Bailey, Vincent

Vincent J. Bailey

 

Cyfeiriad: 

17 Heathfield Drive

Y BARRI

CF62 9UG

 

  • 07720 063559

Plaid:

Ceidwadwyr Cymreig

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Cadeirydd)

  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

  • Panel Penodi Pwyllgorau Safonau

Hyrwyddwr Aelodau 

  • Band Eang Cyflym Iawn

Pencampwr

  • Datblygu Aelodau

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 1 50% 1
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 1 0 0% 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3 2 67% 1
Penodiad Uwch Reoli        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

Cofrestr Buddiant

 

Newid Buddiant

 

Ward: Dyfan