Bailey, Vincent

Vincent J. Bailey

 

Cyfeiriad: 

17 Heathfield Drive

Y BARRI

CF62 9UG

 

  • 07720 063559

Plaid:

Ceidwadwyr Cymreig

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai yn Ol Disgresiwn

  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

Hyrwyddwr Aelodau 

  • Band Eang Cyflym Iawn

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 5 83%  1
Cyswllt Cymunedol 3 0 0% 1
Adolygu Taliadau Tai yn Ol Disgresiwn        
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 5 3 60% 2
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 8 7 88% 1
Penodiad Uwch Reoli 3 0 0% 2

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

 

Ward: Dyfan