Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu - PARO rhanbarth De Cymru Ail Gyfrif

 

Rwyf i, Debbie Marles, ar ran y Swyddog Canlyniadau’r Ardal Heddlu a benodwyd ar gyfer Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn Ardal Heddlu De Cymru ar 6 Mai 2021 yn rhoi rhybudd cyhoeddus:
 
Mae cyfanswm nifer y pleidleisiau ail ddewis a roddwyd ar gyfer pob ymgeisydd fel a ganlyn:  

Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un)Cyfanswm y
pleidleisiauar gyfer ymgeisydd
Gallagher, Steve  Conservative Candidate – More Police, Safer Streets   127, 844
Michael, Alun Edward Labour and Co-operative Party / Llafur a’r Blaid Gydweithredol  225, 463

Rwyf i felly yn datgan bod Michael, Alun Edward wedi ei ethol fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu dros Ardal Heddlu De Cymru. 

 

Tystysgrif cyfanswm y rhanbarth wedi'r dewis cyntaf ac ail ddewis