Cyfansoddiad Cyngor Bro MorgannwgCouncil Crest

Mae Cyfansoddiad Cyngor Bro Morgannwg yn gyfrwng pwysig i alluogi cynghorwyr, swyddogion, trigolion a rhanddalwyr i ddeall sut y mae’r cyngor yn gwneud penderfyniadau a phwy sy’n gyfrifol am eu gwneud.  

 

Yn unol ag Adran 37 o’r Ddeddf, mae’n ofynnol i bob awdurdod lleol baratoi, diweddaru a chyhoeddi ei gyfansoddiad. 

 

 

 

 

 

Council Constitution

Tudalennau Cynnwys
 
 ADRAN 1 Cyfansoddiad Cyngor
 ADRAN 2 Pwrpas, Diffiniad, Dadansoddiad a Diwygiad y Cyfansoddiad
 ADRAN 3 Cael Gwybod Mwy a Chymryd Rhan  
 ADRAN 4 Y Cyngor Llawn 
 ADRAN 5 Y Corff Gweithredol (“Y Cabinet”) 
 ADRAN 6 Yr Arweinydd
 ADRAN 7 Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu
 ADRAN 8 Y Pwyllgor Safonau 
 ADRAN 9 Pwyllgorau Rheoleiddio
 ADRAN 10 Cydbwyllgorau
 ADRAN 11 Swyddogion 
 ADRAN 12 Materion Cyllid, Cytundebau a Chyfreithiol
 ADRAN 13 Cyfrifoldeb am Swyddogaethau – Crynodeb  
 ADRAN 14 Rheolau Trefnweithiau Mynediad i Wybodaeth 
 ADRAN 15 Rheolau Trefnweithiau Fframwaith Cyllideb a Pholisi 
 ADRAN 16 Rheolau Trefnweithiau Cyllid
 ADRAN 17 Rheolau Trefnweithiau Cytundebau
 ADRAN 18 Cod Ymddygiad i Aelodau 
 ADRAN 19 Canllaw i Siarad Cyhoeddus mewn Pwyllgorau  
 ADRAN 20 Cod Ymddygiad ar gyfer Gweithwyr Cymwysedig y Cyngor 
 ADRAN 21 Protocol Cysylltiad rhwng Aelod / Swyddog 
 ADRAN 22 Cod Rheolaeth Gorfforaethol
 ADRAN 23 Cod Adrodd Cyfrinachol (“Polisi Dadlennu”)
 ADRAN 24 Disgrifiad o Rôl yr Aelod
 ADRAN 25 Dirprwyaeth Swyddogion
 ADRAN 26 Cynlluniau Treuliau Aelodau