Rhaglen Gyfnewid i Bobl Ifanc 

Darparu cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu am ddiwylliannau newydd, datblygu’n bersonol ac yn broffesiynol, gwella’u sgiliau unigol a’u galluogi i archwilio Ewrop a gweddill y byd.

 

Mae gwaith ieuenctid rhyngwladol yn cysylltu pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid a phobl sy’n gwneud penderfyniadau allweddol â llu o wahanol ddiwylliannau ym mhedwar ban byd i annog gweithredu cadarnhaol er mwyn gwella cymdeithasau unigol a’r gymdeithas fyd-eang.

 

Mae gwaith ieuenctid rhyngwladol hefyd yn digwydd ar lefel leol, ac nid oes angen i rywun deithio dramor o angenrheidiau.

 

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

  • Hyrwyddo rhaglenni cyfnewid i bobl ifanc mewn dwy neu fwy o wledydd
  • Cynnal seminarau lle gall pobl sy’n gweithio ym maes ieuenctid gwrdd i rannu arferion gorau
  • Trefnu ymweliad astudio wedi’i gynnal yn y Fro / yng Nghymru, ac anfon person ifanc neu aelod o staff i arsylwi ar arferion gorau mewn gwlad Ewropeaidd arall
  • Darparu cyfleoedd i bobl ifanc ymwneud â’u cyfoedion drwy’r cynllun gefeillio trefi â Fécamp (Ffrainc), Mouscron (Gwlad Belg) a Rheinfelden (yr Almaen)
  • Darparu hyfforddiant ar ddulliau nawdd drwy gynllun Erasmus+ (url for Erasmus+ is: https://www.erasmusplus.org.uk/cymraeg) Provide training on accessing funding 
  • Cyd-weithio’n agos â Connect Cymru i gynnig hyfforddiant a chyfleoedd rhyngwladol ledled Cymru
  • Meithrin cyfleoedd  gwirfoddoli rhyngwladol i bobl ifanc. Am wybodaeth bellach, ewch i wefan Una Exchange (Saesneg yn unig)
  • Hyrwyddo ymaelodi â SALTO Youth (Saesneg yn unig)

 

Am wybodaeth bellach, cyngor neu arweiniad ar Raglenni Cyfnewid, cysylltwch â Tina Simmons, Uwch Reolwr Ieuenctid a Chadeirydd Connect Cymru: 

  • 01446 709153
  • TSimmons@valeofglamorgan.gov.uk

 

I weld rhai o’n rhaglenni cyfnewid a derbyn diweddariadau drwy rwydweithiau cymdeithasol, dilynwch ni: