Hyfforddiant y Gwasanaeth Ieuenctid

Mae’r gwasanaeth ieuenctid statudol hwn yn awyddus i gefnogi a gweithio gyda’i holl bartneriaid er mwyn datblygu darpariaeth ardderchog ar gyfer pobl ifanc.

 

  • Yn cynnig cyrsiau sy’n berthnasol i faterion ac anghenion ieuenctid
  • Yn cynnig hyfforddiant rhanbarthol trwy Goleg Cymunedol yr YMCA
  • Yn cynnig hyfforddiant lleol ar gyfer pobl pan ydynt ar gael i gymryd rhan
  • Sicrhau bod cymorth gan y gweithlu i gyflawni eu nodau 
  • Cefnogi staff gyda lleoliadau a goruchwylwyr 
  • Yn aml gall cyrsiau fod am ddim neu â thâl bach iawn i dalu am gostau achredu. 

 

Yn ddiweddar mae newidiadau wedi bod yng Nghymru i sicrhau bod llwybr cydlynol o hyfforddiant ar gyfer yr holl bobl sy’n dangos diddordeb yng Ngwaith Ieuenctid, boed hynny'n dechrau fel gwirfoddolwr a chwblhau hyfforddiant sefydlu neu barhau gyda’ch Datblygiad Proffesiynol Parhaus i ennill Gradd Meistr.

 

Os ydych yn chwilio am gyfleoedd hyfforddiant ychwanegol ewch i wefan yr YMCA lle gwelwch restr wedi’i diweddaru o gyrsiau sy’n dod yn fuan.