Hyfforddiant a chefnogaeth

Fel gofalwr maeth proffesiynol ar gyfer Bro Morgannwg, byddwn ni’n gwneud yn siŵr eich bod yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth fel isod:

  • Cefnogaeth benodol 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, bob wythnos o’r flwyddyn
  • Goruchwyliaeth broffesiynol gan arolygydd gwaith cymdeithasol
  • Cyfraddau tâl cystadleuol
  • Hyfforddiant cynhwysfawr sy’n arwain at gymhwyster proffesiynol
  • Mynediad i fforymau cefnogi misol, lle gallwch chi rannu profiadau gyda gofalwyr maeth eraill
  • Ernes am eich sgiliau a’ch gwasanaeth os ydych chi’n rhydd i gynnig lle a does dim plentyn addas y gallwn ei roi yn eich gofal gennym
  • Cyfarfodydd busnes misol gydag uwch aelodau rheoli gwaith cymdeithasol, lle gallwch chi drafod polisïau a threfnweithiau sy’n effeithio arnoch chi.

Enillion

Mae’r swm o arian rydych chi’n ei dderbyn am ofalu am blentyn maeth yn cael ei rannu’n ddau daliad.

 

Mae’r taliad cyntaf yn benodol ar gyfer y plentyn, ac mae’r swm yn dibynnu ar oed y plentyn.

 

Mae’r ail daliad rydych chi’n ei dderbyn i chi ar gyfer y sgiliau rydych chi’n eu cynnig i’r broses o faethu. Mae’r taliad hwn yn amodol ar gyrraedd meini prawf ar sail cyson yn ystod y cyfnod rydych chi’n gofalu am blant maeth.

 

Rydyn ni’n cydnabod bod ein gofalwyr maeth yn rhoi’n helaeth o’u hamser eu hunain i helpu i ofalu am y plant sydd â’r angen dwysaf am warchodiaeth a chefnogaeth o fewn cymdeithas, ac mae’r ail daliad hwn yn sicrhau ac yn gwobrwyo’r sgiliau a’r gwasanaethau rheiny.

 

Family-of-four-on-sofa

Diddordeb mewn maethu?

Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu, rhowch wybod i ni dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy lenwi’r ffurflen ar-lein:

 

  • 01446 729600

 

Ffurflen ar-lein  


Isafswm Lwfans Cenedlaethol  a Lwfans Gofalwyr (Payskill)

Nid yw taliadau’r Isafwm Lwfans Cenedlaethol (NMA) yn wariant trethadwy, ond mewn rhai achosion, gallai fod angen talu treth ar y lwfans Payskill. 

 

NMA
Ystod Oedran

Isafswm Lwfans Cenedlaethol (yr wythnos)

0-4

£143
5-15 £130
16+ £164.00

 

Carers Allowance
Lwfans Gofalwyr (Payskill)

Y plentyn cyntaf (yr wythnos)

Plant ychwanegol (yr wythnos)

Level 2 £53.20 £53.20
Level 3 £155.40 £135.20
Level 4 £322.00 £280.14