Canlyniad Etholiad Senedd Cymru - Rhanbarth De Cymru Canolog

Yr wyf i, ar ran y  Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth Canolog De Cymru yn datgan bod cyfanswm nifer y pleidleisiau a roddwyd i bob plaid ac ymgeisydd unigol yn yr etholiad rhanbarthol yn Rhanbarth Canolog De Cymru fel hyn:

 

 Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os o gwbl)Cyfanswm y pleidleisiauar gyfer ymgeisydd
Abolish the Welsh Assembly Party    8396
Britain's Communist Party / Plaid Gomiwnyddol Prydain    602
Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives    56662
Green Party / Plaid Werdd    14478
Gwlad - Plain Annibyniaeth Cymru / Gwlad - The Welsh Independence Party    1098
No More Lockdowns    1298
Plaid Cymru - The Party of Wales

 

 46478
Propel: Wales Needs Champions / Propel : Mae Cymru Angen Pencampwyr    5552
Reform UK - Changing Politics for Good   2244 
UKIP Scrap the Assembly / Senedd     3127
Welsh Labour / Llafur Cymru 

 

 102611
Welsh Liberal Democrats - Put Recovery First / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio Yw'r Flaenoriaeth   11821 
Welsh Trade Unionist and Socialist Coalition    519
Workers Party    411
Coulthard, Alan Terence Independent / Annibynnol  580

Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd ar draws  Rhanbarth Canol De Cymru yn etholiad y Senedd a gynhaliwyd ar y 6ed o Fai 2021 oedd 255, 837

 

Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd oedd 

Rwyf felly'n datgan: 

Dyrennir y sedd ranbarthol gyntaf i Andrew Robert Tudor Davies - Ceidwadwyr Cymraeg


Dyrennir yr ail sedd ranbarthol i Rhys Ab Owen - Plaid Cymru


Dyrennir y drydedd sedd ranbarthol i Joel Stephen James - Ceidwadwyr Cymraeg


Dyrennir y bedwaredd sedd ranbarthol i Heledd Fychan - Plaid Cymru


Felly, rwyf yn datgan yn gyhoeddus fod wedi'u hiawn ethol fel y pedwar aelod ar gyfer rhanbarth Canolog De Cymru

 

Andrew Robert Tudor Davies

Rhys Ab Owen

Joel Stephen James

Heledd Fychan

 

Canlyniad Etholiad Senedd Cymru - Rhanbarth De Cymru Canolog