Aviet, Julie

Julie Aviet

 

Cyfeiriad: 

15 St Catherines Court

Skomer Road

Y Barri

CF62 9DB 

 

  • 07720 063567

Manylion plaid:

Llafur Cymru

Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol 

  • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynyddol ar  9 Mai, 2018 Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol% PresenoldebYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Cyswllt Cymunedol 4 4 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 10 10 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadub Blynyddol

 

Ward: Gibbonsdown