Cave, Christine

Christine A. Cave

 

Cyfeiriad: 

18 East View

Llandow Village

CF71 7NZ


  • 07701 372645

Plaid: 

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Faer ar Gyfer Cyngor Bro Morgannwg 
  • Pwyllgor Apeliadau (A benodwyd o 6 Mehefin 2019)
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cyrff Allanol

  • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Cyswllt Cymunedol        
Craffu (Cartrefi a Chymunedau)        
Cynllunio        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol        
Appointed
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi  Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Pwyllgor Apeliadau (A benodwyd o 6 Mehefin 2019)        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llandŵ ac Ewenni