Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio, Lleoedd Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio

Adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio, Lleoedd Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio i Ardal ac Etholaeth Seneddol Cyngor Bro Morgannwg 

 

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg ddyletswydd i rannu’r ardal awdurdod lleol yn ardaloedd pleidleisio a dynodi man pleidleisio ar gyfer pob ardal pleidleisio berthnasol. Cafodd yr adolygiad hwn ei gynnal yn 2019. Mae'r canlyniadau isod.

 

Mae'r adolygiad o'r ardaloedd Pleidleisio, y mannau pleidleisio a'r gorsafoedd pleidleisio ar gyfer constitudiaeth Cyngor Bro Morgannwg bellach wedi'i gwblhau. Mae'r cynigion wedi'u cydio yn ystod mis Rhagfyr 2019. Cyhoeddwyd canlyniadau terfynol yr arolwg a'u cynnwys yn y gofrestr ddiwygiedig o etholwyr ar 1 Ionawr 2020.

 

 

 

I wneud unrhyw sylwadau’n ysgrifenedig, cwblhewch y ffurflen ymgynghori a’i dychwelyd i:

 

Hayley Hanman

Dirprwy Reolwr Cofrestru Etholiadol

Swyddfa Cofrestru Etholiadol 

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

CF63 4RU 

 

neu drwy e-bost: