Adnoddau Dysgu

 

Llyfrgell Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Mae dros 500 o lyfrau bellach ar gael i'w benthyg ynghyd â DVDs ac adnoddau eraill o'n llyfrgell yn y Swyddfa Ddinesig. Am apwyntiad cysylltwch â'r Gweinyddwr Hyfforddiant.

                                                   

 

Dysgu ar-lein

 

Mae yna amrywiaeth o gyrsiau ar-lein y gellir eu cyrchu ar unrhyw adeg o'r gwaith neu'r cartref 

 

  • Dysgu ar-lein