Canlyniadau'r Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi'r cyfrif cyntaf

Rwyf i, Debbie Marles, sef y Swyddog Canlyniadau’r Ardal Heddlu a benodwyd ar gyfer Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn Ardal Heddlu De Cymru ar 6 Mai 2021 yn rhoi rhybudd cyhoeddus:


Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a ddilyswyd yw: 447,227
Y nifer a bleidleisiodd yn yr Ardal Heddlu hon yn yr etholiad hwn yw: 45.46%

 

Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn y cyfrif cyntaf oedd 15,126

 

Mae cyfanswm nifer y pleidleisiau dewis cyntaf a roddwyd ar gyfer pob ymgeisydd fel a ganlyn:

 Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os o gwbl)Cyfanswm y pleidleisiau
ar gyfer ymgeisydd
Baker, Mike Independent / Annibynnol   37,110
Gallagher, Steve  Conservative Candidate – More Police, Safer Streets   102,465
John, Gail Moyra Propel; Wales Needs Champions / Propel: Mae Cymru Angen Pencampwyr  13,263
Littlemore, Callum James Welsh Liberal Democrats - Put Recovery First / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw'r flaenoriaeth  19,907
Marshall, Nadine Rachel Plaid Cymru – The Party of Wales  82,246
Michael, Alun Edward Labour and Co-operative Party / Llafur a’r Blaid Gydweithredol 177,110

Gan na dderbyniodd unrhyw ymgeisydd fwy na 50% o'r pleidleisiau dewis cyntaf, rwyf wedi cyfarwyddo Swyddogion Canlyniadau Lleol i gyfrif y pleidleisiau ail ddewis ar gyfer yr ymgeiswyr nad ydynt yn cael eu dileu o'r gystadleuaeth.

 

Yr ymgeiswyr sy'n weddill yw: Gallagher, Steve Conservative Candidate More Police, Safer Streets ac Alun Edward Michael, Labour and Co-operative Party / Llafur a’r Blaid Gydweithredol 

 

Tystysgrif canlyniadau wedi'r cyfrif cyntaf