Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Canlyniad Etholiad Senedd Cymru - Rhanbarth De Cymru Canolog

Cyfanswm Lleol ar gyfer Rhanbarth De Cymru Canolog: Etholaeth Bro Morgannwg

 

Yr wyf i ar ran y Swyddog Canlyniadau Etholaethol ar gyfer etholaeth Bro Morgannwg yn datgan bod cyfanswm nifer y pleidleisiau a roddwyd i bob plaid ac ymgeisydd unigol yn yr etholiad rhanbarthol ym Mro Morgannwg fel  y ganlyn:

 Enw'r ymgeisyddDisgrifiad (os o gwbl)Cyfanswm y pleidleisiauar gyfer ymgeisydd
Abolish the Welsh Assembly Party   1876 
Britain's Communist Party / Plaid Gomiwnyddol Prydain    67
Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives    15232
Green Party / Plaid Werdd    1936
Gwlad - Plain Annibyniaeth Cymru / Gwlad - The Welsh Independence Party    185
No More Lockdowns    189
Plaid Cymru - The Party of Wales

 

 5291
Propel: Wales Needs Champions / Propel : Mae Cymru Angen Pencampwyr    474
Reform UK - Changing Politics for Good    370
UKIP Scrap the Assembly / Senedd    562 
Welsh Labour / Llafur Cymru 

 

15150 
Welsh Liberal Democrats - Put Recovery First / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio Yw'r Flaenoriaeth    1196
Welsh Trade Unionist and Socialist Coalition    60
Workers Party    87
Coulthard, Alan Terence Independent / Annibynnol  142

Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn yr Etholiad Rhanbarthol yn Etholaeth Bro Morgannwg oedd 270.

 

Rhanbarth De Cymru Canolog Cyfanswm Lleol ar gyfer Etholaeth Bro Morgannwg