Cabinet Cyngor Bro Morgannwg

Mae’r Cabinet, sy’n cynnwys Arweinydd y Cyngor a chwech cynghorydd arall, yn defnyddio’i bwerau gweithredu i wneud y rhan fwyaf o benderfyniadau’r Cyngor ar wasanaethau gweithredoedd a rheolaeth gorfforaethol, yn cynnwys cynlluniau a strategaethau. 

 

Mae penderfyniadau ar faterion allweddoll eraill, megis gosod y Gyllideb, yn aros yn nwylo’r Cyngor. Mae cyfarfodydd y Cabinet yn cael eu cynnal bob pythefnos, ac yn cael eu cadeirio gan yr Arweinydd. Yn ystod y cyfarfodydd yma, caiff materion eu codi a’u trafod, ac yna caiff penderfyniadau eu gwneud.


Cyn y cyfarfod, anfonir agenda ar gyfer cyfarfod y Cabinet i bob Aelod o’r Cyngor. 

 

Mae’r Cabinet yn gweithredu Cynllun Gwaith Ymlaen Llaw sy’n datgelu’r Adroddiadau y bydd aelodau’n disgwyl eu gweld yn codi mewn gwahanol Gyfarfodydd Cabinet dros y flwyddyn. 

 

Drannoeth cyfarfod y Cabinet, anfonir gwybodaeth am benderfyniadau a wnaethpwyd at holl Aelodau’r Cyngor, ynghyd â chopïau o’r adroddiadau y seiliodd y Cabinet eu penderfyniadau arnynt. Mae gan bob cynghorydd hawl wedyn gyflwyno eitem "alwadwy" i graffu arni ymhellach. Mae pum pwyllgor craffu’n gweithredu i ymateb i’r ceisiadau yma.

 

 

 

Portffolop
 Portffolio Deiliad y Portffolio
 Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau Cyng. John Thomas
 Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol Cyng. Hunter Jarvie
 Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant  
 Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio Cyng. Jonathan Bird
 Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu Cyng. Andrew Parker
 Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden Cyng. Ben Gray
 Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth Cyng. Geoff Cox