Canlyniad Etholiad Senedd Cymru - Etholaeth Bro Morgannwg

 

Yr wyf i, Debbie Marles Swyddog Canlyniadau Etholaethol ar gyfer etholaeth Bro Morgannwg, yn datgan bod cyfanswm nifer y pleidleisiau a roddwyd i bob ymgeisydd fel y ganlyn:

 

Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os o gwbl)Cyfanswm y pleidleisiau
ar gyfer ymgeisydd
BROCKLEHURST, Janet Deborah  Propel: Wales Needs Champions / 
Propel: Mae Cymru Angen Pencampwyr 
 426
COULTHARD, Alan Terence  Independent / Annibynnol   237
FIELD, Stuart Abolish the Welsh Assembly Party   1394
GRIGG, Richard Rhys Plaid Cymru – The Party of Wales   3699
HANCOCK, Michael Lindsay Reform UK   416
HUTT, Jane Elizabeth Welsh Labour / Llafur Cymru  18667
LANGFORD, Karl-James

Gwlad – Plaid Annibyniaeth Cymru /

Gwlad – The Welsh Independence Party

 174
SHAH, Neill Vasudeo Freedom Alliance. No Lockdowns. No Curfews.  226
SLAUGHTER, Anthony David Green Party / Plaid Werdd   1262
SMITH, Matt Welsh Conservative Party Candidate   15397
STEPHENSON, Sally Anne

Welsh Liberal Democrats – Put Recovery First /

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru – Adfywio yw’r flaenoriaeth

 994

 

Felly, rwyf yn datgan bod JANE ELIZABETH HUTT, LLAFUR CYMRU wedi'i iawn ethol fel Aelod o’r Senedd ar gyfer etholaeth Bro Morgannwg.

 

Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd ar draws Etholaeth Bro Morgannwg yn etholiad y Senedd a gynhaliwyd ar y 6ed o Fai 2021 oedd 43,090.

 

Canlyniad Etholaeth Bro Morgannwg