Bailey, Vincent

Vincent J. Bailey

 

Cyfeiriad: 

17 Heathfield Drive

Y BARRI

CF62 9UG

 

  • 07720 063559

Plaid:

Ceidwadwyr Cymreig

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Cadeirydd)

  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

  • Panel Penodi Pwyllgorau Safonau

Hyrwyddwr Aelodau 

  • Band Eang Cyflym Iawn

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Gwasanaethau Democrataidd        
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 1 1 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 1 1 100%  
Penodiad Uwch Reoli        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

 

Ward: Dyfan