Maethu

Mae arnom angen gofalwyr maeth sy’n medru canolbwyntio ar anghenion y plentyn neu’r plant sydd yn eu gofal ar yr adegau mwyaf dirdynnol ym mywyd unrhyw blentyn.

 

Mae’r plant sydd angen gofal yn dod o gefndiroedd amrywiol, ac mae angen i ni adlewyrchu hyn ymhlith y gofalwyr maeth sydd ar gael i ni.  

 

Ym Mro Morgannwg, ein nod yw sicrhau bod ein holl blant maeth yn derbyn gofal mewn amgylchfyd sy’n addas i’w hanghenion. Yn sgil ein hymgyrch recriwtio cyfredol, rydyn ni ar ben ffordd i fedru cydweddu plant o bob oedran a gofalwyr maeth â’r sgiliau perthnasol.

  

 

Mae ein gofalwyr maeth yn derbyn cefnogaeth drwy gydol y broses faethu, ac mae cymorth ar gael iddyn nhw 24 awr y dydd, pob diwrnod o’r flwyddyn. Mae’r arolygwyr gwaith cymdeithasol yn nhîm Gosodiadau Dros Dro a Pharhaus Bro Morgannwg yn cyd-weithio’n uniongyrchol â gweithwyr cymdeithasol y plant sy’n cael eu rhoi mewn gofal.  

 

O ganlyniad, mae llif effeithlon o wybodaeth ar gael ym mhob achos unigol i ystyried anghenion y plant a’r gofalwyr maeth wrth drefnu gofal. 

 

Children with parents

 

Diddordeb mewn maethu?

Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu, rhowch wybod i ni dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy lenwi’r ffurflen ar-lein:

 

  • 01446 729600

 

Ffurflen ar-lein

 

 

Couple-with-child

Pwy all Faethu?

Mae arnom angen pob math o bobl i ofalu am bob math o blant. 

 

 

Pwy all Faethu?

Family-walking-in-country

Mathau o Faethu

Mae gofal maeth yn amrywio o’r tymor byr i’r tymor hir ac yn cynnwys gofal seibiant a gofal brys

 

Mathau o Faethu

Mother-and-daughter

Hyfforddiant a Chefnogaeth

Rydyn ni’n cynnig cefnogaeth 24/7 i chi drwy gydol eich cyfnod maethu.

 

Hyfforddiant a Chefnogaeth

 

Family-of-four-on-sofaY Broses Faethu

Darganfod mwy am y broses o wneud cais.

 

Y Broses Faethu

Happy family of fiveBuddion maeth dros Gyngor Bro Morgannwg

Pam dewis maethu gyda ni?

 

Buddion maethu gyda ni

Two teenage friends reading on grass

Gwybodaeth i bobl ifanc

Gwybodaeth i bobl ifanc mewn gofal maeth neu ofal cyfredol.

 

Gwybodaeth i bobl ifanc