Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu - ail gyfrif Bro Morgannwg

Rwyf i, Debbie Marles, ar ran y Swyddog Canlyniadau’r Ardal Heddlu a benodwyd ar gyfer Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn Ardal Heddlu De Cymru ar 6 Mai 2021 yn rhoi rhybudd cyhoeddus:

 

Mae cyfanswm nifer y pleidleisiau ail ddewis a roddwyd ar gyfer pob ymgeisydd fel a ganlyn:  

 Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os o gwbl)Cyfanswm y pleidleisiau
ar gyfer ymgeisydd
Gallagher, Steve  Conservative Candidate – More Police, Safer Streets   2, 177
Michael, Alun Edward Labour and Co-operative Party / Llafur a’r Blaid Gydweithredol  3, 796

 

Etholaeth Bro Morgannwg Ail Gyfrif