Bird, Jonathan

Jonathan C. Bird

 

Cyfeiriad: 

Beili-Mawr

Dyffryn

CF5 6SU

 

  • 07917 142523
  • 07701 372569

Plaid:

 

Grŵp Annibynwyr y Fro

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel 

  • Pwyllgor Cynllunio (Cadeirydd)

  • Is-bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)

Cyrff Allanol

  • Busnes Mewn Ffocws

  • CSC Foundry Ltd. Board

  • Cynhadledd Sefydlog Awdurdodau Lleol Hafren

Hyrwyddwr Aelodau

  • Bioanrywiaeth

  • Band Eang Cyflym Iawn

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

6

6 100%

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

7

5 71% 2
Cynllunio 9 9 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

Cofrestr Buddiant 

Newid Buddiant 

 

 

Ward: Gwenfô

Bywgraffiad

 

Ganed Jonathan yn y Barri ym 1963 ac mae wedi byw yn y Dyffryn ers 1967 lle mae’n byw gyda’i wraig Janet. Mae 2 ferch gan Jonathan ac wyres sydd hefyd yn byw yn y Dyffryn.

 

Derbyniodd Jonathan ei addysg yn Sain Nicolas ac yna ymlaen i Ysgol Gyfun Radur. Wedi gadael ysgol fe astudiodd beirianneg yng ngholeg Technegol Tredelerch ac yna ymlaen i Goleg Brynbuga i astudio amaethyddiaeth. Mae Jonathan wedi bod yn ffermio yn y Dyffryn a rhannau eraill o Fro Morgannwg gydol ei yrfa, gyda’r fferm yn newid o dda byw cymysg a thir âr i fod yn fferm âr yn unig ynghyd â busnesau amrywiol eraill sydd wedi datblygu dros y blynyddoedd. Sef pysgota a lleoliad priodasau/digwyddiadau. Mae Jonathan hefyd wedi bod yn rhan o fusnes arall i’r teulu yn cyflenwi planhigion mewn potiau i archfarchnadoedd rhyngwladol a werthwyd yn 2014.

 

Dechreuodd ymwneud Jonathan â gwleidyddiaeth leol tua 20 mlynedd yn ôl pan safodd etholiad ar gyfer y cyngor cymuned yn y Wenfô. Parhaodd ei ddiddordeb mewn llywodraeth leol i dyfu ac fe safodd mewn etholiad ar gyfer Bro Morgannwg yn 2008 pan gafodd ei ethol fel aelod ward dros y Wenfô ac y mae wedi parhau i’w dal hyd yma.

Yn ystod ei gyfnod ym Mro Morgannwg mae ei ddiddordeb yn agweddau Cynllunio’r cyngor wedi tyfu gan ddechrau fel aelod o’r pwyllgor cynllunio lle bu’n is-gadeirydd am 4 blynedd. Mae hefyd wedi gweithio ar bwyllgorau eraill yn cynnwys Craffu Tai (Cadeirydd), Deddf Eglwys Gymru, Craffu Archwilio, Craffu Adnoddau Corfforaethol.

 

Mae Jonathan ar hyn o bryd yn aelod cabinet dros Adfywio a Chynllunio sydd o ddiddordeb mawr iddo, mae sawl uchelgais ganddo dros Fro Morgannwg y mae’n gweithio’n galed arnynt er mwyn eu gwireddu.