Bailey, Vincent

Vincent J. Bailey

 

Cyfeiriad: 

17 Heathfield Drive

Y BARRI

CF62 9UG

 

  • 07720 063559

Plaid:

Ceidwadwyr Cymreig

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi (Gadeirydd)

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio (Cadeirydd)

  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Hyrwyddwr Aelodau

 

  • Band Eang Cyflym Iawn

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018 Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 8 7 88% 1
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 11 10 91% 1
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

 

Ward: Dyfan