Cabinet Ieuenctid

Llais pobl ifanc sy’n byw ym Mro Morgannwg yw’r Cabinet Ieuenctid ac mae’n cyfleu barn y bobl ifanc hynny i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghyngor Bro Morgannwg.

 

Prif Swyddfa: Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU.

 

Mae 7 aelod yn y Cabinet Ieuenctid wedi’u hethol gan Fforwm Ieuenctid y Fro ac yn ystod yr Wythnos Ddemocratiaeth Leol y caiff y Maer Ieuenctid ei ethol.   Y Maer Ieuenctid yw cadeirydd a llefarydd y Cabinet Ieuenctid. 
 

Cafodd Nishenka Rajapakse ei hethol voted yn Faer Ieuenctid 2019-20 a chafodd  Nikita Wyman  ei hethol yn Ddirprwy Faer Ieuenctid 2019-20.

 

 

Youth Cabinet Mayor and Deputy Mayor 2019-20 

 

I gael gwybodaeth ddiweddar am waith y Maer Ieuenctid a’r Cabinet Ieuenctid, ewch i:

 

Beth rydyn ni’n ei wneud:

 •  Hwyluso cyfarfodydd ieuenctid i ddylanwadu ar faterion trwy’r Fro a chenedlaethol a allai effeithio ar bobl ifanc yn y Fro.
 • Gwrando a chasglu barn pobl ifanc yn y Fro ar amrywiaeth o faterion.
 • Cynrychioli barn pobl ifanc mewn digwyddiadau ymgynghori, cyfarfodydd a grwpiau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol.
 • Gweithredu i wneud Bro Morgannwg yn lle gwell i fyw ar gyfer pobl ifanc.
 • Trefnu Etholiadau Maer Ieuenctid yn ystod Wythnos Genedlaethol Democratiaeth.
 • Cynrychioli gwaith y Maer Ieuenctid a’r Dirprwy Faer Ieuenctid.
 • Cynrychioli pobl ifanc mewn seremonïau a digwyddiadau trwy’r Fro.
 •  Codi arian at elusennau sy’n effeithio ar bobl ifanc leol.
 • Cymryd rhan ar wahanol lefelau o wneud penderfyniadau a gweithio’n agos â Chabinet Cyngor Bro Morgannwg.
 • Cynnig hyfforddiant achrededig ar gyfer yr holl aelodau a gydnabyddir gan golegau, prifysgolion a chyflogeion.
 • Rhoi’r gallu i aelodau gael eu cydnabod am eu horiau yn gwirfoddoli.

 

Youth-Forum-logoFforwm Ieuenctid y Fro

Mae Gwasanaeth Ieuenctid y Fro yn gweithio mewn partneriaeth â Fforwm Ieuenctid y Fro i sicrhau bod pobl ifanc trwy’r Fro yn cael llais. 

 

Mae’r Fforwm yn elusen gofrestredig a hwn yw cyngor ieuenctid y sir. 

 

Mae Fforwm Ieuenctid y Fro yn grŵp o bobl ifanc 11-25 oed sy’n cynrychioli eu hysgolion, clybiau ieuenctid a sefydliadau ieuenctid. 

 

Mae Fforwm Ieuenctid y Fro yn cysylltu â sefydliadau cenedlaethol i sicrhau yr ystyrir lleisiau pobl ifanc ar lefelau uwch o wneud penderfyniadau; mae’r sefydliadau hyn yn cynnwys:

 

Cylchlythyron Fforwm Ieuenctid y Fro

 

 

 

 

Cysylltwch

Os oes angen mwy o wybodaeth am y project cysylltwch ag Ieuan Davies, Gweithwyr Gweithredu Ieuenctid ar:

 

 

 • 01446 709308

Os oes angen mwy o wybodaeth am y project cysylltwch ag Ieuan Davies, Gweithwyr Gweithredu Ieuenctid ar:

 

Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch Wasanaeth Ieuenctid y Fro ar Facebook a Twitter a rhannwch eich lluniau a’ch profiadau ar ein cyfryngau cymdeithasol: