Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Adroddiadau Blynyddol

 

Mae Adran 5 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn cynnwys gofyniad i Awdurdodau Lleol ddarparu, o fis Ebrill 2012, i bob Aelod wneud Adroddiad Blynyddol ar eu gweithgareddau ac i'r Aelodau gyhoeddi adroddiadau o'r fath.