Etholiad Senedd Ewrop  

Dyma’r etholiad sy’n ethol Senedd Ewrop. Senedd Ewrop yw corff deddfu’r Undeb Ewropeaidd ac mae’n cynrychioli pobl sy’n byw yn 27 aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd (UE).

  

Pryd?

Caiff Senedd Ewrop ei hethol yn uniongyrchol gan bleidleiswyr yr UE bob pum mlynedd. Cynhelir yr etholiad seneddol diwethaf ym mis Mai 2014.

 

Beth?

Cynhelir Etholiadau Senedd Ewrop i ethol y 751 o gynrychiolwyr i Senedd Ewrop.

  

Pwy?

Ar ôl cael eu hethol, gelwir y cynrychiolwyr yn Aelodau Senedd Ewrop (ASEau).

 

Mae nifer yr ASEau ar gyfer pob gwlad yn fras gymesur â'i boblogaeth, ond trwy gymesuredd gostyngol: ni all unrhyw wlad gael llai na 6 neu fwy na 96 o Aelodau Senedd Ewrop ac ni all cyfanswm nifer fod yn fwy na 751 (750 yn ogystal â'r llywydd). Mae Aelodau o Senedd Ewrop yn cael eu grwpio yn ôl ymlyniad gwleidyddol, nid yn ôl cenedligrwydd. 

 

Mae'r Llywydd yn cynrychioli'r Senedd i sefydliadau eraill yr UE a'r byd tu allan ac yn rhoi sêl bendith derfynol i gyllideb yr UE. Y llywydd presennol yw Martin Schulz.

 

I weld pwy yw eich Aelodau Senedd Ewrop ewch i'n tudalen we ACau, ASau ac ASEau Bro Morgannwg drwy glicio’r botwm isod:

 ACau, ASEau ac ASEau Bro Morgannwg.

  

Pam?

Mae ASEau yn cynrychioli safbwyntiau pobl y Deyrnas Unedig ar benderfyniadau a wneir yn Senedd Ewrop.

  

Mae gan y Senedd dair prif rôl: Deddfwriaethol, Goruchwyliol a Chyllidebol.

Mae ganddi bwerau mewn ystod o feysydd sy'n effeithio ar aelod-wladwriaethau fel:

 

  • Hawliau anifeiliaid
  • Hawliau defnyddwyr
  • Yr amgylchedd
  • Masnach a chytundebau rhyngwladol
  • Datblygiad economaidd rhanbarthol
  • Hawliau gweithwyr

 

Mae ganddi’r pŵer i gymeradwyo, diwygio neu wrthod cyfreithiau Ewropeaidd newydd.

Mae hefyd yn cymeradwyo cyllideb yr Undeb Ewropeaidd ac aelodau newydd o'r Comisiwn Ewropeaidd.

  

Ble?

Bydd ASEau’n treulio rhywfaint o'u hamser yn eu hetholaethau rhanbarthol yn y Deyrnas Unedig a rhan o'u hamser mewn cyfarfodydd gwleidyddol ym Mrwsel (Gwlad Belg).

 

Am un wythnos ym mhob mis maen nhw'n mynd i Strasbwrg (Ffrainc) i drafod a phleidleisio ar gyfreithiau Ewropeaidd newydd gydag ASEau o aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd.

 

Dyma wledydd yr Undeb Ewropeaidd:

 

EU Countries
 Awstria  Estonia                Yr Eidal                   Portiwgal              
 Gwlad Belg  Y Ffindir  Latfia Rwmania
 Bwlgaria  Ffrainc  Lithwania Slofacia
 Croatia  Yr Almaen  Lwcsembwrg Slofenia
 Gweriniaeth Cyprus  Gwlad Groeg  Malta Sbaen
 Y Weriniaeth Tsiec  Hwngari  Yr Iseldiroedd Sweden
 Denmarc  Iwerddon  Gwlad Pwyl Y Deyrnas Unedig - wedi
Pleidleisio i adael yr UE yn y
Refferendwm ym mis Mehefin '16

 

Sut i Gysylltu â Ni