Cyfansoddiad Cyngor Bro MorgannwgCouncil Crest

Mae Cyfansoddiad Cyngor Bro Morgannwg yn gyfrwng pwysig i alluogi cynghorwyr, swyddogion, trigolion a rhanddalwyr i ddeall sut y mae’r cyngor yn gwneud penderfyniadau a phwy sy’n gyfrifol am eu gwneud.  

 

Yn unol ag Adran 37 o’r Ddeddf, mae’n ofynnol i bob awdurdod lleol baratoi, diweddaru a chyhoeddi ei gyfansoddiad. 

 

 

 

 

 

Council Constitution

Tudalennau Cynnwys
 
 ADRAN 1 Cyfansoddiad Cyngor
 ADRAN 2  Pwrpas, Diffiniad, Dadansoddiad a Diwygiad y Cyfansoddiad
 ADRAN 3   Gwybod Mwy a Chymryd Rhan  
 ADRAN 4  Y Cyngor Llawn 
 ADRAN 5  Y Corff Gweithredol (“Y Cabinet”) 
 ADRAN 6  Yr Arweinydd
 ADRAN 7  Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu
 ADRAN 8  Y Pwyllgor Safonau 
 ADRAN 9  Pwyllgorau Rheoleiddio
 ADRAN 10  Cydbwyllgorau
 ADRAN 11  Swyddogion 
 ADRAN 12  Materion Cyllid, Cytundebau a Chyfreithiol
 ADRAN 13  Cyfrifoldeb am Swyddogaethau – Crynodeb  
 ADRAN 14  Rheolau Trefnweithiau Mynediad i Wybodaeth 
 ADRAN 15  Rheolau Trefnweithiau Fframwaith Cyllideb a Pholisi 
 ADRAN 16  Rheolau Trefnweithiau Cyllid
 ADRAN 17  Rheolau Trefnweithiau Cytundebau
 ADRAN 18  Cod Ymddygiad i Aelodau 
 ADRAN 19  Canllaw i Siarad Cyhoeddus mewn Pwyllgorau  
 ADRAN 20  Cod Ymddygiad ar gyfer Gweithwyr Cymwysedig y Cyngor 
 ADRAN 21  Protocol Cysylltiad rhwng Aelod / Swyddog 
 ADRAN 22  Cod Rheolaeth Gorfforaethol
 ADRAN 23  Cod Adrodd Cyfrinachol (“Polisi Dadlennu”)
 ADRAN 24  Disgrifiad o Rôl yr Aelod
 ADRAN 25  Dirprwyaeth Swyddogion
 ADRAN 26  Cynlluniau Treuliau Aelodau