Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu - Etholaeth Bro Morgannwg

 

Rwyf i, Debbie Marles, ar ran y Swyddog Canlyniadau’r Ardal Heddlu a benodwyd ar gyfer Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn Ardal Heddlu De Cymru ar 6 Mai 2021 yn rhoi rhybudd cyhoeddus:

 

Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a ddilyswyd yw 41989
Y nifer a bleidleisiodd yn yr Ardal Heddlu hon yn yr etholiad hwn yw 53.61%


Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn y cyfrif cyntaf oedd 1193

 

 

Mae cyfanswm nifer y pleidleisiau dewis cyntaf a roddwyd ar gyfer pob ymgeisydd fel a ganlyn:

Enw'r ymgeisydd  Disgrifiad (os o gwbl)Cyfanswm y pleidleisiauar gyfer ymgeisydd
Baker, Mike Independent / Annibynnol   3769
Gallagher, Steve  Conservative Candidate – More Police, Safer Streets   14709
John, Gail Moyra Propel; Wales Needs Champions / Propel: Mae Cymru Angen Pencampwyr  940
Littlemore, Callum James Welsh Liberal Democrats - Put Recovery First / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw'r flaenoriaeth  1350
Marshall, Nadine Rachel Plaid Cymru – The Party of Wales  6742
Michael, Alun Edward Labour and Co-operative Party / Llafur a’r Blaid Gydweithredol 13286

 

Canlyniad Etholaeth Bro Morgwnnwg