Fframwaith Cymwysterau

Mae'r tîm hyfforddi yn gweithio'n agos gyda'n Coleg Addysg Bellach partner i ddarparu dyfarniadau FfCCh ​​ar lefel 2, 3, a 5 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol i'r rhai sy'n gweithio gydag oedolion a phlant.

 

Mae cymeriadau rheolaidd a gall bwrsari fod ar gael yn amodol ar amgylchiadau. 

 

 

 

Cwbllhewch y ffurflen gais a'i hanfon ymlaen at:

 

Tîm Hyfforddi a Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol
Cyngor Bro Morgannwg
3ydd Llawr, Y Swyddfa Ddinesig
Heol Holton
Y Barri
Bro Morgannwg
CF63 4RU

 

Dim ond ar ôl i'r ymgeisydd fynychu cyfweliad sefydlu gyda'r coleg y caiff lleoedd ar gyrsiau QCF eu cadarnhau. Cedwir ceisiadau yn yr arfaeth tan yr amser hwnnw. Dylid cyfeirio ymholiadau cyn y cyfweliad at yr adran hyfforddi.

 

 

 

Sylwer: Os yw'r ymgeisydd yn tynnu allan neu'n cael ei dynnu'n allan o'r dyfarniad bydd Cyngor Bro Morgannwg yn gofyn am ad-daliad o gost y FfCCh, sy'n amrywio o £ 175- £ 500 ar hyn o bryd, yn dibynnu ar lefel..

 

Mae'r Fframwaith Cymwysterau ar gyfer y Sector Gofal Cymdeithasol yng Nghymru (Fframwaith Cymwysterau) yn rhestru cymwysterau ar gyfer rolau swyddi mewn lleoliadau gofal cymdeithasol. Mae angen rhai cymwysterau ar gyfer gweithwyr penodol ar gyfer cofrestru proffesiynol neu ar gyfer gwasanaethau i fodloni Safonau Gofynnol Cenedlaethol (NMS), ac mae eraill yn cael eu rhoi fel arweiniad.

 

Sylwer: Mae rhai cwmnïau hyfforddi annibynnol yn darparu mynediad i FfCCh ​​am ddim. Yn anffodus, ni all y tîm hyfforddi a datblygu ddarparu argymhellion penodol ar hyn o bryd.