Adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio, Lleoedd Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio 2019

Adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio, Lleoedd Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio i Ardal ac Etholaeth Seneddol Cyngor Bro Morgannwg 2019/2020

 

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg ddyletswydd i rannu’r ardal awdurdod lleol yn ardaloedd pleidleisio a dynodi man pleidleisio ar gyfer pob ardal pleidleisio berthnasol.  Rhaid cynnal yr adolygiad hwn bob 5 mlynedd, cynhaliwyd yr adolygiad diwethaf yn 2014.

 

Rhaid gwneud unrhyw sylwadau'n ysgrifenedig i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol erbyn dydd Gwener 27 Medi 2019. Caiff y cynigion eu hystyried gan y Cyngor yn ystod Rhagfyr 2019 gyda chanlyniadau’r adolygiad terfynol yn cael eu cyhoeddi a’u cynnwys yn y Gofrestr Etholwyr Ddiwygiedig ar 1 Ionawr 2020.

 

 

 

I wneud unrhyw sylwadau’n ysgrifenedig, cwblhewch y ffurflen ymgynghori a’i dychwelyd i:

 

Hayley Hanman

Dirprwy Reolwr Cofrestru Etholiadol

Swyddfa Cofrestru Etholiadol 

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

CF63 4RU 

 

neu drwy e-bost: