CYNGOR CYMUNED Y RHWS

 

CYNNIG I SEFYDLU CYNGOR CYMUNEDYN WARD Y RHWS YM MRO MORGANNWG

 

Yn unol ag Adran 32 ac Atodlen 12 (Rhan IV-V) Deddf Llywodraeth Leol 1972

 

HYSBYSIR trwy hyn yn dilyn cais gan Etholwyr Llywodraeth Leol Ward y Rhws, y bwriedir cynnal cyfarfod cymuned mewn perthynas â chynnig i sefydlu cyngor cymuned yn Ward y Rhws ym Mro Morgannwg ar ddydd Gwener 8 Medi 2017 am 7pm i’w gynnal yng Nghanolfan Gymunedol y Rhws, Stewart Road, Y Rhws, CF62 3EZ.

 

Caiff Etholwyr Llywodraeth Leol o Ward y Rhws bleidleisio yn y cyfarfod cymunedol uchod un ai o blaid neu yn erbyn cynnal pleidlais gymunedol ar y cynnig i sefydlu cyngor cymuned yn Ward y Rhws ym Mro Morgannwg.

 

  • Hysbysiad Cyhoeddus O'r Bwriad I Gynnal Cyfarfod Cymunedol