Hyfforddiant ar gyfer darparwyr gofal plant

Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

 

Calendar hyfforddi ar gyfer Ebrill 2018 - Ebrill 2019 

 

  • Fel yr arfer, mae modd i hyd at 2 aelod o staff o bob lleoliad gofal plant wneud cais am gwrs.
  • Dim ond ar ôl i’n tîm gael eich taliad y bydd eich lle wedi’i gadw. 
  • Caiff eich enw ei dynnu o’r system os na thelir am y lle o fewn 7 diwrnod.
  • Mae modd talu ag arian parod neu siec – gwnewch sieciau'n daladwy i: Cyngor Bro Morgannwg a'u hanfon i Laura Ellis neu Shelley Lloyd, Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc, Swyddfa Ddinesig, Heol Holltwn, y Barri CF63 4RU.   Fel arall cewch alw heibio i'r swyddfa a thalu ag arian parod.
  • Nid oes modd i ni dderbyn newidiadau i enwau unigolion ar gyrsiau neu ganslo lle lai na 7 diwrnod cyn yr hyfforddiant.
  • Mae’n bosibl y bydd rhaid i ni ganslo neu aildrefnu cyrsiau ar fyr rybudd yn achlysurol, er y bydd hynny'n brin iawn.
  • Os byddwch yn methu â dod i hyfforddiant codir tâl gweinyddu o £25 arnoch.
  • Hyfforddiant Diogelu Gofal Plant yw’r unig hyfforddiant sydd ar gael i Ddarparwyr Gofal Plant nad ydynt wedi cofrestru. Mae hwn yn ymarfer da i bob Darparwr Gofal Plant.

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i’r system cadw lle ar-lein ar: 

 

Hyfforddiant

 

Cymorth Cyntaf Pediatrig Lefel 3

Dyddiad: Dydd Mercher 13, Dydd Iau 14, Dydd Mercher 20 a Dydd Iau 21 Mawrth 2019

Amser: 6.15yp - 9.15yp

Pris: £25 i bob darparwr gofal plant

Lleoliad: Canolfan Blant Gibbonsdown, Y Barri CF62 9DF

 

Diogelwch Bwyd Lefel 2 Lefel 2

Dyddiad: Dydd Mercher 27, Dydd Iau 28, Mawrth 2019

Amser: 6.15yp -9.15yp

Pris: £25 i bob darparwr gofal plant

Lleoliad: Gibbonsdown Children's Centre Barry CF62 9DF

  

Iechyd a Diogelwch ar gyfer Darparwyr Gofal Plant Lefel 2

Dyddiad: Dydd Mercher 10, Dydd Iau 11, Ebrill 2019

Amser: 6.15yp -9.15yp

Pris: £25 i bob darparwr gofal plant

Lleoliad: Gibbonsdown Children's Centre Barry CF62 9DF

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i'r system cadw lle ar-lein yn: 

Gwybodaeth am Hyfforddiant

 

Pob ymholiad brys ynghylch hyfforddiant i’r Tîm Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc: