Canlyniadau Etholiad Seneddol y DU 

Canlyniadau Etholiad Senedd y DU ar gyfer etholaeth Bro Morgannwg 12 Rhagfyr 2019 

 

Y cyfanswm o bleidleisiau a roddwyd i bob ymgeisydd fel a ganlyn:

 

General election votes cast
 Ymgeisydd DisgrifiadCyfanswm y pleidleisiau
Cairns, Alun The Conservative Party Candidate  27,305
Loveluck- Edwards, Belinda Welsh Labour/ Llafur Cymru  23,743
Slaughter, Anthony David The Green Party / Plaid Werdd  3,251
Williams, Laurence Gwlad Gwlad   508

Felly, mae Alun Cairns wedi ei ethol fel Aelod Seneddol dros etholaeth Bro Morgannwg. 

 

Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd ar draws Bro Morgannwg yn etholiad Senedd y DU ar 12 Rhagfyr 2019 oedd 55,101. 

 

Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd oedd 294.

 

Cyfanswm nifer yr etholwyr ym Mro Morgannwg ar 12 Rhagfyr 2019 oedd 76,508. 

 

Datganiad Canlyniadau