Hysbysebu ar wefan Cyngor Bro Morgannwg

Pam fy mod i’n gweld hysbysebion ar wefan Cyngor Bro Morgannwg?

Mae’r Cyngor yn gweithio ar nodi a datblygu cyfleoedd i gynhyrchu incwm ychwanegol ar hyn o bryd. Bydd yr incwm hwn yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cyflenwad prif wasanaethau.

 

Fel rhan o hyn, rydym bellach yn gweithio gyda Rhwydwaith Hysbysebu’r Cyngor (RhHC) i dreialu gwasanaeth hysbysebu wedi’i deilwra ar gyfer sefydliadau sector cyhoeddus.

 

Darllen polisi preifatrwydd RhHC

 

Pwy sy’n dewis pa hysbysebion sy’n cael eu harddangos?

Nid Cyngor Bro Morgannwg sy’n dewis yr ymgyrchoedd hysbysebu sy’n ymddangos ar y wefan. Fodd bynnag, ceir protocol hysbysebu sy’n gwahardd yn llym sawl math o hysbysebu.

 

Nid yw’r ffaith bod hysbyseb ar y wefan yn golygu bod Cyngor Bro Morgannwg yn cefnogi neu’n argymell cynnyrch neu wasanaethau'r hysbysebwr hwnnw nac unrhyw gwmni neu sefydliad.  

 

Yn yr un modd, nid yw’r Cyngor yn gyfrifol am unrhyw wallau, am bethau sydd wedi'u gadael allan o'r hysbyseb nac unrhyw ganlyniadau o ymweld â gwefannau trydydd parti wrth ddilyn dolen hysbysebu.

 

Rhowch wybod am eich barn

Drwy gydol y treial chwe mis o hysbysebu ar ein gwefan, bydd y Cyngor yn monitro sut mae’r hysbysebion yn effeithio ar brofiadau preswylwyr a chwsmeriaid. Un o’r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw drwy gasglu barn defnyddwyr y wefan.