Gofal Cymdeithasol

Rydym yn gweithio gyda phobl yn ein cymuned sydd angen cefnogaeth, gofal neu sydd angen cael eu hamddiffyn. Plant a’u teuluoedd, Pobl hŷn ac oedolion/plant â salwch neu anabledd a Pobl sydd angen cefnogaeth i ofalu am rywun arall

 

Byddwn yn eich annog i fod yn annibynnol lle bo'n bosibl, ond byddwn yn cynnig cymorth i chi pan fyddwn yn cytuno bod ei angen. Rydym yn gweithio gyda gwasanaethau iechyd, addysg, ieuenctid, grwpiau gwirfoddol, gwasanaethau tai ac eraill. Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

 

 

Regional Safeguarding Board logoBwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro

Ystod o wybodaeth, cyngor a chanllaw i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a’r cyhoedd. Hefyd, mae adran benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ar y wefan.   

 

www.cardiffandvalersb.co.uk

 

 Dewis Cymru

 Gweld rhagor o wybodaeth am y Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn Fro Morgannwg.

  

Dewis Cymru Logo Welsh