Ieuenctid yn Symud yn Rhyngwladol

Rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ddarganfod diwylliannau newydd, datblygu’n bersonol a phroffesiynol, uwchsgilio unigolion a rhoi’r gallu iddynt grwydro Ewrop a’r byd ehangach. 

 

Mae gwaith ieuenctid rhyngwladol yn cysylltu pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol â llu o wahanol ddiwylliannau trwy’r byd i annog camau gweithredu cadarnhaol ar gyfer gwella’r unigolyn a’r gymdeithas fyd eang.

 

Mae gwaith ieuenctid rhyngwladol hefyd yn digwydd ar lefel leol ac nid yw o reidrwydd yn gofyn i berson deithio dramor.

 

  • Hyrwyddo rhaglenni cyfnewid i bobl ifanc mewn dwy neu fwy o wledydd.
  • Cynnal seminarau lle gall ymarferwyr gwaith ieuenctid gyfarfod i rannu’r arfer gorau.
  • Datblygu ymweliadau astudio i’w cynnal yn y Fro/Cymru ac anfon person ifanc neu aelod staff i arsylwi ar arfer gorau mewn gwlad arall yn Ewrop.
  • Rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ymgysylltu â’u cyfeillion trwy efeillio gyda Fécamp (Ffrainc), Mouscron (Gwlad Belg) a Rheinfelden (Yr Almaen).
  • Rhoi hyfforddiant ar gael cyllid trwy Erasmus Plus.
  • Gweithio’n agos â Connect Cymru i gynnig hyfforddiant a chyfleoedd rhyngwladol trwy Gymru.
  • Annog cyfleoedd gwirfoddoli rhyngwladol i bobl ifanc. I gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle, ewch ar eu gwefan: gwefan Cyfnewidfa Una.

 

Am ragor o wybodaeth, cyngor a chanllaw ar Bobl Ifanc yn Symud yn Rhyngwladol, cysylltwch â Hannah Adams, Swyddog Ymgysylltu a Datblygu trwy’r ddolen isod:

 

Fel arall, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i weld rhai o’n cyfnewidfeydd a chael newyddion