'r holl sesiynau'n 'Aml-Chwaraeon' felly bydd ystod o weithgareddau ar gael megis tennis, pêl-droed, athletau, rownderi a llawer mwy...

Bydd Pob Sesiwn AM DDIM

nid oes llawer o lefydd felly archebwch lle nawr 

Mae archebu'n hanfodol gan fod y rhan fwyaf o'n sesiynau'n llawn. 

 • sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk

 

Gwersylloedd Golff Haf Parc Cottrell

Dydd Mercher 8 a Dydd Gwener 10 Awst 2018

 • 9.00am - 3.00pm


Cotterll Park Golf Club St Nicholas, Vale of Glamorgan CF5 6SJ

Bydd gan eich plentyn gyfeillion hwyl, ffrindiau newydd a dysgu pob elfen o'r gêm golff.
Pob offer a ddarperir lle bo angen.
* Disgownt lluosog diwrnod a chwaer-chwaer *

Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â: 

 • 07980 656659
 • gbennett.pga@hotmail.co.uk

 

Illustration of kids with sports equipment

Hotshots

Dydd Iau 9 a Dydd Gwener 10 Awst 2018

 • 1.00pm - 3.00pm (9 - 11 years)

 

Neuadd Llantonian, Boverton Road, Llanilltud Fawr CF61 1TG

Mae'r holl sesiynau'n 'Aml-Chwaraeon' felly bydd ystod o weithgareddau ar gael megis tennis, pêl-droed, athletau, rownderi a llawer mwy...

Bydd Pob Sesiwn AM DDIM

nid oes llawer o lefydd felly archebwch lle nawr 

Mae archebu'n hanfodol gan fod y rhan fwyaf o'n sesiynau'n llawn. 

 • sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk
bigstock-Illustration-of-Stickman-Kids--82572548

Clwb Helwyr Hanes

Dydd Gwener 10 Awst 2018

 • 10am - 11.30am


Pentref Canoloesol Llynnoedd Cosmeston CF645UY

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau a dal arfau.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

Cysylltwch â’r Dderbynfa i gadw eich lle. 

 

 • 02920 701678

 

Rock-pool

Chwilota mewn Pyllau Glan Môr

Dydd Gwener 10 Awst, 11.00am

 • 11.00am


Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown CF32 0RP

Dewch i ymuno â’r ceidwaid i ddarganfod beth sy’n byw o dan y creigiau ac ar y traeth yn Nwnrhefn. Dewch i Ganolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown 15 munud cyn dechrau’r sesiwn er mwyn cofrestru .

 

Cost £5 y plentyn (rhaid talu ymlaen llaw)

Addas ar gyfer plant 7+ oed.

Mae’r sesiynau’n para tua 90 munud.

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

 • 02920 701678

 

bigstock-Illustration-of-Kids-Wearing-P-82572572

Street Magic and Theatre Weekender

Dydd Sadwrn 11 - Dydd Sul 12 August 2018

 • 12.00pm - 17.00pm


Mae OMG Magic yn cyflwyno'n falch ei dîm o Werinwyr o'r radd flaenaf sy'n gwneud hud rhyngweithiol anhygoel ar hyd Promenâd Ynysoedd y Barri

 

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: sy'n addas i'r teulu cyfan

 

bigstock-Illustration-Featuring-a-Happy-71478631

Random Days yn Cyflwyno Diwrnod Hwyl

Dydd Sul 12 Awst 2018

 • 12.00pm - 5.00pm


Barry RFC, Merthyr Dyfan Road, Barry CF62 9TH

Dewch draw a mwynhau’r hwyl!!
Cestyll Gwynt
Stondinau
Reidiau i Blant
Paentio Wynebau a llawer mwy
Gêm Rygbi Cyffwrdd Randoms v Merched y Barri 

Dydd Llun 13 Awst - Dydd Sul 19 Awst 2018

pyjama drama

Piggy for Tea

Dydd Llun 13 Awst 2018

 • 1pm


Neuadd Llantonian, Llanilltud Fawr CF61 1TG 

Pwy sy’n curo ar ddrws y Tri Mochyn Bach? Dewch i guddio oddi wrth y Blaidd Mawr Drwg a helpu’r moch bach yn y Perfformiad Rhyngweithiol hwn sy’n para am awr.

 

Pris: £6

Addas i blant: 3 oed – 7 oed 

 • 01446 377120
 • nikita@pyjamadrama.com

 

Pyjama Drama

 

Limpets

Chwilota mewn Pyllau Glan Môr

Dydd Mawrth 14 Awst 2018

 • 2.00pm


Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown

Dewch i ymuno â’r ceidwaid i ddarganfod beth sy’n byw o dan y creigiau ac ar y traeth yn Nwnrhefn. Dewch i Ganolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown 15 munud cyn dechrau’r sesiwn er mwyn cofrestru .

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid talu ymlaen llaw)

Addas ar gyfer plant: 7+ oed.

Mae’r sesiynau’n para tua 90 munud.

 • 02920 701678

 

Marshmallow roasting

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Mawrth 14 Awst 

 • 10.00am - 12.00pm

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston CF64 5UB

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân.  

Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 oed – 11 oed

 

Ffoniwch y Dderbynfa i gadw eich lle ar y gweithgaredd hwn

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 • 02920701678

 

Vale Sports and Play Logo - Copy

Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf y Fro

Dydd Mawrth i Ddydd Gwener o 31 Gorffenaf i 24 Awst 2018

 • 10.00am - 3.00pm


Ysgol y Deri, Sully Road, Penarth CF64 2TP

£10 y dydd, £5 y sesiwn ni ddarperir cinio felly gwnewch yn si r eich bod yn dod â chinio a diodydd llawn gyda chi.

 • Gall y cynllun chwarae gynnig cymorth 1:1 lle bo angen
 • Rhaid trafod anghenion gofal personol a chymorth meddygol wrth gadw lle, oherwydd gellir trefnu hyn ond nid yw bob amser ar gael

I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle, cysylltwch â Joanne Jones, Swyddog Datblygu Chwarae:

 

 • 01446 704809
 • playdevelopment@valeofglamorgan.gov.uk

 


Illustration of kids with sports equipment

Hotshots

Dydd Mawrth 14 Awst 2018

  • 10.00am - 12.00pm (6 - 8 years)
  • 1.00pm - 3.00pm (9 - 11 years)

 

 

 

Clwb Chwaraeon  Sili, South Road Sili, Penarth CF64 5SP

Mae'r holl sesiynau'n 'Aml-Chwaraeon' felly bydd ystod o weithgareddau ar gael megis tennis, pêl-droed, athletau, rownderi a llawer mwy...

Bydd Pob Sesiwn AM DDIM!!

nid oes llawer o lefydd felly archebwch lle nawr  

Mae archebu'n hanfodol gan fod y rhan fwyaf o'n sesiynau'n llawn.

 • sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk
Illustration of kids with sports equipment

Hotshots

Dydd Mercher 15 Awst 2018

 • 10.00am - 12.00pm (6 - 8 years)
 • 1.00pm - 3.00pm (9 - 11years)


Canolfan Chwaraeon Colcot, Highfield Road, Y Barri CF62 8UJ

Mae'r holl sesiynau'n 'Aml-Chwaraeon' felly bydd ystod o weithgareddau ar gael megis tennis, pêl-droed, athletau, rownderi a llawer mwy...

Bydd Pob Sesiwn AM DDIM!!

nid oes llawer o lefydd felly archebwch lle nawr   

Mae archebu'n hanfodol gan fod y rhan fwyaf o'n sesiynau'n llawn.

 • sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk
Marshmallow roasting

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Lau  16  Awst

 • 10.00am - 12.00pm

 

 

Parc Gwledig Porthceri, Y Barri, CF62 3BY

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân. Dewch i’r Porthordy’r Goedwig  am 9:55am i gofrestru.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 oed – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

 • 02920 701678

 

Illustration of kids with sports equipment

Hotshots

Dydd Iau 16 Awst 2018

 • 1.00pm - 3.00pm (6  - 11 oed)

 

Canolfan Hamdden Y Bont-Faen Caeau'r Bear, Y Bontfaen CF71 7DA

Mae'r holl sesiynau'n 'Aml-Chwaraeon' felly bydd ystod o weithgareddau ar gael megis tennis, pêl-droed, athletau, rownderi a llawer mwy...

Bydd Pob Sesiwn AM DDIM!!

nid oes llawer o lefydd felly archebwch lle nawr  

Mae archebu'n hanfodol gan fod y rhan fwyaf o'n sesiynau'n llawn.

 • sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk
Vale Sports and Play Logo - Copy

Play Rangers Y Barri

Dydd Iau 16 Awst a Dydd Iau 23 Awst 2018

 • 10.00am -12.00pm


Forest View, "The Dump", Salisbury Road, Barry CF62 6PU

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: 5 oed - 11 oed

Cofrestrwch ar y diwrnod

 

Vale Sports and Play Logo - Copy

Play Rangers Penarth ac Sesiwn Chwaraeon

Dydd Iau 16 Awst a Dydd Iau 23 Awst 2018

 • 2.00pm - 4.00pm


Plassey Square, Penarth CF64 4PW

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: 5 oed - 11 oed

Cofrestrwch ar y diwrnod

 

Family Information Service logo

Gweithdy Sensori

Dydd Iau 16 Awst 2018

 • 2.00 - 4.00pm


Llyfrgell Barri

Chwarae synhwyraidd

cynhwysol

hwyl i'r teulu

Pris: AM DDIM!!

Am oesoedd: 0 - 18 oed

 

 • 01446 704704
 • fis@valeofglamorgan.gov.uk

 

Vale Libraries Logo

Cup-toons Craft Session

Dydd Iau 16 Awst 2018

 • 10.30am - 11.30am


Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High Street CF71 7AH

Children are shown how to create a character out of a paper cup using craft materials.

 

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: 3 oed+

 

 • 01446 773941

 

bigstock-Illustration-of-Stickman-Kids--82572548

Clwb Helwyr Hanes

Dydd Gwener 17 Awst 2018

 • 10.00am - 11.30am

 

Pentref Canoloesol Llynnoedd Cosmeston CF645UY

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau, a cheisiwch wneud canhwyllau.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 oed – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

Cysylltwch â’r Dderbynfa i gadw eich lle. 

 

 • 02920 701678

 

Vale Sports and Play Logo - Copy

Central Park Family Fun Day

Dydd Gwener 17 Awst 2018

 • 11.00am - 3.00pm


Central Park, Barry

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: Hwyl i'r teulu cyfan

 

Vale Libraries Logo

Wham! Bam! Superhero Workshop

Dydd Gwener 17 Awst 2018

 • 2.00pm - 3.00pm


Llyfrgell Y Barri, Sgwâr y Brenin Y Barri, CF63 4RW

Creu eich llyfr comig eich hun gan ddefnyddio eich dychymyg, clip gelf ac addurniadau eich hun.
Yn Ystafell Phil John.

 

Pris: AM DDIM!!

Oedrannua: 7 oed+

 

Rhaid archebu a thalu am y gweithgaredd hwn ymlaen llaw ar y cownter llawr gwaelod yn Llyfrgell y Barri!  

Lego Club

Clwb Lego

Dydd Gwener 17 Awst 2018

 • 2.00pm - 3.00pm


Llyfrgell Y Barri, Sgwâr y Brenin Y Barri, CF63 4RW

Pris: £1

Oedrannau: 6 oed+

Rhaid archebu a thalu am y gweithgaredd hwn ymlaen llaw ar y cownter llawr gwaelod yn Llyfrgell y Barri!  

 

Oshi's World Logo

Barbeciw Haf Oshi’s World 2018

Dydd Sadwrn 18 Awst

 • 12pm


Llynnoedd Cosmeston, Penarth CF64 5UY 

Digwyddiad teuluol i chi oll ei fwynhau. Byddem wrth ein boddau o’ch gweld chi i gyd yno.  Boed glaw neu hindda, bydd gazebos ar gael i roi cysgod! Dewch i ymuno â ni ger y parc lle gall y plant chwarae!! 

 

Pris: £2 yr oedolyn, plant am ddim

Gyrrwch neges i gael tocynnau gan fod angen gwybod y niferoedd ar gyfer bwyd arnom. 

  

Street-Dance

Penwythnos Hip Hop y Barri 

Dydd Sadwrn 18 Awst - Dydd Sul 19 Awst 2018

 • 12.00pm - 5.00pm


Ynys Y Barri

Mae digwyddiad Hip Hop Ynys y Barri yn dychwelyd! Bydd yr ŵyl hon sy’n para dau ddiwrnod yn cynnwys dawnswyr, DJs, MCs a dylunwyr graffiti yn dod ynghyd i arddangos eu gwaith gwych a brwydro yn erbyn ei gilydd.  Bydd yr hwyl yn digwydd o dan Loches y Dwyrain ar y promenâd.  Rhwng 12 canol dydd a 5pm bob dydd

 

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: Yn addas ar gyfer yr holl deulu

 

Monday 20 August - Sunday 26 August 2018

Vale Sports and Play Logo - Copy

St Athan Playscheme

Dydd Llun 20 Awst a Dydd Mercher 22 Awst 2018

 • 1.00pm - 3.00pm


St Athan Community Centre, Glyndwer Avenue St Athan, CF62 4PP

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: 5 oed - 11 oed

Cofrestrwch ar y diwrnod!

 

Summer Dance workshops

Summer Dance Workshops

Dydd Llun 20 Awst - Dydd Gwener 24 Awst 2018

 • 10.30am 2.30pm


Motion Control Dance, Barry YMCA, CF63 4EE

Bydd yr wythnos hon yn gweithio tuag at greu dawns i berfformio yn sioe broffesiynol Ransack yng Nghanolfan Celfyddydau Memo, ar 14 Medi 2018.

I archebu a chael mwy o wybodaeth:

 

 • 07725 038778
 • info@motioncontroldance.com

 

Vale Sports and Play Logo - Copy

Diwrnod hwyl pêl-droed

Dydd Mawrth 21 Awst 2018

 • 10.00am - 2.00pm


Victoria Park, Victoria Park Road, Barry CF63 2JS 

Sesiwn pêl-droed am ddim ar gyfer pobl 8 - 12 oed
Mae archebu yn hanfodol


I archebu cyswllt:: 

 • sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk

  

Marshmallow roasting

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Mawrth 21 Awst 

 • 10.00am - 12.00pm


Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston (CF64 5UY)

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân.  

Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru

Ffoniwch y Dderbynfa i gadw eich lle ar y gweithgaredd hwn

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 • 02920 701678
Vale Sports and Play Logo - Copy

Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf y Fro

Dydd Mawrth i Ddydd Gwener o 31 Gorffenaf i 24 Awst 2018

 • 10.00am - 3.00pm


Ysgol y Deri, Sully Road, Penarth CF64 2TP

£10 y dydd, £5 y sesiwn ni ddarperir cinio felly gwnewch yn si r eich bod yn dod â chinio a diodydd llawn gyda chi.

 • Gall y cynllun chwarae gynnig cymorth 1:1 lle bo angen
 • Rhaid trafod anghenion gofal personol a chymorth meddygol wrth gadw lle, oherwydd gellir trefnu hyn ond nid yw bob amser ar gael

I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle, cysylltwch â Joanne Jones, Swyddog Datblygu Chwarae:

 • 01446 704809
 • playdevelopment@valeofglamorgan.gov.uk

 

Moana Sing-Along

Moana Sing-Along (PG)

Dydd Mawrth Awst a Dydd Mawrth 28 Awst 2018

 • 11.00am 21 August
 • 2.00pm 28 August


Memo Arts Centre Barry CF62 

Canwch - Ynghyd â Moana wrth iddi heicio i Sgrin Fawr Memo yr haf hwn!
Fe'ch gwahoddir i gynhesu eich cordiau lleisiol a gosod hwyl gyda'r fersiwn ar-lein o 'Moana' gyda geiriau ar y sgrîn fel y gall cynulleidfaoedd ymuno â nhw.

Tocynnau: £ 3 ymlaen llaw neu £ 3.50 ar y drws.

I archebu tocynnau

Moana Sing-Along

 

The Go Girl Academy

The Go Girl Academy

Dydd Mawrth 7 Awst - Dydd Iau 9 Awst 2018

 • 10.00am - 3.00pm


The Vale Resort, Hensol Park, Hensol CF72 8JY

Ymunwch â ni ar gyfer hwyl yr Haf gyda JUMPS newydd KANGOO !!

Ysbrydoliaeth model rôl / gwesteion arbennig
Mindfulness a Positivity Cyfeillgarwch newydd, hwyl hwyliog.
Dosbarth Meistr Gwneud, Gweithgareddau Hwyl Creadigol
Glow yn y parti dawns dywyll a llawer mwy!
Gwersyll 3 diwrnod

 

Pris:: £59.50

Oedrannau: 9 oed - 16 oed

Mae archebu yn hanfodol:

 

 • 07968 694517
 • wenda@thestyleteam.com

 

The Go Girl Academy

 

Tennis Squad logo

Summer Tennis Camps 

Dydd Mawrth 21 Awst - Dydd Iau 23 Awst 2018

 • 9.00am - 3.00pm


Clwb Tennis Windsor Lawn Penarth, CF64 3JJ

Mae Gwyliau Ysgol yn gyfle gwych i chwaraewyr newydd roi cynnig ar y gêm ac i reoleiddwyr chwarae gyda'r rheiny o grwpiau eraill. Mae ein Gwersylloedd Gwyliau yn rhedeg yn ystod pob gwyliau ysgol gydag amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys:

 • Cynhesu yn ogystal â gweithgareddau ystwythder, cydbwysedd a chydlynu yn y tîm
 • Hyfforddi tenis, driliau a gemau
 • Gweithgareddau aml-chwaraeon.
 • Cystadlaethau tîm 

Maent yn ffordd wych o wario'r gwyliau; cael hwyl gyda ffrindiau, dysgu sgiliau newydd a chadw'n iach.

 

Pris: o £7.50

Oedrannau: 5 oed - 12 oed

 

 • admin@tennissquad.net

 

i archebu'ch lle ar-lein:

Tennis Squad

 

Cardiff City Foundation

Cwrs Deuddydd Bro Morgannwg 2018

Dydd Mawrth 21 - Dydd Mercher 22 Awst

 • 9.00am - 2.00pm


Ysgol Gyfun Bryn Hafren, Merthyr Dyfan Road, Y Barri CF62 9YQ

Mae Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn cynnal Ysgol Bêl-droed ddeuddydd.

Bydd y digwyddiad deuddydd yn cynnwys hyfforddiant pêl-droed hwyliog yng nghwmni hyfforddwyr proffesiynol Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd sydd wedi cymhwyso gydag UEFA. Dim ond y dechrau yw gemau a gweithgareddau pêl-droed hwyliog, yn ogystal â gemau niferoedd bychan, oherwydd y bydd pob person ifanc sy’n cymryd rhan yn derbyn gwobr fach a thystysgrif ar y diwrnod olaf, yn ogystal â’r cyfle i ennill nwyddau, tocynnau i gemau, teithiau trwy’r stadiwm, ymweliadau â’r cae ymarfer a llawer mwy!  

 

Mae’r sesiynau ar agor i fechgyn a merched o unrhyw allu. Os nad ydych erioed wedi cicio pêl o’r blaen neu os ydych wedi bod yn chwarae ers dwy flynedd, byddwch yn sicr o fwynhau y sesiynau a  datblygu eich sgiliau a’ch techneg cyn eu rhoi ar waith mewn gemau penodol â thimau bach o ran niferoedd. 

Cost: £18

Oedran: 4-14 oed

 

Cardiff City FC Foundation 

Libraries-logo

Gnasher the Dog "Cruddy Coat" Craft

Dydd Mercher 22 Awst 2018

 • 10.30am - 11.30am


Llyfrgell Y Barri, Sgwâr y Brenin Y Barri, CF63 4RW

Pris: 50p

Oedrannau: 3 oed - 8 oed

Rhaid archebu a thalu am y gweithgaredd hwn ymlaen llaw ar y cownter llawr gwaelod yn Llyfrgell y Barri!  

 

Fishing nets

Chwilota Pyllau Trai & Saffai Traethliau 

Dydd Mercher  22  Awst  

 • 10.00am -12.00pm

 

Parc Gwledig Porthceri, Y Barri, CF62 3BY

Archwiliwch lan y môr a phyllau creigiau'r traeth pysgog ym Mhorthceri yn chwilio am grancod a chreaduriaid môr eraill! Dewch i’r Porthordy’r Goedwig  am 9:55am i gofrestru.

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 • 02920 701678
 
Vale Libraries Logo

Rhyme & Sign

Dydd Iau 23 Awst 2018

 • 10.00am - 10.30am


Llyfrgell Y Barri, Sgwâr y Brenin Y Barri, CF63 4RW

Cost: FREE!!

Ages: 0 -5 years

 

 • 01446 709377

 

Vale Libraries Logo

Dennis Puppet Craft

Dydd Iau 23 Awst 2018

 • 10.30am - 11.30am


Llyfrgell Y Bontfaen, Old Hall, High Street CF71 7AH

Papercraft making an articulated puppet.

 

Pris: AM DDIM!!

Oedrannau: 5 oed+

To book:

 

 • 01446 773941

 

Cliffs and rock pools

Chwilota mewn Pyllau Glan Môr

Dydd Gwener 24 Awst 2018

 • 11.00am


Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown

Dewch i ymuno â’r ceidwaid i ddarganfod beth sy’n byw o dan y creigiau ac ar y traeth yn Nwnrhefn. Dewch i Ganolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown 15 munud cyn dechrau’r sesiwn er mwyn cofrestru

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid talu ymlaen llaw)

Addas ar gyfer plant 7+ oed.

Mae’r sesiynau’n para tua 90 munud.

 • 02920 701678

 

bigstock-Illustration-of-Stickman-Kids--82572548

Clwb Helwyr Hanes

Dydd Gwener 24 Awst 2018

 • 10.00am - 11.30am


Pentref Canoloesol Llynnoedd Cosmeston CF645UY

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau, a mynd teils clai.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

Cysylltwch â’r Dderbynfa i gadw eich lle. 

 • 02920 701678

 

Lego Club

Clwb Lego

Dydd Gwener 24 Awst 2018

 • 2.00pm -3.00pm


Llyfrgell Y Barri, Sgwâr y Brenin Y Barri, CF63 4RW

Pris: £1

Oedrannua: 6 oed+ 

 

Rhaid archebu a thalu am y gweithgaredd hwn ymlaen llaw ar y cownter llawr gwaelod yn Llyfrgell y Barri!  

Cinema-by-the-Sea

Sinema ar Lan y Môr 

Dyd Sadwrn 25 Awst - Dydd Sul 26 Awst 2018

 • 8.30pm


Ynys Y Barri

Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur.... Dydd Sadwrn 25 a Dydd Sul 26 Awst

Daw rhagor o fanylion maes o law.

 

ET The Extra Terrestrial - Sadwrn 25

The Greatest Showman - Sul 26

 

Pris: AM DDIM!! 

Oedrannau: Ar gyfer yr holl Deulu

 

Monday 27 August - Sunday 2 September 2018

Marshmallow roasting

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Iau 30 Awst 

 • 10.00am - 12.00pm
 

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston (CF64 5UY)

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân.  

Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru

Ffoniwch y Dderbynfa i gadw eich lle ar y gweithgaredd hwn

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 • 02920 701678
Dog Walkers Day

Dog Walker's Day

Thursday 30 August 2018

 • 10.00am - 4.00pm


Amelia Trust Farm, Five Mile Lane, Barry, CF62 3AS

Come and discover a dog friendly Farm in the Vale of Glamorgan which you can make a regular hang-out with your pooch! 

Take a pet selfie with your dog and enter to win a prize for the best selfie! 

With maps available on entrance to show you the trails you can have a wonderful time on your woodland walkies. 

And then after relax in our super dog friendly resident cafe The Farm Kitchen, they will be giving away dog treats when you spend £5 or more.

 

Amelia Trust Farm

 

Vale Libraries Logo

Clay Craft

Thursday 30 August 2018

 • 10.30am  -11.30am


Cowbridge Library, Old Hall, High Street CF71 7AH

Children can create a model in clay.

 

Cost: FREE!!

Ages: 5+ years

 

 • 01446 773941

 

 

bigstock-Illustration-of-Stickman-Kids--82572548

Clwb Helwyr Hanes

Dydd Gwener 31 Awst 2018

 • 10.00am - 11.30am


Pentref Canoloesol Llynnoedd Cosmeston CF645UY

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau, a'r farwolaeth ddu.

 

Pris: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

Cysylltwch â’r Dderbynfa i gadw eich lle. 

 • 02920 701678

 

Activities and Events throughout the Summer Holidays

Chicken and egg club at Amelia Trust Farm

Chicken and Egg Club

Weekends during July, August and September 2018

 • 2.00pm


Amelia Trust Farm, 5 Mile Lane, Barry CF62 3AS

Come and meet our lovely chickens, feed them, collect their eggs , wash and box them to take home!

Cost: £7.50

Ages: 4 years+

(Any adults supervising do not need tickets, although adults are welcome to pay to participate)

* This price is exclusive of our entrance charge on weekends and school holidays

* These tickets are non-transferable and non-refundable

 

Booking is essential:

Amelia Trust Farm

 

Dyffryn Gardens

Cyfrif Pili-palod

Bob dydd drwy gydol gwyliau’r haf.

 • 11.00am - 4.00pm


Gerddi Dyffryn, Sain Nicolas, CF5 6SU 

Cymerwch daflen ID, neu lawrlwythwch yr app, a dewch o hyd i'ch hoff fan eistedd yn y gerddi wrth gyfrif y gwahanol bili-balod a gwyfynod sy'n gwibio heibio. Mae ond yn cymryd 15 munud a byddwch yn ein helpu ni i fesur y nifer a mathau o bili-palod a gwyfynod sy’n byw yn ein gardd.

Sylwer: Fydd pili-palod ddim yn dod allan yn y tywydd gwlyb, felly edrychwch ar y rhagolygon tywydd cyn ichi deithio.

 

Pris: Mae’r digwyddiad hwn AM DDIM, ond rhaid talu costau mynediad arferol.

 

 • 02920 590813
 • dyffryn@nationaltrust.org.uk

 

Dyffryn Gardens 

 

Vale People First Teenscheme 2

Cynllun glasoed i bobl ifanc ag anghenion ychwanegol

Bob Dydd Iau a dydd Gwener drwy gydol gwyliau’r haf.

 • 10.00am - 3.00pm


Canolfan Gymunedol Cwrt y Fil, Byrd Crescent, Penarth CF64 3QU

Mae nyrs a chynorthwy-ydd personol gennym ar y safle drwy gydol y Cynllun Glasoed.  Mae llawer o weithgareddau wedi eu cynllunio ar gyfer Cynllun Glasoed yr Haf gan gynnwys Chwaraeon, V-Pod, Gemau, Pŵl, Gemau Cyfrifiadurol, Ystafell Synhwyraidd, Celf a Chrefft, Canu a Chydganu, Disco a Bingo, Gwesteion a llawer iawn mwy!!  Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi!

Bydd gofyn i chi ddod â chinio gyda chi.

Mae angen cwblhau llyfryn “All About Me” cyn mynychu. Gellir trefnu hyn drwy gysylltu â Vale People First yn uniongyrchol neu trwy atgyfeiriad.

 

Pris: £5 y sesiwn (awgrym o gyfraniad) 

Oedran: 12 – 18 oed

 

 • 01446 732926
 • movingonwell@gmail.com

 

Woman on Horse

Marchogaeth a Merlota yn Sant y Brid  

Dydd Llun i Ddydd Gwener drwy gydol gwyliau’r haf

 • 9.00am - 3.00pm 
 • 9.00am - 12.00pm
 • 10.00am - 11.00am


Canolfan Farchogaeth a Merlota Sant y Brid, Enfys Farm, Farms Arms Lane, Sant y Brid CF32 0SE

 

Pris: £27 am ddiwrnod llawn, £22 am hanner diwrnod; Reid yr Enfys £15, Llogi het £3

Siop luniaeth ar gael.

4 oed a hŷn.

Mae reid enfys gennym o 10am tan 11am sy’n daith gerdded hamddenol £15

 

Am fwy o wybodaeth ewch i’w gwefan neu eu tudalen Facebook:

 

For Riding & Trekking activities   

 

 • 01656 880000
 • enquiries@valeriding.co.uk

 

Vale tennis academy

Gwersylloedd Gwyliau Academi Tennis y Fro 2018

Dydd Llun i Ddydd Gwener bob wythnos yn dechrau 6 Awst

 • 10.00am - 3.00pm


Clwb Tennis Penarth (gyferbyn â Llyfrgell Penarth)

Mae ein gwersylloedd tennis yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a chwaraewyr clwb 5-14 oed. Mae pob sesiwn yn cynnwys gemau tîm ar gyfer cynhesu, datblygu sgiliau tennis, driliau tennis, aml-gampau a chystadlaethau hwyliog. Rydym yn defnyddio offer tennis bach ac offer tennis safonol er mwyn annog eich plentyn i chwarae a chael hwyl ar y cwrt! Cynhelir y gwersylloedd ni waeth beth y bo'r tywydd, felly sicrhewch fod eich plentyn wedi ei wisgo yn briodol ar gyfer tywydd y dydd.

 

Pris: £18 y dydd neu £72 am wythnos lawn

Oedrannau: 5 oed – 14 oed 

 • 07909 987359
 • info@valetennisacademy.co.uk

 

Vale Tennis Academy

Illustration-of-Kids-Exercising

New Teen Fit Classes

Bob dydd Llun a dydd Iau trwy gydol Gwyliau'r Haf
o 23 Gorffennaf 2018

 • 11.30am -12.30pm


Canolfan Hamdden y Bont-faen, Y Bont-faen, CF71 7DA 

New Teen Fit Class for the Summer with Emma enter our TEEN Fitness Challenge and win a FREE months membership.

Cost: £3.25 per session

Ages: Suitable for 11 - 14 years

 

Canolfan Hamdden y Bont-faen

 

Vale tennis academy

Gwersylloedd Gwyliau Academi Tennis y Fro – Llanilltud Fawr

Bob dydd Mawrth yn ystod Gwyliau'r Haf

 • 10.00am - 1.00pm
 • 2.00pm  -5.00pm


Clwb tenis Llanilltud Fawr 

Mae ein gwersylloedd tennis yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a chwaraewyr clwb 5-14 oed. Mae pob sesiwn yn cynnwys gemau tîm ar gyfer cynhesu, datblygu sgiliau tennis, driliau tennis, aml-gampau a chystadlaethau hwyliog. Rydym yn defnyddio offer tennis bach ac offer tennis safonol er mwyn annog eich plentyn i chwarae a chael hwyl ar y cwrt! Cynhelir y gwersylloedd ni waeth beth y bo'r tywydd, felly sicrhewch fod eich plentyn wedi ei wisgo yn briodol ar gyfer tywydd y dydd.

 

Pris: £12

Oedrannau: 5 oed – 14 oed 

 • 07909987359
 • info@valetennisacademy.co.uk

 

Vale Tennis Academy

Selection of fruit and vegetables

Eich canllaw i Dymor 2018

Dydd Mawrth - dydd Sul bob gwyliau haf

 • 10.00am - 6.00pm


Newyddion cnwd Facebook am 7am bob dydd
Dewiswch eich ffrwythau eich hun yn Fferm Hendrewennol.
Mae Llus yn cyrraedd ddiwedd mis Gorffennaf ac mae prisiau ffrwythau cynnar Awst yn cael eu cynnal o'r llynedd.
Mae tocynnau tymor hir ar gael i hyd at 5 o bobl £35 ac nid oes angen archebu ar gyfer dewis ffrwythau. Mae'r ffrwyth gorau ar gael y peth cyntaf felly bob amser yn cyrraedd yn gynnar.

Pris: Oedolion £1.50 sy'n rhoi basged a phwdedi i chi. Mae £3.50 ar gyfer plant, gan gynnwys pwnet, llwybr bygiau, bryn gwair a phlant y Pentref nad yw cerdded yn RHAD AC AM DDIM!!

 

Bliss Dancers

Dawnswyr Bliss

Bob dydd Mercher yn ystod Gwyliau'r Haf 2018 

 • 4.15pm - 7.30pm


Byddwn ni’n cynnal dosbarthiadau ar ddawns fasnachol a stryd.

 

Cost: £3.50 i blant bach

         £4.00 i bob dosbarth arall

 

Oedrannau: 3 oed – 18 oed 

 • 07545 696760

 

For more information visit their website: 

 

Bliss Dancers

Vale tennis academy

Gwersylloedd Gwyliau Academi Tennis y Fro – Barri

Bob dydd Mawrth a dydd Iau yn ystod gwyliau'r haf

 • 10.00am - 1.00pm


Romilly Park, Romilly Park Road Y Barri CF62 6RN

Mae ein gwersylloedd tennis yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a chwaraewyr clwb 5-12 oed. Mae pob sesiwn yn cynnwys gemau tîm ar gyfer cynhesu, datblygu sgiliau tennis, driliau tennis, aml-gampau a chystadlaethau hwyliog. Rydym yn defnyddio offer tennis bach ac offer tennis safonol er mwyn annog eich plentyn i chwarae a chael hwyl ar y cwrt! Cynhelir y gwersylloedd ni waeth beth y bo'r tywydd, felly sicrhewch fod eich plentyn wedi ei wisgo yn briodol ar gyfer tywydd y dydd.

 

Pris: £12

Oedrannau: 5 oed – 12 oed  

 • 07909987359
 • info@valetennisacademy.co.uk

 

Vale Tennis Academy

 

Activities and Events outside the Vale

Cardiff City Foundation

Rhaglen yr Haf Strikers

Dydd Llun 16 Gorffenaf - Dydd Mercher 29 Awst 2018

 • 10.00am - 3.00pm

 


Cardiff City FC House of Sport

Beth sy’n cael ei gynnig?

Mae Rhaglen yr Haf yn rhan o Raglen Hyfforddi (Dysgu yn y Gwaith) a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae angen i bob myfyriwr fod yn gymwys i ymuno â Rhaglen yr Haf. 

Bydd angen i fyfyrwyr wneud eu ffordd eu hunain i Dŷ Chwaraeon. Gallant hawlio costau teithio ond bydd rhaid iddynt dalu’r £1 gyntaf bob dydd i hawlio’r costau teithiau yn ôl. 

 • Gweithgareddau yng Nghanolfan Rafftio Dŵr Gwyn
 • Gweithgareddau ymarferol a hwyl yn Nhŷ Chwaraeon
 • Cymhwyster lefel 1 Arweinwyr Chwaraeon
 • Cwrs Ymwybyddiaeth Cymorth Cyntaf
 • Mae dysgwyr yn cael eu talu £30 yr wythnos i fynychu

Oedran: 16 oed - 18 oed 

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch neu ewch i'w gwefan:

 

 • strikers@cardiffcityfc.org.uk

Cardiff City FC Foundation

 

Seussical

Gŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd – Seussical Jr.

Dydd Sadwrn 21 Gorffenaf - Dydd Sadwrn 28 Gorffenaf 2018

 • 10.30am / 12.30pm


Gerddi Sophia, Heol y Gadeirlan Isaf, Caerdydd CF11 9LI

Mae AndGo Productions yn dychwelyd i’r Ŵyl am y chweched flwyddyn gyda pherfformiad o Seussical Jr, sioe gerdd wallgof ar gyfer tŷ teulu cyfan. 

Cost: £10 am docyn sengl – £35 am docyn teulu (i bedwar) 

I brynu tocynnau:

 

 • 033 6663366
 

 

Sophia Gardens

 

High Ropes at St Fagans

CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan 

Pob Dydd

 • 10.00am - 5.00pm


Amgueddfa Hanes Genedlaethol Sain Ffagan, CF5 6XB 

Profwch gwrs rhaffau uchel cyffrous newydd yn y coed ffawydd yn Amgueddfa Hanes Genedlaethol Sain Ffagan.

 

Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn.

 

Taclwch 18 rhwystr CoedLan, gan gynnwys y boncyff balans, y bont gam, y rhwydi cargo a’r wifren wib.

 

Does dim angen archebu ymlaen llaw – prynwch eich tocynnau ar y diwrnod o’r Dderbynfa.

Mae'r cwrs yn costio £10 y pen am un daith lawn o gwmpas y cwrs, sy'n cynnwys gwifren wib 50m i orffen.

 

Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan. Rhaid i blant rhwng 110cm a 130cm fod yng nghwmni unigolyn dros 130cm. Y pwysau trymaf a ganiateir yw 18 stôn

 

 • 02920 573500

 

St Fagans National Museum 

 

Glamorgan Cricket Summer Camps

Gwersylloedd Haf Clwb Criced Morgannwg

Drwy gydol y Gwyliau Ysgol

 • 10.00am - 3.00pm


Glamorgan County Cricket Club, Sophia Gardens, Cardiff CF11 9XR

Mae’r gwyliau yn amser da i annog plant i fynd allan o’r tŷ a symud o gwmpas. Bydd ein gwersylloedd criced peli meddal difyr nid yn unig yn gwella eich gallu i fatio a bowlio ond hefyd yn sicrhau eich bod yn dysgu sgiliau symud hanfodol a fydd o fudd i chi drwy gydol eich oes.  

Yn agored i bob gallu a grwpiau oedran gwahanol, dysgwch sut i chwarae criced fel Morgannwg, cael hwyl a phwy a ŵyr, cychwyn ar siwrnai a all arwain at gamu allan ar y cae i chwarae yma yng Ngerddi Sophia rhyw ddydd!

 

Pris: £25 y dydd, £ 70 am dri diwrnod a £ 80 am bedwar diwrnod (Disgownt aml diwrnod ar gael ar gyfer presenoldeb yn yr un wythnos

Oedrannau: 6-11 oed

 

Glamorgan Cricket Club

 

Tredegar House

Gweithgareddau Haf yn Nhŷ Tredegar

Trwy gydol Gwyliau'r Haf 2018

 • 11.00am - 4.00pm

 

 

Tredegar House, Casnewydd,  NP10 8YW

Make the most of the summer sun with trials and games in the formal gardens. Every Thursday and Saturday our team will be helping you tick off some of the National Trust's 50 things to do before you're 11¾, the ultimate bucket list for kids.    

 

Cost: Normal admission prices (National Trust members go free)

 • 01633 815880

 

Tredegar House

 

Swim Safe

Nofio Diogel

Dydd Llun 23 Gorffenaf - Dydd Llun 27 Awst

 • Sawl sesiwn bob dydd


Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Caerdydd CF11 0SY

Sesiynau nofio a diogelwch yn y dŵr yn yr awyr agored ar ddydd Sul yn unig. 

Cost: AM DDIM

Oedran: 7-14 oed 

Archebwch eich sesiwn ymlaen llaw yn Nofio Diogel neu ar y diwrnod yn y ganolfan:

 

Swim Safe 

 

Vision 21 Logo

Clwb Gwyliau Ysgol Dewis Creadigol am Ddim

Dydd Mercher 25 Gorffenaf - Dydd Gwener 31 Awst 2018

 • 9.30am 3.00pm


Gwahanol leoliadau yng Nghaerdydd, Sbectrwm, Printhaus a Chapter

Manteisiwch ar y gweithdai AM DDIM a chofrestrwch heddiw!

Wedi'i ariannu gan Children in Need, mae'r clwb gwyliau ysgol yn canolbwyntio ar weithgareddau creadigol, yn rhyngweithio ac yn meithrin sgiliau cymdeithasol. Arweinir y sesiynau gan artistiaid proffesiynol sy'n canolbwyntio ar bynciau celf creadigol gwahanol.

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys: Crefft Papur; Serameg; Drama; Cerflunio; Gwneud Argraffu; Peintio; Cerddoriaeth; Lluniadu; Ffotograffiaeth 

Cost: AM DDIM er nad yw hyn yn cynnwys costau cludiant, bwyd a chymorth 1: 1.

Oedrannau: 14 oed - 18 oed

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Kyile Fuller

 

 • 02920 621194
 • kylie.fuller@v21.org.uk

 

Vision 21 

 

Vision 21 Logo

Clwb Gwyliau Ysgol am Ddim ‘Dewisiadau Creadigol’ 

Dydd Mawrth 25 Gorffenaf - Dydd Gwener 31 Awst 2018

 • 9.30am - 3.00pm

Gwahanol leoliadau yng Nghaerdydd, Sbectrwm, Printhaus a Chapter

Manteisiwch ar y gweithdai AM DDIM a chofrestrwch heddiw!

Mae’r clwb gwyliau ysgol, yn cael ei ariannu gan Blant mewn Angen ac mae’n canolbwyntio ar weithgareddau creadigol, rhyngweithio a meithrin sgiliau cymdeithasol. Arweinir y sesiynau gan artistiaid proffesiynol sy’n canolbwyntio ar wahanol bynciau creadigol. 

Mae gweithgareddau’n cynnwys: Crefft Papur; Cerameg; Drama; Cerflunio; Gwneud Printiau; Paentio; Cerddoriaeth; Tynnu Lluniau 

Cost: Mae’r gweithdai AM DDIM ond dyw hyn ddim yn cynnwys trafnidiaeth, bwyd na chostau cymorth un wrth un.

14-18 oed

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Kylie Fuller.  

 • 02920 621194
 • kylie.fuller@v21.org.uk
 

Vision 21 

 

Margam Country Park

Jurassic Dinosaurs in the Park II 

Dydd Sul 29 Gorffenaf 2018

 • 10.00am


Margam, Neath Port Talbot SA13 2TJ

Mae'r Deinosoriaid yn ôl gan alw poblogaidd.

Hwyl fawr i bawb a ydych chi'n ymuno â chwest i ddarganfod popeth am fyd y deinosoriaid neu eich bod chi'n berchen ar hunanie gyda T Rex, rydych chi'n siŵr eich bod chi'n cael larg jurassig!
Beth am ddod yn eich gwisgo dino gorau! 

Pris: Tocynnau Adar Cynnar ar werth tan 10 pm Dydd Sul 22 Gorffennaf: -
Teulu (2 a 2) £ 23, Oedolyn £ 7.00, Plant £ 5.00
Prisiau Tocynnau Safonol: - Teulu (2 a 2) £ 26, Oedolion £ 8.00, Plant £ 5.50
Plant 3 ac o dan DDIM
Parcio Ceir AM DDIM

Oedrannau: Hwyl i'r teulu cyfan

 

 • 01639 881635
 • margampark@npt.gov.uk

 

Margam Park 

 

bigstock-Illustration-of-Kids-singing-o-44451577

Omidaze

Dydd Llun 30 Gorffenaf - Dydd Gwener 3 Awst 2018

 • 9.30am - 3.30pm


Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, Cardiff CF10 3ER

Mae Ysgol Haf Shakespeare yn gyflwyniad rhyngweithiol, hwyliog a chorfforol i fyd Shakespeare. Rydym yn teimlo'n angerddol ynghylch darparu mynediad i Shakespeare a pherchenogaeth trwy ymagwedd gyffrous a hollol ryngweithiol.

Lleoedd ysgoloriaeth am ddim a gostyngiadau brawddegau ar gael. Cysylltwch am fanylion.

 

Pris: £199 with a deposit of £20

Oedrannau: 7 oed - 11 oed 

 

 • 02920 391394
 • summerschools@rwcmd@ac.uk

 

Young Shakespeare Summer School

 

Cardiff City Foundation

Cwrs 5 diwrnod o Geidwaid Caerdydd

Dydd Llun 30 Gorffenaf - Dydd Gwener 3 Awst 2018

 • 9.00am - 3.00pm


Tŷ Chwaraeon, Clos Parc Morgannwg, Caerdydd CF11 8AW.

Y digwyddiad pum diwrnod yn cynnwys hyfforddi pêl-droed hwyliog yng nghwmni hyfforddwyr proffesiynol cymwys UEFA, Cardiff City FC Foundation. Mae gemau a gweithgareddau pêl-droed hyfryd, yn ogystal â gemau bach, yn gyflym, gan y bydd pob cyfranogwr yn derbyn gwobr a thystysgrif fach ar y diwrnod olaf, yn ogystal â'r cyfle i ennill cofebion wedi'u llofnodi, tocynnau cyfatebol, teithiau stadiwm, hyfforddiant ymweliadau a llawer mwy!

 

Mae'r sesiynau'n agored i fechgyn a merched o unrhyw allu, os nad ydych chi erioed wedi cicio pêl cyn neu wedi bod yn chwarae ers blynyddoedd, mae gennych sicrwydd i fwynhau'r sesiynau, datblygu'ch sgiliau a'ch techneg cyn eu rhoi ar waith mewn gemau cyfyng, bach.

 

Bydd brecwast hefyd ar gael i gyfranogwyr, gyda grawnfwyd (£ 1.50) a thost (£ 1.00) ar gael o'n Caffi Canolog sydd wedi ei leoli i fyny'r grisiau yn Nhŷ'r Chwaraeon.

 

Pris: £25 y dydd

Oedran: 4 oed - 14 oed

 

Cardiff City FC Foundation

Cardiff City Foundation

Merched yn unig Ysgol Haf Pêl-droed

Dydd Mawrth 31 Gorffenaf 2018

 • 9.00am - 3.00pm


Tŷ Chwaraeon, Clos Parc Morgannwg, Caerdydd CF11 8AW. 

Y digwyddiad undydd yn cynnwys hyfforddi pêl-droed hwyliog yng nghwmni hyfforddwyr proffesiynol cymwys UEFA, Cardiff City FC Foundation. Mae gemau a gweithgareddau pêl-droed hyfryd, yn ogystal â gemau bach, yn gyflym, gan y bydd pob cyfranogwr yn derbyn gwobr a thystysgrif fach ar y diwrnod olaf, yn ogystal â'r cyfle i ennill cofebion wedi'u llofnodi, tocynnau cyfatebol, teithiau stadiwm, hyfforddiant ymweliadau a llawer mwy!

Mae'r sesiynau'n agored i ferched o unrhyw allu, os nad ydych chi erioed wedi cicio pêl cyn neu wedi bod yn chwarae ers blynyddoedd, mae gennych sicrwydd i fwynhau'r sesiynau, datblygu'ch sgiliau a'ch techneg cyn eu rhoi ar waith mewn gemau cyfyng, bach.

 

Pris: £20

Oedran: 4 oed - 14 oed 

Am fwy o wybodaeth ewch i'w gwefan:

 

Merched yn unig Ysgol Haf Pêl-droed

 

poppy

Llwybr Amgueddfa'r Haf  – Poppies

Dydd Sadwrn 21 Gorffenaf - Dydd Sul Medi 2018

 • 10.00am - 5.00pm


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP

Gwnewch rywbeth ychydig yn wahanol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yr haf hwn trwy gymryd rhan yn ein llwybr pabi.

Crwydrwch o gwmpas yr orielau, heibio rhyfeddodau byd natur a gwaith celf gwych, wrth ddilyn ein llwybr blodau i'r teulu!

 

Pris:AM DDIM!!

Addasrwydd: Teuluoedd 

 • 0300 1112333
 • cardiff@museumwales.ac.uk

 

bigstock-Illustration-of-Stickman-Kids--82572590

Omidaze

Dydd Llun 6 AWst - Dydd Gwener 10 Awst 2018

 • 9.00am - 3.30pm


Yr Atriwm, Prifysgol De Cymru, Caerdydd

Mae’r Ysgol Haf i Actorion Ifanc yn wythnos brysur, llawn hwyl i gyw actorion a dramodwyr brwd ac yn gyfle i weithio gyda chyfarwyddwr theatr proffesiynol ac enwog ar dechnegau actio ar y pryd, testun, cymeriad, crefft llwyfan, techneg clyweliadau a theatr gorfforol.

Mae llefydd ysgoloriaeth am ddim a gostyngiadau brodyr a chwiorydd ar gael.Cysylltwch â ni am fanylion.

Pris: £150 (£280 ar gyfer 2 brodyr a chwiorydd)

Oedrannau: 11 - 16 oed  

 • 07949 626538
 • y.murphy1@ntlworld.com

 

Eisteddfod Caerdydd 2018

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

Dydd Gwener 3 - Dydd Sadwrn 11 Awst 2018

 • Trwy'r dydd


Dewch draw i'r Esiteddfod ym Mae Caerdydd

Cannoedd o weithgareddau am ddim i blant!!

 

Tocynnau:

 • 0845 4090 800

Ymholiadau:  

 • 0845 4090 900

 

Eisteddfod Cymru

 

 

National Museum Cardiff

Amgueddfa Dros Nôs - Deffro Gyda'r Deinos!

Dydd Sadwrn 11 Awst

 • 5.30pm - 9.00am


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Cathays Park, Cardiff CF10 3NP

Gwahoddiad arbennig – dewch i ddarganfod beth sy’n digwydd yn yr Amgueddfa wedi iddi nosi...ac aros y nos!

 

Pris: Oedolyn: £48 | Plentyn: £48

Addasrwydd Plant: 6 i 12 oed | Teuluoedd 

Archebu lle: Rhaid prynu tocynnau ymalen llaw

 • 0300 1112333
 • cardiff@museumwales.ac.uk

 

Museum Sleepover

 

Amgueddfa Genedlaethol Caerydd Digwyddiadau

 

National Museum Cardiff

Obon: Gŵyl y golau Gweithdai i’r Teulu / 日本:お盆 ファミリー ワークショップ

Dydd Mawrth 14 Awst - Dydd Iau 16 Awst 2018

 • 11.00am - 4.00pm


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Cathays Park, Cardiff CF10 3NP

Gŵyl bwysig yn Japan yw Obon sy’n dathlu dychweliad eneidiau’r meirw at eu teuluoedd. Caiff lampau papur eu goleuo er mwyn arwain yr eneidiau coll yn ôl adref neu i’w gorffwysfa.

Mewn gweithdai i’r teulu cyfan byddwch chi’n ymweld â Kizuna, cyn creu ac addurno lamp Obon a’i harnofio ar ‘afon’ yr arddangosfa.

Byddwn yn dathlu Obon fel rhan o Kizuna, arddangosfa arbennig yn amlygu’r berthynas rhwng Cymru a Japan.

Galwch draw unrhyw bryd rhwng 11am a 4pm

 

Pris: £2 y pen Talwch yn y siop wrth gyrraedd.

Addasrwydd: Teuluoedd 

 • 0300 1112333
 • cardiff@museumwales.ac.uk

 

Cardiff City Foundation

Cwrs 5 diwrnod Ysgol Bêl-droed

Dydd Llun 20 Awst - Dydd Gwener 24 Awst 2018

 • 9.00am -3.00pm


Tŷ Chwaraeon, Clos Parc Morgannwg, Caerdydd CF11 8AW

Bydd y digwyddiad pum diwrnod yn cynnwys hyfforddi pêl-droed hwyliog yng nghwmni hyfforddwyr proffesiynol cymwys UEFA, Cardiff City FC Foundation. Mae gemau a gweithgareddau pêl-droed hyfryd, yn ogystal â gemau bach, yn gyflym, gan y bydd pob cyfranogwr yn derbyn gwobr a thystysgrif fach ar y diwrnod olaf, yn ogystal â'r cyfle i ennill cofebion wedi'u llofnodi, tocynnau cyfatebol, teithiau stadiwm, hyfforddiant ymweliadau a llawer mwy!

Bydd brecwast hefyd ar gael i gyfranogwyr, gyda grawnfwyd (£ 1.50) a thost (£ 1.00) ar gael o'n Caffi Canolog sydd wedi ei leoli i fyny'r grisiau yn Nhŷ'r Chwaraeon.

Mae'r sesiynau'n agored i fechgyn a merched o bob gallu. Rydym yn teilwra'r dydd i nifer y plant dan sylw ac yn darparu sesiynau hyfforddi arloesol a fydd yn anelu at helpu plant i wella eu medrau a chodi eu hyder.

 

Pris: £25 per day

Oedran: 4 oed - 14 oed

 

Cardiff City FC Foundation

Tredegar House

Caiacio yn Nhŷ Tredegar 2018

Dydd Sadwrn 25 - Dydd Llun 27 Awst

 • 10.30am - 5.00pm

 

Tredegar House, Casnewydd NP10 8YW

Caiacio ar y llyn25-27 Awst | 10.30-5yp | £12 y personEwch ar y dŵr a phrofi eich sgiliau caiacio. Does dimangen profiad nac offer. Gall y teulu i gyd fwynhau.Dyma weithgaredd ar y dŵr felly byddwch yn barod igael hwyl a mynd yn wlyb!

Sesiynau hanner awr bob 15 munud.

 

Prisiau tocynnau: £12

Offer: Darperir caiacau a siwtiau gwlyb. Ystafelloedd newid ar gael.

 • 01633 815880