Birch, Rhiannon

Rhiannon Birch

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07720 063539

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Dirprwy Faer Bro Morgannwg
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Is-Gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (Is-Gadeiydd)
  • Pwyllgor Cynllunio 
  • Pwyllgor Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol (Cadeirydd)

Cyrff Allanol

  • Gwasanaethau Gwifoddol Morgannwg

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 1 50% 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 5 5 100%  
Cynllunio 5 5 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1 1 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Cornerswell